BİLGİSAYAR KORSANLARI YANDI !!!

delikanli53
10-08-2006, 21:37   |  #1  
delikanli53 avatarı
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 5
1,524 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2004

ANKARA (AA)- Adalet Bakanlığı'nın bilişim suçlarına ilişkin hazırladığı kanun tasarısında, bilgisayar korsanlarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Bakanlık, ''Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı''nı görüşlerini almak üzere diğer Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı kuruluşlar ile yüksek mahkemeler, üniversiteler, barolar, adli tıp, noterlik, bankalar, adli komisyon başkanlıklarının aralarında bulunduğu 100'den fazla kurum ve kuruluşa gönderdi. Bakanlık, söz konusu kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda değişik yaparak tasarıya son şeklini verecek.

Tasarıya göre, bilgisayar korsanlarına 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası da öngörülüyor. Buna göre, bir bilişim ağı aracılığıyla; bilişim sisteminde bulunan verileri veya programları hukuka aykırı olarak bozan, silen, değiştiren, yok eden, erişilmez kılan veya sisteme veri veya program yerleştiren, ekleyen, veri veya programlara zarar veren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve adli para cezası alacak.

Tasarıda, bir bilişim ağı aracılığıyla; bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı giren veya her hangi bir şekilde sistemde kalmaya devam eden kimseye 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya 2 yüz günden 8 yüz güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

Bilişim ağına bağlanmak suretiyle, ağdaki verileri hukuka aykırı olarak herhangi bir şekilde izleyen kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, bilişim ağına bağlanmaksızın herhangi bir yöntemle bilişim sistemindeki verileri hukuka aykırı izleyen kimseye üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tasarıya göre, bir çocuğa veya çocuk gibi görünen veya çocuk olduğu izlenimi veren bir kişiye ait gerçek ya da temsili görüntü, yazı veya sesleri içeren pornografik ürünleri bilişim ortamında dağıtmak amacıyla üreten kişiye 8 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Bilişim ortamında; Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen devletin güvenliğine karşı işlenecek suçlar ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan ve bilişim sistemi veya bilişim ağı kullanılarak işlenen suçlara ilişkin içeriği üreten, tanıtan veya sunanlar hakkında hükmedilecek cezalar yarı oranında arttırılacak.

LiL_CaT
10-08-2006, 21:56   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
385 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2005

işin ilginç tarafı normal hayattaki cezalardan sanal alemdeki cezalar daha ağır olucak.Adam öldürenler aramızda dolaşırken sadece kendini kanıtlamak için birşeylerle uğraşan gençler cezalandırılmamalı diye düşünüyorum.Bu yasaların çıkması aslında bi bakıma iyi oldu artık piyasada ben hacker olacağım diyen çocuk sürülerinden kurtuluruz.

delikanli53
10-08-2006, 22:03   |  #3  
delikanli53 avatarı
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 5
1,524 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2004

korsanlığı yok etmenin en büyük çözümü bu gençlere imkan vermek. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki gençler bilgisayar konusunda birçok şey yapabilir. ama ceza hazırlamaktan başka birşey bilmiyor ki büyüklerimiz.  >:(

Banned
11-08-2006, 01:48   |  #4  
Banlandı
Teşekkür Sayısı: 0
26 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2006

Hacker'liĞa Heveslİ GenÇ KardeŞlerİmİze / Maİlİ Hack'lenen ArkadaŞlara
________________________________________
Hacker'liĞa Heveslİ GenÇ KardeŞlerİmİze / Maİlİ Hack'lenen ArkadaŞlara

--------------------------------------------------------------------------------

Mail/msn hackleme durumunda, öncelikle Yeni Türk Ceza Kanunu'nun 243.
maddesi kapsamında ele alınarak iki yıla kadar hapis veya adli para cezası
istemiyle karşı karşıya kalınması mümkündür. Mail hackleme sonucunda maili
hacklenen kimsenin bilgilerinde bir değişiklik veya eksiklik meydana
geldiğinde bu ceza iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına dönüşür. (
m.243/III) Yani para cezası imkanı da kalmaz.

