basic de port kullanımı

sanes
29-05-2007, 20:41   |  #1  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
24 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2006

arkadaşlar bana acil yardım edin bana basicde port kullanımı ve örnekleri lazım hiçbiryerde bulamadım yardım ederseniz çok sevinirim ödevim için lazım şimdiden saolu.Alkış

Kaos-220
29-05-2007, 21:44   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
284 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2007


'FORM KISMI

Private Sub Check1_Click()
   If Check1.Caption = "No" Then
      Check1.Value = 1
      Check1.Caption = "Yes"
      Clock1.Caption = MaskEdBox1.Text & " ON"
      Clock1.Visible = True
   ElseIf Check1.Caption = "Yes" Then
      Check1.Value = 0
      Check1.Caption = "No"
      Clock1.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check2_Click()
   If Check2.Caption = "No" Then
      Check2.Value = 1
      Check2.Caption = "Yes"
      Clock2.Caption = MaskEdBox3.Text & " ON"
      Clock2.Visible = True
   ElseIf Check2.Caption = "Yes" Then
      Check2.Value = 0
      Check2.Caption = "No"
      Clock2.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check3_Click()
   If Check3.Caption = "No" Then
      Check3.Value = 1
      Check3.Caption = "Yes"
      Clock3.Caption = MaskEdBox5.Text & " ON"
      Clock3.Visible = True
   ElseIf Check3.Caption = "Yes" Then
      Check3.Value = 0
      Check3.Caption = "No"
      Clock3.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check4_Click()
   If Check4.Caption = "No" Then
      Check4.Value = 1
      Check4.Caption = "Yes"
      Clock4.Caption = MaskEdBox7.Text & " ON"
      Clock4.Visible = True
   ElseIf Check4.Caption = "Yes" Then
      Check4.Value = 0
      Check4.Caption = "No"
      Clock4.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check5_Click()
   If Check5.Caption = "No" Then
      Check5.Value = 1
      Check5.Caption = "Yes"
      Clock5.Caption = MaskEdBox9.Text & " ON"
      Clock5.Visible = True
   ElseIf Check5.Caption = "Yes" Then
      Check5.Value = 0
      Check5.Caption = "No"
      Clock5.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check6_Click()
   If Check6.Caption = "No" Then
      Check6.Value = 1
      Check6.Caption = "Yes"
      Clock6.Caption = MaskEdBox11.Text & " ON"
      Clock6.Visible = True
   ElseIf Check6.Caption = "Yes" Then
      Check6.Value = 0
      Check6.Caption = "No"
      Clock6.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check7_Click()
   If Check7.Caption = "No" Then
      Check7.Value = 1
      Check7.Caption = "Yes"
      Clock7.Caption = MaskEdBox13.Text & " ON"
      Clock7.Visible = True
   ElseIf Check7.Caption = "Yes" Then
      Check7.Value = 0
      Check7.Caption = "No"
      Clock7.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Check8_Click()
   If Check8.Caption = "No" Then
      Check8.Value = 1
      Check8.Caption = "Yes"
      Clock8.Caption = MaskEdBox15.Text & " ON"
      Clock8.Visible = True
   ElseIf Check8.Caption = "Yes" Then
      Check8.Value = 0
      Check8.Caption = "No"
      Clock8.Visible = False
   End If
End Sub

Private Sub Command1_Click()
   If Command1.Caption = "Turn Sistem ON" Then
      Command1.Caption = "Turn Sistem OFF"
      Command2.Enabled = False
      Command3.Enabled = False
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Frame2.Enabled = True
      Principal.Height = 8340
   ElseIf Command1.Caption = "Turn Sistem OFF" Then
      If ToggleButton1.Value = True Or ToggleButton2.Value = True Or ToggleButton3.Value = True Or ToggleButton4.Value = True Or ToggleButton5.Value = True Or ToggleButton6.Value = True Or ToggleButton7.Value = True Or ToggleButton8.Value = True Then
         Command1.Caption = "Unlock Sistem"
         SisLock.Visible = True
         Frame2.Enabled = False
         Principal.Height = 4155
      Else
         Command1.Enabled = True
         Command2.Enabled = True
         Command3.Enabled = True
         Command1.Caption = "Turn Sistem ON"
         SisON.Visible = False
         SisOFF.Visible = True
         Frame2.Enabled = False
         Principal.Height = 4155
      End If
   ElseIf Command1.Caption = "Unlock Sistem" Then
      Frame7.Visible = True
      SisLock.Visible = True
      SisUnlock.Visible = True
      Text2.Text = ""
      Text2.SetFocus
      Timer7.Enabled = True
      Principal.Height = 8340
   Else
   End If
End Sub

