Algoritma örnekleri..

maxsipowe1
31-05-2010, 00:34   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
13 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2009

1. Klavyeden girilen 5 adet not bilgisinin ortalamasını alan programı yapınız.
2. Klavyeden girilen 10 adet notun en büyük ve en küçüğünü bulan programı
yapınız.
3. Klavyeden girilen 5 adet sayının 10’dan büyük olanlarını sayan programı yapınız.
4. Klavyeden 0 sayısı girilene kadar sayılar okutunuz. Girilen sayıların 2 katını
alarak ekrana sonucu yazdırınız.
5. 30 kişilik sınıfta, yaşı 13 ile 15 arasında olanların sayısını bulan programı yapınız.
6. 30 kişilik sınıfta yaşı 13, 14, 15 ve 16 olanların sayısını ayrı ayrı bulan programı
yapınız.
7. Klavyeden girilen 5 adet sayının tek tek karelerini alan programı yapınız.
8. Klavyeden 3 not girilir. İlk notun %30, ikinci notun %30 ve son notun da %40’ını
bulan programı yapınız. Sonuç olarak da 3 notun yüzdelerini toplayıp ekrana
yazdırınız.
9. Klavyeden bir tam sayı okutunuz. Bu sayı ile klavyeden okunan diğer 10 sayıyı
çarpma işlemi uygulayınız, sonuçları ekrana yazınız.
10. Klavyeden girilen 10 sayıdan 5’ten büyük olanların yarısını, 5’e eşit ve küçük olan
sayıların 2 katını bulan programı yapınız.
11. Bir komisyoncu sattığı mallardan fiyatı 50 YTL kadar olanlardan %3, daha fazla
olanlardan ise %2 komisyon almaktadır. Klavyeden girilen 5 malın
komisyonlarını bularak, toplam komisyonu hesaplayınız.
12. Klavyeden 5 adet yarıçapı verilen çemberlerin alanını ve çevresini hesaplayan
programı yapınız.
13. Klavyeden girilecek N sayısı kadar nottan en büyük ve en küçük olanı bulan
programı yapınız.
14. İç içe döngüler ile saat: dakika: saniye olarak saat yapınız. Saat 0 ile 23, dakika 0
ile 59 ve saniye de 0 ile 59 arasında ilerleyecektir.
15. Klavyeden girilen 100’lük sistemdeki 5 notu; 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak şekilde
ekrana yazan programı yapınız.
16. Sayısal olarak girilen bir ay bilgisini ekrana “Ocak, Şubat, Mart veya diğer
aylardan biri…” şeklinde yazan programı yapınız.
17. Haftanın günü (Pazartesi, Salı, …) girilince, o günün haftanın kaçıncı günü
olduğunu bulan programı yapınız.
18. Fiyat ve KDV oranı ayrı ayrı girilen 5 malın toplam fiyatını hesaplayınız.
19. Klavyeden dakika olarak girilen 5 şarkının toplam süresini saat olarak hesaplayan
programı yapınız.
20. Girilen işlem türüne (* / - +) göre iki sayıyı işleme alıp sonucunu ekrana yazan
programı yapınız.

Çözümlerini Siz kurcalayın..

maxsipowe1
31-05-2010, 01:02   |  #2  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
13 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2009

CEVAPLARINIZI BEKLİYORUZZZZ