Çanakkale geçilmez!! [18 Mart]

CU_GS7
18-03-2008, 16:24   |  #1  
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
6,371 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2006

Çanakkale Savaşı yalnız bizim tarihimizin değil yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir.

Çanakkale Boğazı’nı savaş gemileriyle zorlayarak aşma, böylece İstanbul’a kavuşma isteği Avrupa büyük devletlerinin öteden beri özlemidir.

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla İtilaf devletleri bu isteklerini gerçekleştirme fırsatının doğduğuna inandılar. Bu inançla İngiltere ve Fransa işbirliği yaparak 3 Kasım 1914 günü alacakaranlıkta Bozcaada’dan Boğaz’ın ağzına doğru yaklaştılar. Buradan istihkamlarımıza doğru ateş açtılar, İngilizler Seddülbahir ve Ertuğrul tabyalarını, Fransızlar da Anadolu yakasında Kumkale ve Orhaniye tabyalarını havantopu ile dövdüler. Cephaneliğimize isabet eden top mermisiyle on bir ton barut havaya uçtu, subay ve erlerimiz şehit düştü, İngiliz Donanma Komutanı Amiral Carden Çanakkale önlerinde gösteriler yaptı, düşman denizaltıları boğazı geçmeye kalktılar.

24 Kasım 1914 günü bir Fransız denizaltısı Boğaz sularında görüldü. bu denizaltıyı gören topçularımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladı. 2 Aralık günü İngiliz denizaltısı da bir deneme yaptı. Derinden engelleri aşarak Boğaz’a girdi. Yediyüzelli metre ilerde bulunan Mesudiye zırhlısına torpil atarak bu gemimizi batırdı. Zırhlımızda bulunan subaylardan on’u ve erlerimizden yirmi dördü şehit düştü.

19 Şubat 1915 günü düşman savaş gemileri öğleye kadar uzun menzil­li bir bombardımana girişti. Boğaz’a iyice sokuldular. Tabyalarımız akşama doğru düşman savaş gemilerine karşılık verdi. Ertuğrul ve Orhaniye tabyalarından atılan ateş karşısında düşman oldukça bocaladı.

İtilaf devletleri gemileri diledikleri gibi ilerleyemiyor, amaçlarına ulaşamıyordu. Lodos fırtınasını başarısızlıklarının nedeni olarak görüyorlar­dı. Havalar düzelince yeni saldırılar düzenlendi. Yine sonuç alınamayınca düşman gemilerine komuta eden Amiral Carden görevden alındı. Yerine 17 Mart 1915 günü Robeck atandı. Yeni komutan 18 Mart 1915 günü donan­mayla Boğaz’a saldıracağını, yakında İstanbul’da olacağını Londra’ya bildir­di.

Bu arada Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Çobanlı 17/18 Mart gecesi boğaz’a mayın hattı döşenmesi emrini verdi. Aldığı emir gereği Binbaşı Nazmi Bey Nusret Mayın gemisi ile o gece yirmi altı mayın, Boğaz’a on birinci hat olarak döşendi. Boğaz’daki mayın sayısı on bir hat olarak 400'ü aşmıştı.

18 Mart 1915

İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan, o dönemin en büyük deniz gücü, üç filo olarak sabahleyin Çanakkale Boğazı’na girdi.

Bu donanmanın ilk grubunu oluşturan filoda, İngilizlerin Queen Elizabeth zırhlısı ile İnflexible, Lord Nelson ve Agamemnon savaş gemileri bulunuyordu.

İkinci grupta İngiliz Kalyon Kaptanı komutasında Ocean, İrresistible, Wengeance Majestic gibi savaş gemileri yer almıştı. Üçüncü filo ise Prince, Bouvet, Suffren gibi Fransız savaş gemilerinden oluşuyordu.