Private Sub Command10_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command10.Caption
End Sub

Private Sub Command11_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command11.Caption
End Sub

Private Sub Command12_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command12.Caption
End Sub

Private Sub Command13_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command13.Caption
End Sub

Private Sub Command14_Click()
If Command3.Enabled = True Then
   If Text2.Text = Text13.Text Then
      Frame8.Visible = True
      Frame7.Visible = False
      Frame6.Enabled = False
      Timer7.Enabled = False
      Command1.SetFocus
      Principal.Height = 8340
   Else
      Text2.Text = ""
      Text2.SetFocus
      Timer7.Enabled = True
      Timer7.Enabled = False
      Frame7.Visible = False
      Command1.SetFocus
      Principal.Height = 4155
   End If
ElseIf Command3.Enabled = False Then
   If Text2.Text = Text13.Text Then
      Command1.Caption = "Turn Sistem OFF"
      SisLock.Visible = False
      SisUnlock.Visible = False
      Timer7.Enabled = False
      Frame7.Visible = False
      Frame2.Enabled = True
      Command1.SetFocus
      Principal.Height = 8340
   Else
      Text2.Text = ""
      Text2.SetFocus
      Timer7.Enabled = True
      Command1.SetFocus
      Timer7.Enabled = False
      Frame7.Visible = False
      Principal.Height = 4155
   End If
End If
End Sub

Private Sub Command15_Click()
   Label1.Caption = Text3.Text
   Label2.Caption = Text4.Text
   Label3.Caption = Text5.Text
   Label4.Caption = Text6.Text
   Label5.Caption = Text7.Text
   Label6.Caption = Text8.Text
   Label7.Caption = Text9.Text
   Label8.Caption = Text10.Text
   Out1.Caption = Label1.Caption & " " & ToggleButton1.Caption
   Out2.Caption = Label2.Caption & " " & ToggleButton2.Caption
   Out3.Caption = Label3.Caption & " " & ToggleButton3.Caption
   Out4.Caption = Label4.Caption & " " & ToggleButton4.Caption
   Out5.Caption = Label5.Caption & " " & ToggleButton5.Caption
   Out6.Caption = Label6.Caption & " " & ToggleButton6.Caption
   Out7.Caption = Label7.Caption & " " & ToggleButton7.Caption
   Out8.Caption = Label8.Caption & " " & ToggleButton8.Caption
   Clock1.Caption = MaskEdBox1.Text & " ON"
   Clock2.Caption = MaskEdBox3.Text & " ON"
   Clock3.Caption = MaskEdBox5.Text & " ON"
   Clock4.Caption = MaskEdBox7.Text & " ON"
   Clock5.Caption = MaskEdBox9.Text & " ON"
   Clock6.Caption = MaskEdBox11.Text & " ON"
   Clock7.Caption = MaskEdBox13.Text & " ON"
   Clock8.Caption = MaskEdBox15.Text & " ON"
   Frame1.Enabled = True
   Frame7.Enabled = True
   Frame8.Visible = False
   SisConfig.Visible = False
   Principal.Height = 4155
End Sub

Private Sub Command2_Click()
   SisExit.Visible = True
   Command1.Enabled = False
   Command2.Enabled = False
   Command3.Enabled = False
   Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Command3_Click()
   SisConfig.Visible = True
   Frame7.Visible = True
   Text2.Text = ""
   Text2.SetFocus
   Timer7.Enabled = True
   Principal.Height = 8340
End Sub

Private Sub Command4_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command4.Caption
End Sub

Private Sub Command5_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command5.Caption
End Sub

Private Sub Command6_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command6.Caption
End Sub

Private Sub Command7_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command7.Caption
End Sub

