asp!!!... sitede resim ekleme bölümü yapma

tayfunsg
29-08-2009, 09:47   |  #1  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
38 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2009

slm arkadaşlar bir sitem var(program download üzerine) programları eklerken resim ekleme bölümünde resim ekleye tıklıyorsun küçük bi popup açılıyor resimi ekliyorsun sonra sayfayı yenile yapıyorsun sonra eklediğin resmi seçiyorsun.sizinde gördüğünüz gibi çok uzun bir işlem benim yapmak istediğim resimi programı eklerken yüklemek yada direk bir resim adresi vermek.

 

http://www.kolayindir.info/admin/ekleyiver.asp sayfa bu burada da görebileceğiniz gibi resim eklerken baya uğraştırıcı oluyor.direk resim linki yada sayfa üzerinde direk resim yükleme nasıl yapanilirim(resim linki tercihimdir) asp.tasarım

 

kodlar aşağıda
 


<body bgcolor="#CCCCCC">
<%@ Language=VBScript CodePage=1254 %>
<!-- #include file="ekleme.asp" -->
<%
Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../db/prog.mdb")
Set yeniasp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sor = "Select * from download ORDER BY id DESC"
yeniasp.Open sor,Sur,1,3
git = Request.QueryString("git")
if git="" then
git=1
end if
sil = Request.QueryString("sil")
if sil = "delete" then
call delete
else
end if
islem=Request.QueryString("islem")
if islem="ekle" then
call ekle
end if
%>
<%
sub delete
id = Request("id")
Set mailsil = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SQL_delete = "DELETE from download WHERE id="&id&""
mailsil.open SQL_delete,Sur,1,3
response.redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
end sub
%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stil.css">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Download Yönetimi Yönetici Bölümü</title>
</head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<body bgcolor="#FF0000">
<div align="center">
  <center>
<%
Set yeniasp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sor = "Select * from kategori ORDER BY ilk_harf"
yeniasp.Open sor,Sur,1,3
%>
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="720">
   
<tr>
     
<td>
        <form method="POST" action="asp_admin.asp?islem=ekle">
         
<div align="center">
           
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%" bgcolor="#D1D1D1">
             
<tr>
               
<td bgcolor="#808080" height="20">
                 
<p align="center"><b><font color="#FFFFFF">YENİ PROGRAM EKLEME BÖLÜMÜ</font></b></td>
             
</tr>
           
</table>
          </div>
         
<div align="center">
           
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" bgcolor="#D1D1D1" cellspacing="1">
             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Program Adı : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="script_adi" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                           
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Dil : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="dil" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                           
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Boyut : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="boyut" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Versiyon : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="versiyon" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">OS : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="os" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                          
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Telif : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="telif" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                           
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Lisans : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="lisans" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Tarih : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="tarih" size="35" class="form" value="<%=date%>"></td>
             
</tr>
                                           
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Ekleyen : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="ekleyen" size="35" class="form" value="Admin"></td>
             
</tr>
             
</tr>
             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">URL : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="url" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                           
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Telif URL : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <input type="text" name="telifurl" size="35" class="form"></td>
             
</tr>
                           
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Resim : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA">
                 <select name="resim" size="1">
<option value="images/download.gif">Kullanma</option>
         <%
Set dir=server.createobject("scripting.filesystemobject" )
Set myfiles=dir.getfolder(Server.MapPath("../resim" ))
For Each filefound in myfiles.files
%>
           <option value="resim/<%=filefound.name %>"><%=filefound.name %></option>
          <%
     Next
%>
        </select> <a href="#">Resim Ekle</a></td>
             
</tr>
                                         
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">İçerik : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> 
     
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber2" bgcolor="#FFFFFF">
       
<tr>
         
<td width="70%"> 
                         
<head>
<script language="Javascript1.2"><!-- // load htmlarea
_editor_url = "";                     // URL to htmlarea files
var win_ie_ver = parseFloat(navigator.appVersion.split("MSIE")[1]);
if (navigator.userAgent.indexOf('Mac')        >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Windows CE') >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (navigator.userAgent.indexOf('Opera')      >= 0) { win_ie_ver = 0; }
if (win_ie_ver >= 5.5) {
 document.write('<scr' + 'ipt src="' +_editor_url+ 'editor.js"');
 document.write(' language="Javascript1.2"></scr' + 'ipt>'); 
} else { document.write('<scr'+'ipt>function editor_generate(tanim) { return false; }</scr'+'ipt>'); }
// -->r</script>
</head>
<textarea name="tanim" cols="47" rows="14"></textarea><font size="1" face="Verdana"><br>
                         
<script language="JavaScript1.2" defer>
editor_generate('tanim');
                          </script>
</font></td>
       
</tr>
         
</table>
 
<script>
function submitonce(theform){
//if IE 4+ or NS 6+
if (document.all||document.getElementById){
//screen thru every element in the form, and hunt down "submit" and "reset" and "button"
for (i=0;i<theform.length;i++){
var tempobj=theform.elements
if(tempobj.type.toLowerCase()=="submit"||tempobj.type.toLowerCase()=="reset"||tempobj.type.toLowerCase()=="button")
//disable em
tempobj.disabled=true
}
}
}
 </script>
</td>
             
</tr>
             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA">Kategori : </td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA"> <select size="1" name="kid" class="form">
                  <option selected>Kategori Seç</option>
                  <% Do while not yeniasp.eof %><option value="<%=yeniasp("kid")%>"><%=yeniasp("kategori_adi")%></option><%yeniasp.movenext%><%Loop%>
                     </select>   <input type="submit" value="Yolla" name="Submit" class="form"></td>
             