İngilizler ve Fransızlar zayıf Türk savunmasını kolayca susturarak Boğaz’ı kolayca geçebileceklerim umuyorlardı. Bu umut ve güvenle 18 Mart 1915 günü düşman savaş gemileri şiddetli bir ateşe başladılar. Rumeli Mecidiyesiyle merkez bataryaları şiddetli bir ateşe tutuldu. Boğazdaki düşman gemileri Hamidiye istihkamlarına yüklendi. Bunu gören Dardanos bataryaları ateşi üzerlerine çekmeye çalıştı. Az sonra, tüm gemiler, Dardanos’a saldırdı. Dardanos tabyamız saldırılara şiddetle karşı koydu. Bu arada Mesudiye tabyası da ateşe başlamıştı. Mesudiye üzerine ateş açılınca Hamidiye onun yardımına koştu. Bu arada kıyı bataryalarımız düşman üstüne ateş yağdırmaya başladılar. Bunalan düşman kaçmak isterken topçu atış­larıyla karşılaşıyordu. Düşman gemilerine göz açtırılmıyordu. Karşılıklı bu korkunç bombardıman bir saat kadar sürdü. Bu karşılıklı bombardımanı bir yabancı yazar şöyle anlatıyor:

«insan manzarayı gözlerinin önünde canlandırabilir. Kaleler, toz duman bulutları içinde kaybolmuşlarda Yıkıntıların arasından arada bir alevler yükseliyordu. Gemiler, çevrelerinde fışkıran sayısız su sütun­ları arasında yavaş yavaş hareket ediyorlar, bazen duman ve serpintiler arasında iyice görünmez oluyorlardı. Tepelerden ateş eden havan toplarının alevleri görülüyor, ağır toplar yer sarsıntıları gibi gümbürdüyordu.»

Bombardıman sırasında Türk tabya ve bataryaları büyük zarar görmüştü. Amiral Robeck Fransız gemilerini geri çekerek İngiliz savaş gemilerini ileri sürdü. Tam bu sırada müthiş patlamalar oldu. Bouvet ve Suffren savaş gemileri mayına çarparak sarsıldılar, manevra kabiliyetini kaybettiler. Bir gece önce Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar görevlerini yapmışlardı. Boğazın berrak sulan üzerinde bir dev gibi yatan Bouvet ve Suffren’e tarihi Hamidiye bataryamızın keskin nişancıları ateş açtılar. Çanakkale Geçilmez kitabının yazarı Alan Moorehead olayı şöyle anlatıyor.

«Saat 13.45'te Suffren’in az gerisindeki Bouvet müthiş bir patla­mayla sarsıldı. Güverteden göğe kesif bir duman yükseldi. Gittikçe hızlanarak yana yattı, devrilip gözden kayboldu. Olayı görenlerden birinin ifadesine göre «Bir tabak, suda nasıl kayıp giderse o da öylece kayıp gitti.»

Türk tabyaları, Boğaz’ı geçmeye çalışan düşman gemilerine durmadan ateş ettiler. Bu arada düşman Boğazdaki mayınları temizlemek için mayın tarayıcılarını boğaza soktu. Tabyalarımız mayın tarayıcılarına ateş açtılar. Açılan ateş yağmur gibi yağmaya başlayınca düşmanlar panik içinde kaçtılar. Bu arada düşman savaş gemilerinden İnflexible, İrressitible büyük hasar gördü. Batanlar oldu. Daha sonra Queen Elisabeth ve Agamemnon yaralan­dı. İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı’nı denizden aşamadılar. Büyük kayıp­lar vererek : Çanakkale Boğazı’nın geçilemeyeceğini öğrendiler.

İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı’nın savaş gemileri ile aşamayınca bu kez çıkarma yapmayı planladılar. Artık Çanakkale kara savaşları başlı­yordu. Kara savaşında düşmanın nereden çıkarma yapabileceği tartışıldı. Mustafa Kemal Kabatepe ve Seddülbahir’den, Alman komutan Von Sanders ise Bolayır ve Anadolu yakasından çıkarma yapılabileceği görüşündeydi. Alman komutanı Von Sanders’in görüşü ağır bastı, ve askerler o yöreye yerleştirildi.

Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa Kemal’in düşündüğü noktadan saldırdı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen’de Conkbayır’da, savaştı. Cephanesi biten askerlere :

— Süngü tak emrini verdi. Daha sonra ;

«Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir» dedi. Tarihin bu en büyük siper savaşı başlamıştı. Siperler arası uzaklık sekiz on metre kadardı. Türk siperlerinden hiçbir asker ayrılmıyordu. Şehit düşenlerin yeri hemen dolduruluyordu. Her adım başına bir mermi düşüyor; toprak adeta tüterek kaynıyordu. Düşman dalgalar halinde Conkbayır’a doğru ilerliyordu. Bu arada Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığına atandı. Anafartalar Savaşı’nda düşmanın attığı şarapnel misketi Mustafa Kemal’in göğsüne isabet etti. Ancak cebindeki saate çarptığından bir şey olmadı.