Private Sub Command8_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command8.Caption
End Sub

Private Sub Command9_Click()
   Text2.Text = Text2.Text & Command9.Caption
End Sub

Private Sub Form_Activate()
   DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(0)
   Label1.Caption = Text3.Text
   Label2.Caption = Text4.Text
   Label3.Caption = Text5.Text
   Label4.Caption = Text6.Text
   Label5.Caption = Text7.Text
   Label6.Caption = Text8.Text
   Label7.Caption = Text9.Text
   Label8.Caption = Text10.Text
   Out1.Caption = Label1.Caption & " " & ToggleButton1.Caption
   Out2.Caption = Label2.Caption & " " & ToggleButton2.Caption
   Out3.Caption = Label3.Caption & " " & ToggleButton3.Caption
   Out4.Caption = Label4.Caption & " " & ToggleButton4.Caption
   Out5.Caption = Label5.Caption & " " & ToggleButton5.Caption
   Out6.Caption = Label6.Caption & " " & ToggleButton6.Caption
   Out7.Caption = Label7.Caption & " " & ToggleButton7.Caption
   Out8.Caption = Label8.Caption & " " & ToggleButton8.Caption
   Out1.Visible = True
   Out2.Visible = True
   Out3.Visible = True
   Out4.Visible = True
   Out5.Visible = True
   Out6.Visible = True
   Out7.Visible = True
   Out8.Visible = True

   If Check1.Value = 1 Then
      Clock1.Caption = MaskEdBox1.Text & " ON"
      Clock1.Visible = True
   Else
   End If
   If Check2.Value = 1 Then
      Clock2.Caption = MaskEdBox3.Text & " ON"
      Clock2.Visible = True
   Else
   End If
   If Check3.Value = 1 Then
      Clock3.Caption = MaskEdBox5.Text & " ON"
      Clock3.Visible = True
   Else
   End If
   If Check4.Value = 1 Then
      Clock4.Caption = MaskEdBox7.Text & " ON"
      Clock4.Visible = True
   Else
   End If
   If Check5.Value = 1 Then
      Clock5.Caption = MaskEdBox9.Text & " ON"
      Clock5.Visible = True
   Else
   
   End If
   If Check6.Value = 1 Then
      Clock6.Caption = MaskEdBox11.Text & " ON"
      Clock6.Visible = True
   Else
   End If
   If Check7.Value = 1 Then
      Clock7.Caption = MaskEdBox13.Text & " ON"
      Clock7.Visible = True
   Else
   End If
   If Check8.Value = 1 Then
      Clock8.Caption = MaskEdBox15.Text & " ON"
      Clock8.Visible = True
   Else
   End If
   SisOFF.Visible = True
End Sub

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
   If KeyAscii = 13 Then
      If Command3.Enabled = True Then
         If Text2.Text = Text13.Text Then
            Frame8.Visible = True
            Frame7.Visible = False
            Frame6.Enabled = False
            Timer7.Enabled = False
            SisLock.Visible = False
            Command1.SetFocus
         Else
            Text2.Text = ""
            Text2.SetFocus
            Timer7.Enabled = True
            Command1.SetFocus
         End If
      ElseIf Command3.Enabled = False Then
         If Text2.Text = Text13.Text Then
            Command1.Caption = "Turn Sistem OFF"
            Timer7.Enabled = False
            Frame7.Visible = False
            Frame2.Enabled = True
            SisLock.Visible = False
            SisUnlock.Visible = False
            Command1.SetFocus
         Else
            Text2.Text = ""
            Text2.SetFocus
            Timer7.Enabled = True
            Command1.SetFocus
         End If
      End If
   Else
   End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
   Label20.Visible = True
   End
End Sub

Private Sub Timer2_Timer()
   Command1.Caption = "Turn Sistem ON"
   Command1.Enabled = True
   Command2.Enabled = True
   Command3.Enabled = True
   Timer2.Enabled = False
End Sub