</tr>
             
<tr>
               
<td width="150" align="right" height="25" bgcolor="#EAEAEA"></td>
               
<td width="250" height="25" bgcolor="#EAEAEA">
                  </form>
     <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">
     <strong>
     <img src="http://www.rasihbahar.com/download/images/geri.GIF" width="18" height="14" border="0" alt="Bir önceki sayfaya geri dönmek için lütfen tıklayınız."><span style="font-size: 12px">
     </span>
     <a title="Bir önceki sayfaya geri dönmek için lütfen tıklayınız." href="#">
     <span style="font-size: 8pt">Önceki Sayfa</span></a></strong></font></td>
             
</tr>
           
</table>
<!--#include File="alt.asp"-->
</body>
</html>
<%sub ekle
Set Sur = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Sur.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("../db/prog.mdb")
Set yeniasp = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
sor = "Select * from download"
yeniasp.Open sor,Sur,1,3
%><% Dim script_adi, boyut, dil, icerik, versiyon, os, lisans, tarih, tanim, telif, url, kid
id=Request.Form("id")
script_adi = Request.Form("script_adi")
boyut = Request.Form("boyut")
dil = Request.Form("dil")
icerik = Request.Form("icerik")
versiyon = Request.Form("versiyon")
os = Request.Form("os")
lisans = Request.Form("lisans")
tarih = Request.Form("tarih")
ekleyen = Request.Form("ekleyen")
tanim = Request.Form("tanim")
url = Request.Form("url")
telif = Request.Form("telif")
telifurl = Request.Form("telifurl")
resim = Request.Form("resim")
kid = Request.Form("kid")
yeniasp.addnew
yeniasp("script_adi")=script_adi
yeniasp("boyut")=boyut
yeniasp("dil")=dil
icerik = Request.Form("tanim")
yeniasp("versiyon")=versiyon
yeniasp("os")=os
yeniasp("lisans")=lisans
yeniasp("ekleyen")=ekleyen
yeniasp("tanim")=tanim
yeniasp("url")=url
yeniasp("telif")=telif
yeniasp("telifurl")=telifurl
yeniasp("resim")=resim
yeniasp("kid") = kid
yeniasp("onay") = 1
yeniasp.Update
Response.Write "<center><font face=verdana color=black size=1>Program eklendi...<br><a href=asp_admin.asp>Program Ekle</a></font></center>"
Response.End
end sub
%>
 

 

teknohat
29-08-2009, 11:41   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,494 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2009

bak ben olsam şöyle yapardım: Bir tane picturebox koyardım sayfaya. gönder butonuna basınca da seçilen resmin picturebox a gelmesini sağlardım. veritabanına da picturebox1.image diye kaydederdim. direk resim yükler böylece

tayfunsg
29-08-2009, 21:33   |  #3  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
38 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2009

işte onu nasıl yapacam :) asp bilgim çok az.picturebox  zaten var ama ayrı bir popupta açılıyor ve yükleyince sayfayı yenilemem gerekiyor

teknohat
30-08-2009, 18:24   |  #4  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,494 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2009

bak şimdi, sayfana bir tane openfiledialog, bir tane resim yükle butonu,birtane de kaydet butonu ve system.data.oledb sınıfını import et. yalnız ben sadece resim ekleme işini anlatıcam sen daha çok geliştirirsin.
 
öncelikle eklemiş olduğun picturebox ın üstündeki oka bas ve listeden stretchimage seçeneğini seç. bu seçenek resmin picturebox bıyutlarında görünmesini sağlar.
daha sonra resim yükle butonuna şu kodları yaz:
 
dim dosyaAdi as string
OpenFileDialog1.Filter = "Resim dosyaları |*.jpg;*.jpeg;*.png;*.ico;*.bmp;*.tiff"
        If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
            dosyaAdi = OpenFileDialog1.FileName
            PictureBox1.ImageLocation = dosyaAdi
        Else
        End If
 
kaydet butonuna da şu kodları ekle:
 
dim resim as bitmap = picturebox1.image
resim.Save("C:\rsm\ornek.bmp")
dim adres as string = "C:\rsm\ornek.bmp"
Dim baglanti As OleDbConnection
Dim komut As OleDbCommand
baglanti.ConnectionString = "Provider = microsoft.Jet.oledb.4.0; data source = C:\resim.mdb "
baglanti.Open()
komut.CommandText = "Insert Into tablo1 (yol) Values('" & adres & "')"
komut.Connection = baglanti
komut.ExecuteNonQuery()
komut.Dispose()
baglanti.Close()
 
resim.mdb c de oluşturduğum bir mdb dosyası. Ayrıca yine c de rsm diye bir klasör oluşturdum. Sen senin sitendeki klasörleri gösterirsin. daha sonra resimleri bu klasöre yollarınıda veritabanına attım gerektiğin oradan çağırırsın. Anlamadığın birşey varsada mutlaka sor

Son Düzenleme: teknohat ~ 30 Ağustos 2009 18:30
tayfunsg
04-09-2009, 16:23   |  #5  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
38 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2009

valla ben bunu yaparsam artık web tasarımın hepsini biliyom anlamına gelir.kısacası benbunu hayatta yapamam

teknohat
04-09-2009, 19:27   |  #6  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,494 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2009

o kadar zor değil ki bunu yapmak :) sen bir başla takıldıkça ben sana yardım ederim

tayfunsg
04-09-2009, 20:22   |  #7  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
38 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2009

yok ya beceremiyom.örenince kolay geliyoda daha önce hiç yapmadığınız zaman benim gibi kalıyosunuz.