Kısa sürede Türk ordusu her yerde büyük başarılar kazandı. Düşman şaşkına döndü, bozguna uğradı.

Çanakkale kara savaşlarının en önemli cepheleri; Kumkale, Beşike, Bolayır, Seddülbahir, Anbumu, Kabatepe, Conkbayırı ve Anafartalar’dır. 19 - 20 Aralıkta Anafartalar ve Arıburnu cephesi, 8-9 Ocak’ta Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915 baharında parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti.

Çanakkale savaşlarında 250 binin üzerinde askerimiz şehit düştü. Düşman kayıpları ise bu rakamın üstündedir.

Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal’in başarısı ilerde başlayacak Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın kaynağı oldu.

Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşımız kutsal destan savaşlara birer örnektir..

Daha fazla bilgi için..:Çanakkale zaferimiz bir kez daha kutlu olsun.. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin..
Tarihimizdeki böyle tarihler unutulmamalı..

[Ayrıca fenerin Sevilla "zaferi"nde CHIP Online logosu değişirken 18 Mart'ta ulusal bağımsızlığımızın en önemli zaferlerinden birinde değişmemesini yadırgadığımı belirtmek istiyorum!!]

Son Düzenleme: CU_GS7 ~ 18 Mart 2008 16:38
ceryan67
18-03-2008, 16:35   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
527 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2006

Çanakkale Zaferi mubarek olsun. Allah  şehitlerimize rahmet eylesin.
Şu intro da çok anlamlı...

Çanakkale bir ölüm kalım savaşıdır; bütün bir milletin, mutlaka zafere odaklanmış bir şekilde " Ya zafer ya ölüm ! " kararını verişidir; vatanın kapısına dayanmış ve elini gırtlağına kadar uzatmış olan bir düşmana " Dur ! " denilmesidir.

Cem'in yadırgadığı konuyu haklı buluyor ve böyle milli, manevi değerlerimize daha hassas davranlılması gerektiğini düşünüyorum.

fanatik_gs
18-03-2008, 16:50   |  #3  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
111 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2008

evet çok güzel bir kony çanakkale geçilmez allah şehitlerimize rahmet eylesin

CU_GS7
18-03-2008, 16:50   |  #4  
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
6,371 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2006
ceryan67
Çanakkale Zaferi mubarek olsun. Allah  şehitlerimize rahmet eylesin.
Şu intro da çok anlamlı...


Çanakkale bir ölüm kalım savaşıdır; bütün bir milletin, mutlaka zafere odaklanmış bir şekilde " Ya zafer ya ölüm ! " kararını verişidir; vatanın kapısına dayanmış ve elini gırtlağına kadar uzatmış olan bir düşmana " Dur ! " denilmesidir.

Cem'in yadırgadığı konuyu haklı buluyor ve böyle milli, manevi değerlerimize daha hassas davranlılması gerektiğini düşünüyorum.

Saol Kerem.. İntro paylaşımın için ayrıca teşekkürler..

Yazıları okumaya üşenenler varsa en azından intro'yu izlemeliler.. Çok güzel olmuş, özellikle damlayan kandan haritadaki şehirlerin oluşması çok anlamlı; çok güzel düşünülmüş..: http://www.canakkalesehitleri.org/intro.html

Borga-x
18-03-2008, 16:56   |  #5  
İlk Maestro
Teşekkür Sayısı: 2
11,767 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2006

Gerçekten bir destan yazılmış, bir çok askerimizin sehit olduğu Çanakkale Savaşında ölen bütün asker ve anne babalara Allah rahmet eylesin. Ruhları şaad olsun. Gerçekten bir ülkenin kurtulması için atılmış en önemli adımdı.
Bütün yazıyı okudum ve tüylerim yine diken diken oldu. Aslında bu yazıyı başkalarının okuması lazım. Gerçi okusalar anlarlarmı ki? Sözüm meclisten dışarı.