Private Sub Timer3_Timer()
   Text12(0).Text = Time
End Sub

Private Sub Timer4_Timer()
   Text11(0).Text = Date
End Sub

Private Sub Timer5_Timer()
   If Check1.Value = 1 And MaskEdBox1.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton1.Value = True
      ToggleButton1.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton1.Caption = "ON"
      Led1.Picture = led_green.Picture
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Out1.Caption = Label1.Caption & " ON"
      Out1.BackColor = &HC00000
      Out1.ForeColor = &HFF00&
      Clock1.Caption = MaskEdBox2.Text & " OFF"
      Clock1.BackColor = &HC00000
      Clock1.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check1.Value = 1 And MaskEdBox2.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton1.Value = False
      ToggleButton1.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton1.Caption = "OFF"
      Led1.Picture = led_gray.Picture
      Out1.Caption = Label1.Caption & " OFF"
      Out1.BackColor = &HFF00&
      Out1.ForeColor = &HC00000
      Clock1.Caption = MaskEdBox1.Text & " ON"
      Clock1.BackColor = &HFF00&
      Clock1.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check2.Value = 1 And MaskEdBox3.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton2.Value = True
      ToggleButton2.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton2.Caption = "ON"
      Led2.Picture = led_green.Picture
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Out2.Caption = Label2.Caption & " ON"
      Out2.BackColor = &HC00000
      Out2.ForeColor = &HFF00&
      Clock2.Caption = MaskEdBox4.Text & " OFF"
      Clock2.BackColor = &HC00000
      Clock2.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check2.Value = 1 And MaskEdBox4.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton2.Value = False
      ToggleButton2.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton2.Caption = "OFF"
      Led2.Picture = led_gray.Picture
      Out2.Caption = Label2.Caption & " OFF"
      Out2.BackColor = &HFF00&
      Out2.ForeColor = &HC00000
      Clock2.Caption = MaskEdBox3.Text & " ON"
      Clock2.BackColor = &HFF00&
      Clock2.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check3.Value = 1 And MaskEdBox5.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton3.Value = True
      ToggleButton3.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton3.Caption = "ON"
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Led3.Picture = led_green.Picture
      Out3.Caption = Label3.Caption & " ON"
      Out3.BackColor = &HC00000
      Out3.ForeColor = &HFF00&
      Clock3.Caption = MaskEdBox6.Text & " OFF"
      Clock3.BackColor = &HC00000
      Clock3.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check3.Value = 1 And MaskEdBox6.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton3.Value = False
      ToggleButton3.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton3.Caption = "OFF"
      Led3.Picture = led_gray.Picture
      Out3.Caption = Label3.Caption & " OFF"
      Out3.BackColor = &HFF00&
      Out3.ForeColor = &HC00000
      Clock3.Caption = MaskEdBox5.Text & " ON"
      Clock3.BackColor = &HFF00&
      Clock3.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check4.Value = 1 And MaskEdBox7.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton4.Value = True
      ToggleButton4.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton4.Caption = "ON"
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Led4.Picture = led_green.Picture
      Out4.Caption = Label4.Caption & " ON"
      Out4.BackColor = &HC00000
      Out4.ForeColor = &HFF00&
      Clock4.Caption = MaskEdBox8.Text & " OFF"
      Clock4.BackColor = &HC00000
      Clock4.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check4.Value = 1 And MaskEdBox8.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton4.Value = False
      ToggleButton4.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton4.Caption = "OFF"
      Led4.Picture = led_gray.Picture
      Out4.Caption = Label4.Caption & " OFF"
      Out4.BackColor = &HFF00&
      Out4.ForeColor = &HC00000
      Clock4.Caption = MaskEdBox7.Text & " ON"
      Clock4.BackColor = &HFF00&