Öte yandan, msn hackleme hacklenen kişiyi belli bir davranışı yerine
getirme, zorlama veya tehdit amacıyla yapıldığı takdirde yine TCK. 107
gereğince bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para
cezası ile karşılaşılır. (Önceki cezaya ek olarak.)

Mail hackleme şayet bu amaçlarla değil de sırf o kişide sıkıntı meydana
getirmek, o kişiyi rahatsız etmek gibi amaçlarla yapılıyorsa (genelde bu
amaçla yapılıyor zaten) bu durumda TCK. 123 gereğince faile üç aydan bir
yıla kadar hapis cezası verilir (Önceki cezalara ek olarak.)

Maili hacklenen kişi bir kamu kuruluşunda çalışıyor ve bu mail adresini
kurum gereği kullanıyor ve bu mailinde işini sürdürmesi için gerekli
birtakım belgeler bulunduruyorsa, bu durumda TCK. 113 gereğince bir yıldan
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Önceki cezalara ek olarak.)

Şayet maili hacklenen kişi, kamu kuruluşunda değil de özel sektörde
çalışıyorsa, bu durumda TCK. 117 gereğince altı aydan iki yıla kadar
hapisveya adli para cezası verilir. (Önceki cezalara ek olarak.)

Ayrıca TCK 124'te düzenlenen haberleşmenin engellenmesi suçu sübut
bulduğundan, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasına
hükmolunur. (Önceki cezalara ek olarak.)

Bunun yanında mail hackleyen kişi haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiği
için de TCK. 132 gereğince altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli
paracezası ile cezalandırılır. (Önceki cezalara ek olarak.)

Bu haberleşme bilgileri ayrı bir yerde kaydedildiği takdirde ise bu ceza
yine aynı maddenin devamındaki ibareye göre bir yıldan üç yıla kadar ceza
ile karşılaşılır. (Önceki cezalara ek olarak.)

Bu haberleşme bilgileri hukuka aykırı olarak ifşa edildiği takdirde ise yine
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası söz konusu olur.. (m.124/II) (Önceki
cezalara ek olarak.) (Msn konuşmalarını kaydedip başkalarına bunları
açıklayanlar da bu ceza ile karşılaşır.)

Ayrıca mail hackleme özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamina
girdiğinden TCK. 134 gereğince altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli
para cezası ile cezalandırma söz konusu olur. (Önceki cezalara ek olarak.)

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu da işlenmiş olduğundan altı aydan üç
yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşılır. Kişilerin siyasi, felsefi veya dini
görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine,
cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sağlık durumlarına ilişkin
belgeleri veri olarak kaydedilmesi de bu hüküm içerisindedir. (TCK.
135/I,II) (Önceki cezalara ek olarak.)

Bütün bu saydığım hükümlerden hakkında dava açılmış olan kimse, bu suçu özel
bir bilgi ve beceri sayesinde gerçekleştirmiş olduğu için (yani herhangi bir
kişinin gerçekleştiremeyeceği bir eylem olduğundan) (kaldı ki mail hackleme
tamamen bu kapsamdadır) verilecek ceza yarı nisbetinde artırılır.

Ayrıca kişilere ait mail hesapları hukuken onların mal varlıkları (mamelek)
içerisinde kabul edildiğinden, mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında
ve özel olarak TCK.142 ve devamında düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında ele
alınır ve 142/I fıkrasının e bendi gereğince üç yıldan yedi yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur. (Önceki cezalara ek olarak.)

Öte yandan bu suçlarla birlikte kişilerin internet bankacılığı hizmetleri
dolayısıyla kullandığı bilgileri ele geçiren kimseler de (kullanmış olması
şart değil) TCK. 245 gereğince üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve
adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Yazdığım kanun hükümlerinden bazıları kamu davası bazıları ise takibi
şikayete bağlı suç niteliğindedir. Ayrıca bu tespit ettiğim TCK kapsamındaki
suçlar haricinde özel kanunlarda belirtilen hükümler de söz konusu
olmaktadır.


PEKİ BU CEZALAR NASIL YERİNİ BULACAK?

Peki neden bu kadar ceza söz konusuyken bu kadar insanın mailleri
hackleniyor? Çünkü kimse bu konuların hukuk sistemi tarafından
düzenlendiğini bilmiyor. Bilmediği gibi bunu yapanların üzerine gitmiyor.
Halbuki böyle bir durumla karşılaşan kimsenin yapacakları çok basit.