Son Düzenleme: Borga-x ~ 18 Mart 2008 16:58
BOOMFUNKMCS
18-03-2008, 19:49   |  #6  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 11
3,373 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2006

Banned
18-03-2008, 21:49   |  #7  
Banlandı
Teşekkür Sayısı: 0
1,148 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2005

Allah Ceddimizden razı olsun...
Bu günleri anarken, O Günkü Ruhu bugune taşımak lazım.
Allah Bütün Şehitlerimizin Derecelerini artırsın.
Bu arada Çanakkale'ye gidemeyenler, En azından İstanbul Edirnekapı şehitliğinde Yatan 22 bin Çanakkale şehidini ziyaret edebilirler.

Soul_Reaver
19-03-2008, 06:57   |  #8  
Yönetici
Teşekkür Sayısı: 0
254 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2006

Şehitlerimizi asla unutmayacağız, onlar bizim için hiç düşünmeden canlarını düşmana siper ettiler, yerleri kalbimizde her zaman sağlam olacak...

bir dost
19-03-2008, 09:35   |  #9  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1,174 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2007

Allah hepsinden razı olsun.Onlar ne büyük insanlarmış ki ana baba eş ,çocuk düşünmeden ölüme gittiler resmen.
Allah rahmet eylesin

Borga-x
19-03-2008, 09:44   |  #10  
İlk Maestro
Teşekkür Sayısı: 2
11,767 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2006

Şu anda burada böyle keyfimizce oturup, herseyın tadını çıkarabılıyorsak bu onların çabalarıyladır. Gelecekleri için güzel bir ülke bıraktılar. Bir kez daha ruhları şaad olsun, mekanları cennet olsun.

sah1n
19-03-2008, 10:15   |  #11  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,758 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2007
CU_GS7
Düşman güçleri 25 Nisan 1918 sabahı Mustafa Kemal’in düşündüğü noktadan saldırdı. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Kocaçimen’de Conkbayır’da, savaştı. Cephanesi biten askerlere :

— Süngü tak emrini verdi. Daha sonra ;

«Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir» dedi.

Tüylerim diken diken oldu ağlamamak için kendimi zor tuttum.Hepsinin ruhları şaad mekanları cennet olsun.
Bizdeki bu ruh ve Vatan sevgisi oldukdan sonra hiç bir güç bu ülkeyi bölemez.

Son Düzenleme: sah1n ~ 19 Mart 2008 10:19
ocean_eyes
19-03-2008, 13:43   |  #12  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
144 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2007

biraz gecikmelide olsa çanakkale şehitlerini saygıyla,gururla ve dualarla anıyoruz
Rabbim mekanlarını cennet ruhlarını şaad etsin ve onlardaki o doyumsuz vatan aşkını bizimde içimizden hiç eksik etmesin.
Bu vatanı sizden emanet aldık bizden sonrakilerine en azından sizin bize bıraktığınız gibi bırakacağız....

Son Düzenleme: ocean_eyes ~ 19 Mart 2008 13:44
srkn
19-03-2008, 21:29   |  #13  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2008

Ben size taarruz emretmiyorum ben size ölmeyi emrediyorum ! ne büyük Komutan Ne büyük Türk Askeri.Sizlere minnettarız.

TuncaBozkurt
21-03-2008, 22:54   |  #14  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
4,805 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2006

Foruma bir süredir girmediğim için konuya mesaj yazamadım.
Çanakkale Zaferi, Türk milleti için önemli bir zafer. 1. Dünya Savaşı'nı uzatan bir zafer. Eğer bu zafer olmasaydı, Kurtuluş Savaşı hiç yapılamayabilir, şu andaki yaşamımızın en küçük bir avantajından dahi yararlanamayabilirdik.
Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun.

Bu arada CU_GS7'nin eklediği dipnot dikkatimi çekti. O gün siteye giremediğim için bunu göremedim, fakat 18 Mart gibi önemli bir günde, bu günü anmak için herhangi bir işaret olmaması üzücü. Umarım site yönetiminin dikkatsizliğine gelmiştir.