      Clock4.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check5.Value = 1 And MaskEdBox9.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton5.Value = True
      ToggleButton5.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton5.Caption = "ON"
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Led5.Picture = led_green.Picture
      Out5.Caption = Label5.Caption & " ON"
      Out5.BackColor = &HC00000
      Out5.ForeColor = &HFF00&
      Clock5.Caption = MaskEdBox10.Text & " OFF"
      Clock5.BackColor = &HC00000
      Clock5.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check5.Value = 1 And MaskEdBox10.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton5.Value = False
      ToggleButton5.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton5.Caption = "OFF"
      Led5.Picture = led_gray.Picture
      Out5.Caption = Label5.Caption & " OFF"
      Out5.BackColor = &HFF00&
      Out5.ForeColor = &HC00000
      Clock5.Caption = MaskEdBox9.Text & " ON"
      Clock5.BackColor = &HFF00&
      Clock5.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check6.Value = 1 And MaskEdBox11.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton6.Value = True
      ToggleButton6.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton6.Caption = "ON"
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Led6.Picture = led_green.Picture
      Out6.Caption = Label6.Caption & " ON"
      Out6.BackColor = &HC00000
      Out6.ForeColor = &HFF00&
      Clock6.Caption = MaskEdBox12.Text & " OFF"
      Clock6.BackColor = &HC00000
      Clock6.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check6.Value = 1 And MaskEdBox12.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton6.Value = False
      ToggleButton6.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton6.Caption = "OFF"
      Led6.Picture = led_gray.Picture
      Out6.Caption = Label6.Caption & " OFF"
      Out6.BackColor = &HFF00&
      Out6.ForeColor = &HC00000
      Clock6.Caption = MaskEdBox11.Text & " ON"
      Clock6.BackColor = &HFF00&
      Clock6.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check7.Value = 1 And MaskEdBox13.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton7.Value = True
      ToggleButton7.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton7.Caption = "ON"
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Led7.Picture = led_green.Picture
      Out7.Caption = Label7.Caption & " ON"
      Out7.BackColor = &HC00000
      Out7.ForeColor = &HFF00&
      Clock7.Caption = MaskEdBox14.Text & " OFF"
      Clock7.BackColor = &HC00000
      Clock7.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check7.Value = 1 And MaskEdBox14.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton7.Value = False
      ToggleButton7.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton7.Caption = "OFF"
      Led7.Picture = led_gray.Picture
      Out7.Caption = Label7.Caption & " OFF"
      Out7.BackColor = &HFF00&
      Out7.ForeColor = &HC00000
      Clock7.Caption = MaskEdBox13.Text & " ON"
      Clock7.BackColor = &HFF00&
      Clock7.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
   If Check8.Value = 1 And MaskEdBox15.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton8.Value = True
      ToggleButton8.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton8.Caption = "ON"
      SisON.Visible = True
      SisOFF.Visible = False
      Led8.Picture = led_green.Picture
      Out8.Caption = Label8.Caption & " ON"
      Out8.BackColor = &HC00000
      Out8.ForeColor = &HFF00&
      Clock8.Caption = MaskEdBox16.Text & " OFF"
      Clock8.BackColor = &HC00000
      Clock8.ForeColor = &HFF00&
      Timer6.Enabled = True
      Control
   ElseIf Check8.Value = 1 And MaskEdBox16.Text = Text12(0).Text Then
      ToggleButton8.Value = False
      ToggleButton8.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton8.Caption = "OFF"
      Led8.Picture = led_gray.Picture
      Out8.Caption = Label8.Caption & " OFF"
      Out8.BackColor = &HFF00&
      Out8.ForeColor = &HC00000
      Clock8.Caption = MaskEdBox15.Text & " ON"
      Clock8.BackColor = &HFF00&
      Clock8.ForeColor = &HC00000
      Timer6.Enabled = True
      Control
   End If
End Sub