Bir dilekçe yazarak ya Emniyet birimlerine ya da herhangi bir yer
Adliyesinde Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları yeterli. Ayrıca kişisel
bilgisayarlarının IP numarasını, mailine en son girdiği tarihi, en son
kullandığı şifreyi ve en son kullandığı gizli soru ve yanıt bilgilerini
dilekçesine ek olarak bildirirse işler daha da kolaylaşacaktır. Savcılık
talimatı veya mahkeme kararı sonucunda Emniyet Müdürlükleri tahkikata
başlayacak, kullandığınız mail adreslerinin yetkili sahiplerine ulaşılarak
mailinize hangi tarihte hangi IP numaralarına girildiği tespit edilecektir.
Şayet mailinizi hackleyen kişi statik IP kullanmıyorsa, değişken IP
numaraları Telekom tarafından sürekli olarak kayıt altında tutulduğundan
hangi tarihte mailinize hangi bilgisayardan girildiği kolaylıkla tespit
edilecektir. Yine buna bağlı olarak mailinizi hackleyen internet
kullanıcısının kişisel bilgileri ve adres bilgileri Emniyet talimatı ile
temin edilerek Cumhuriyet Savcılığına verilecektir. Tamamlanan hazırlık
tahkikatından sonra Cumhuriyet savcısı şüpheli şahıs hakkında kamu davası
açacak ve Emniyet kuvvetleri marifetiyle bu şahıs yakalanacaktır. Şayet mail
hackleyen internet kullanıcısı bir ticari işletmeye ait bir bilgisayarı
kullanmışsa aynı şekilde o ticari işletme hakkında da tahkikat uygulanacak
ve hüküm kesinleştiğinde o işletme hakkında güvenlik tedbirlerine
hükmedilecektir.

Kullandığınız mail hesabı yabancı bir ISP(İnternet Servis Sağlayıcısı)
olduğu durumlarda Cumhuriyet Savcılıkları istinabe yoluyla o ülkenin yetkili
makamları üzerinden aynı bilgileri temin edeceklerdir. Ancak msn hesapları
zaten Microsoft Türkiye'ye bağlı bir hizmet olduğundan buna pek gerek
kalmayacaktır.

Dileriz mail hackleyen arkadaşlara kendilerine çok çok iyi avukatlar
bulmalarını tavsiye ediyorum. Ama bir avukat olarak şunu da söyleyeyim ki
hiçbir avukat böyle bir davada müdafi olmak istemeyecektir..


Dipnot: Bugüne kadar yani 2006'dan bu yana 13 kişi mail adresi hacklendiği
için mahkemeye başvurmuş we davalıların hepsi cezaya çarptırılmış

Banned
11-08-2006, 01:50   |  #5  
Banlandı
Teşekkür Sayısı: 0
26 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2006

önemli olan ceza vermek değil...Önemli olan bu işi basarabilen genclerin yeteneklerinden faydalanmak ve aynı zamanda bu genclerin yeteneklerini yararlı sekilde kullanabilmelerine imkan sağlamak diye düşünüyorum...

mmtopkaya1991
11-08-2006, 02:34   |  #6  
Üye
Teşekkür Sayısı: 0
77 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2006

Arkadaşlar bu cezalar verilmesin demiyorum ama özellikle trafik kurallarını ihlal gasp gibi suçlar engellenilmeye çalışılsın. Ama tekrar söylüyorum. Bu kurallara bir yerden sonra ihtiyaç vardır belki... Belki de haklılar...

Mesela Sultanbeyli'de bazı işyeri sahipleri dükkanın önünü kapatıyor. Yürümek zorlaşıyor. Bugün dikkat ettim. Beyaz Eşya tamircisi toplasan 1,5 metre etmeyen kaldırıma çamaşırmakinesi koymuş. Biraz aşağısındaki berber havlularını kaldırımın karşı tarafına koymuş. Biraz daha aşağıdaki bakkal karpuzlarını koymuş. Bazıları da (berber) dükkanın önünde oturuyorlar. Ondan sonra gelde yolun ortasından yürüme.