ASP Resim yükleme sorunu

burakerdal
16-05-2010, 16:27   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2010

Arkadaşlar elimde hazır bir script var... Admin panelinden ürün ekleme kısmında resimi gösterim tamam dediğim zaman;
"Resim kısmını boş bırakmayınız. Sadece jpg|jpeg|gif|png uzantılı resimleri yükleyebilirsiniz." hatası veriyor. Fakat resimi seçmiş oluyorum...

Ürün ekleme dosyasının kodları aşağıdadır kontrol edip ve yardım ederseniz sevinirim...

[ Tüm kodu seç ] [ Yeni Pencerede Göster ]
If strIslem = "urun_ekle" Then %>     <form method="post" action="yonetim.asp?k=urunler&islem=ekle_islem" ENCTYPE="multipart/form-data" name="MyForm" class="Form" id="MyForm" onSubmit="YY_checkform('MyForm','title','#q','0','* Field Title is not valid *','DESCR','2','1','Field \'Description\' is empty or too short.');return document.MM_returnValue"><%     Response.Write " <div style=""padding-top:8px;padding-bottom:5px;text-align:left"">"     Response.Write "<span class=""orta_baslik"">Yeni Ürün Ekleme Formu</span></div> "     Response.Write " <div style=""background-image:url(img/cizgi.gif);height:4px""><img src=""img/cizgi.gif"" alt=""""></div> <br>" %>     <table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%"> <tr> <td> </td> <td><img src="im/onizleme.gif" width="120" height="120" border="0" name="theimage"></td> </tr> <tr> <td><span class="orta_yazi">Kategori:</span></td> <td><%         kd.Open "SELECT * FROM Kategoriler ORDER BY Baslik ASC", bag, 1, 3         If Not kd.EOF Then             Response.Write("<select name=""kategori"" class=""input"">")                Do While Not kd.EOF                 Response.Write(vbCrLf & vbTab & vbTab & vbTab & _                 "<option value="""& kd("Kat_ID") &""">"& kd("Baslik") &"</option>")             kd.MoveNext             Loop             Response.Write "</select>"         End If         kd.Close %>         </td> </tr> <tr> <td><span class="orta_yazi">Resim Ad&#253;:</span></td> <td><input type="text" name="ad" class="input" size="35"></td> </tr> <tr> <td><span class="orta_yazi">Kod:</span></td> <td><input type="text" name="kod" class="input" size="35"></td> </tr> <tr> <td><span class="orta_yazi">Resim:</span></td> <td><INPUT NAME="FILE" TYPE="FILE" class="input" id="FILE3" SIZE="40" onChange="DoneNowPic(this.value, false)"></td> </tr> <tr> <td> <input name="height" type="hidden" id="height"><input name="width" type="hidden" id="width"></td> <td><INPUT name="SUBMIT" TYPE="button" class="headline" onClick="tmt_CheckImg('FILE3','180','2000','180','2000','10','2000','jpg|jpeg|gif|png','width','height');return document.MM_returnValue" VALUE="TAMAM" ></td> </tr> </table> </form><% Elseif strIslem = "ekle_islem" Then     Response.Write " <div style=""padding-top:8px;padding-bottom:5px;text-align:left"">"     Response.Write "<span class=""orta_baslik"">Yeni Ürün Ekleme</span></div> "     Response.Write " <div style=""background-image:url(img/cizgi.gif);height:4px""><img src=""img/cizgi.gif"" alt=""""></div> <br>"     Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")     Upload.OverwriteFiles = True     Upload.Save Server.MapPath("urunler")     Set File = Upload.Files("file")     fn = File.ExtractFileName     fnPath = File.Path      fnThumb = "th_" & fn     fnResized = "resized_" & fn     Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")     Jpeg.Open File.Path     Jpeg.Width = 100     jpeg.Height = jpeg.OriginalHeight * jpeg.Width / jpeg.OriginalWidth        Jpeg.Sharpen 1, 150     Jpeg.Save Server.MapPath("urunler\th_") & File.FileName     kd.Open "SELECT * FROM Urunler", bag, 1, 3     kd.Addnew     kd("Kat_ID") = Upload.Form("kategori")     kd("Ad") = Upload.Form("ad")     kd("Kod") = Upload.Form("kod")     kd("Resim") = fn     kd("Kucuk") = fnThumb     kd("Tarih") = Now()     kd.Update     kd.Close     Response.Write "<br /><span class=""orta_yazi"">Ürün Eklendi</span>"