Private Sub Timer6_Timer()
   If Command1.Caption = "Turn Sistem ON" Then
      SisLock.Visible = True
      Command1.Caption = "Unlock Sistem"
      Command2.Enabled = False
      Command3.Enabled = False
      Timer6.Enabled = False
   ElseIf Command1.Caption = "Turn Sistem OFF" Then
      Text1.Text = "Sistem ON"
      Timer6.Enabled = False
   ElseIf Command1.Caption = "Unlock Sistem" Then
      SisLock.Visible = True
      Timer6.Enabled = False
   Else
   End If
End Sub

Private Sub Timer7_Timer()
   Frame7.Visible = False
   Timer7.Enabled = False
   SisUnlock.Visible = False
   SisConfig.Visible = False
   Principal.Height = 4155
End Sub

Private Sub Timer8_Timer()
   End
End Sub

Private Sub ToggleButton1_Click()
   If ToggleButton1.Value = True Then
      ToggleButton1.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton1.Caption = "ON"
      Led1.Picture = led_green.Picture
      Out1.Caption = Label1.Caption & " ON"
      Out1.BackColor = &HC00000
      Out1.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton1.Value = False Then
      ToggleButton1.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton1.Caption = "OFF"
      Led1.Picture = led_gray.Picture
      Out1.Caption = Label1.Caption & " OFF"
      Out1.BackColor = &HFF00&
      Out1.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton2_Click()
   If ToggleButton2.Value = True Then
      ToggleButton2.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton2.Caption = "ON"
      Led2.Picture = led_green.Picture
      Out2.Caption = Label2.Caption & " ON"
      Out2.BackColor = &HC00000
      Out2.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton2.Value = False Then
      ToggleButton2.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton2.Caption = "OFF"
      Led2.Picture = led_gray.Picture
      Out2.Caption = Label2.Caption & " OFF"
      Out2.BackColor = &HFF00&
      Out2.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub Control()
   If ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(0)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(1)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(2)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(3)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(4)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(5)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(6)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(7)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(8)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(9)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(10)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(11)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(12)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(13)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(14)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(15)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(16)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(17)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(18)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(19)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(20)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(21)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(22)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(23)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(24)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(25)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(26)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(27)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(28)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(29)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(30)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(31)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(32)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(33)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(34)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(35)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(36)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(37)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(38)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(39)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(40)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(41)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(42)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(43)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(44)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(45)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(46)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(47)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(48)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(49)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(50)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(51)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(52)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(53)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(54)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(55)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(56)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(57)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(58)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(59)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(60)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(61)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(62)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(63)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(64)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(65)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(66)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(67)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(68)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(69)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(70)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(71)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(72)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(73)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(74)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(75)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(76)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(77)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(78)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(79)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(80)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(81)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(82)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(83)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(84)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(85)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(86)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(87)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(88)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(89)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(90)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(91)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(92)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(93)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(94)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(95)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(96)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(97)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(98)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(99)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(100)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(101)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(102)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(103)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(104)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(105)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(106)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(107)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(108)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(109)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(110)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(111)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(112)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(113)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(114)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(115)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(116)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(117)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(118)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(119)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(120)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(121)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(122)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(123)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(124)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(125)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(126)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = False Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(127)
   Else
      control1
   End If
End Sub

Private Sub control1()
   If ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(128)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(129)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(130)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(131)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(132)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(133)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(134)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(135)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(136)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(137)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(138)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(139)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(140)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(141)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(142)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(143)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(144)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(145)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(146)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(147)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(148)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(149)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(150)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(151)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(152)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(153)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(154)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(155)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(156)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(157)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(158)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(159)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(160)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(161)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(162)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(163)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(164)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(165)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(166)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(167)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(168)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(169)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(170)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(171)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(172)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(173)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(174)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(175)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(176)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(177)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(178)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(179)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(180)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(181)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(182)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(183)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(184)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(185)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(186)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(187)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(188)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(189)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(190)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = False And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(191)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(192)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(193)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(194)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(195)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(196)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(197)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(198)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(199)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(200)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(201)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(202)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(203)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(204)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(205)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(206)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(207)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(208)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(209)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(210)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(211)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(212)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(213)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(214)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(215)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(216)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(217)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(218)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(219)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(220)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(221)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(222)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = False And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(223)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(224)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(225)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(226)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(227)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(228)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(229)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(230)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(231)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(232)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(233)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(234)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(235)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(236)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(237)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(238)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = False And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(239)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(240)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(241)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(242)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(243)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(244)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(245)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(246)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = False And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(247)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(248)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(249)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(250)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = False And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(251)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(252)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = False And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(253)
   ElseIf ToggleButton1.Value = False And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(254)
   ElseIf ToggleButton1.Value = True And ToggleButton2.Value = True And ToggleButton3.Value = True And ToggleButton4.Value = True And ToggleButton5.Value = True And ToggleButton6.Value = True And ToggleButton7.Value = True And ToggleButton8.Value = True Then
      DlPortWritePortUchar "&H" & Text14.Text, Val(255)
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton3_Click()
   If ToggleButton3.Value = True Then
      ToggleButton3.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton3.Caption = "ON"
      Led3.Picture = led_green.Picture
      Out3.Caption = Label3.Caption & " ON"
      Out3.BackColor = &HC00000
      Out3.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton3.Value = False Then
      ToggleButton3.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton3.Caption = "OFF"
      Led3.Picture = led_gray.Picture
      Out3.Caption = Label3.Caption & " OFF"
      Out3.BackColor = &HFF00&
      Out3.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton4_Click()
   If ToggleButton4.Value = True Then
      ToggleButton4.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton4.Caption = "ON"
      Led4.Picture = led_green.Picture
      Out4.Caption = Label4.Caption & " ON"
      Out4.BackColor = &HC00000
      Out4.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton4.Value = False Then
      ToggleButton4.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton4.Caption = "OFF"
      Led4.Picture = led_gray.Picture
      Out4.Caption = Label4.Caption & " OFF"
      Out4.BackColor = &HFF00&
      Out4.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton5_Click()
   If ToggleButton5.Value = True Then
      ToggleButton5.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton5.Caption = "ON"
      Led5.Picture = led_green.Picture
      Out5.Caption = Label5.Caption & " ON"
      Out5.BackColor = &HC00000
      Out5.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton5.Value = False Then
      ToggleButton5.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton5.Caption = "OFF"
      Led5.Picture = led_gray.Picture
      Out5.Caption = Label5.Caption & " OFF"
      Out5.BackColor = &HFF00&
      Out5.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton6_Click()
   If ToggleButton6.Value = True Then
      ToggleButton6.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton6.Caption = "ON"
      Led6.Picture = led_green.Picture
      Out6.Caption = Label6.Caption & " ON"
      Out6.BackColor = &HC00000
      Out6.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton6.Value = False Then
      ToggleButton6.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton6.Caption = "OFF"
      Led6.Picture = led_gray.Picture
      Out6.Caption = Label6.Caption & " OFF"
      Out6.BackColor = &HFF00&
      Out6.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton7_Click()
   If ToggleButton7.Value = True Then
      ToggleButton7.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton7.Caption = "ON"
      Led7.Picture = led_green.Picture
      Out7.Caption = Label7.Caption & " ON"
      Out7.BackColor = &HC00000
      Out7.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton7.Value = False Then
      ToggleButton7.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton7.Caption = "OFF"
      Led7.Picture = led_gray.Picture
      Out7.Caption = Label7.Caption & " OFF"
      Out7.BackColor = &HFF00&
      Out7.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub

Private Sub ToggleButton8_Click()
   If ToggleButton8.Value = True Then
      ToggleButton8.BackColor = &HFF00&
      ToggleButton8.Caption = "ON"
      Led8.Picture = led_green.Picture
      Out8.Caption = Label8.Caption & " ON"
      Out8.BackColor = &HC00000
      Out8.ForeColor = &HFF00&
      Control
   ElseIf ToggleButton8.Value = False Then
      ToggleButton8.BackColor = &H8000000F
      ToggleButton8.Caption = "OFF"
      Led8.Picture = led_gray.Picture
      Out8.Caption = Label8.Caption & " OFF"
      Out8.BackColor = &HFF00&
      Out8.ForeColor = &HC00000
      Control
   End If
End Sub
'FORM KISMI BİTTİ


'MODÜL KISMI
Public Declare Sub DlPortWritePortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Byte)
Public Declare Sub DlPortWritePortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Integer)
Public Declare Sub DlPortWritePortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Long)


'MODÜL BİTTİ
KAYNAK : www.pscode.com
LPT PORT CONTROL
hadi kolay gelsin....

sanes
29-05-2007, 23:05   |  #3  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
24 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2006

arkadaşım yardımın için saol da bu sayfada senin gönderdiğin dökümanları bulamadım.

Kaos-220
02-06-2007, 10:30   |  #4  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
284 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2007

üye olman lazım ben ordan buldum...
Sol taraftaki açılan kutudan. Visual Basic i seç. seçtkikten sonra altında Login yazısı çıkar ordan üye ol. daha sonrada arama yaptır....