CU_GS7
22-03-2008, 00:37   |  #15  
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
6,371 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2006
tuncab
Bu arada CU_GS7'nin eklediği dipnot dikkatimi çekti. O gün siteye giremediğim için bunu göremedim, fakat 18 Mart gibi önemli bir günde, bu günü anmak için herhangi bir işaret olmaması üzücü. Umarım site yönetiminin dikkatsizliğine gelmiştir.
Dikkatsizlik ya da herhangi bir şey..
Ama fenerin Sevilla maçı sonrası logoya fener logosu eklenirken 18 Mart'ta 1 Türk bayrağı, 1 Çanakkale haritası, Atamızın 1 resmi gibi bir çok şey eklenebilirdi..
Ama olmadı.. (Özellikle o gün için forumdan ekran görüntüsü bile aldım, logo değişmedi..)
Kadınlar gününde bile "female logosu" eklenmişti..
Bu saçma salak günlerde logo değişirken tüm ulus için önem ve anlam ifade eden günde logonun değişmemesini bana hiç kimse açıklayamaz.. Çok kırgınım kesinlikle, forumla ilgili bazı şeylere de kırgınım..

Zamanında özelikle o hoşnutsuzluğumu küçük ve en sonda belirtmiştim.. Günün öneminin üzerine geçmesin diye, belki logo değişebilir diye bir umut.. Ama artık üzerinden 3 gün geçmişken bağıra bağıra dile getirebilirim!! Kimsenin umrunda olur mu bilmiyorum ama bence çok kötü(niteleyecek kelime bulamıyorum) bir durum!!

Son Düzenleme: CU_GS7 ~ 22 Mart 2008 00:40
samet1986
22-03-2008, 02:23   |  #16  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
944 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2006

Kelimelerle anlatılması pek mümkün olmayan bir gün...

Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Yakın zamanda Çanakkale'ye gitmeyi düşünüyorum...

Düşünsenize ; orada hepimizin dedeleri, neneleri savaşa gitti. Ve bu topraklar uğruna şehit oldular. Namusları için, özgürlükleri için, vatanları için...

Bu toprakların nasıl kazanıldığını bilmeyenlere anlatalım... Değerini bilelim !

Son Düzenleme: samet1986 ~ 22 Mart 2008 02:23
TuncaBozkurt
24-03-2008, 21:33   |  #17  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
4,805 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2006

Açıklama geldi. Böyle bir durumu düşünmemiştim. Özür dilerim Selçuk İslamoğlu. Bu arada geçmiş olsun(geçmiş ama herneyseKahkaha)

BOOMFUNKMCS
18-03-2009, 09:42   |  #18  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 11
3,373 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2006
BOOMFUNKMCS
GÜNCEL!

viking20
18-03-2009, 10:04   |  #19  
viking20 avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 141
7,681 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2006
DESTAN YAZANLARI ,hepsini rahmetle anıyoruz,çoğu daha öğrenci talebe.O ne büyük bir VATAN ve ATATÜRK sevgisidir.Onları asla unutmayacağız.

Son Düzenleme: viking20 ~ 18 Mart 2009 10:16
Kapalı Hesap (53751)
18-03-2009, 14:27   |  #20  
Kapalı Hesap
Teşekkür Sayısı: 0
3,036 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2007

Şehitlerimizin hepsinden Allah razı olsun, saygıyla anıyorum, anıyoruz...

Battal Gazi
18-03-2009, 15:18   |  #21  
Battal Gazi avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
366 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

Ve ben şunu diyeceğim, karşı tarafı da anıyorum ve emimim ananlar var. Birtakım kirli ideolojilerle beytinleri yıkanmış gençlerin buraya gelip kutsal birşey yaptıklarını sanmaları onları suçu değil. "Savaşta ne yaptın baba" gibi afişlere kanıp gelebilmişler, halbuki düşünmemişler sana o soruyu soracak bir oğlun olacak mı,yani üstad Ahmet Kayanın dediği gibi "Baba olamayacağım örneğin", yani yaşayabilecek mi..

TÜrkiye tarihi bana göre bu savaşla başlar. Savaştaki tek namğlup ittifak devleti komutanu Mustafa Kemaldir. Mustafa Kemalin özgüvenini bayağı arttırmıştır, benim de hissettiğim ölümsüzlük hissi çoğalmıştır. Bu savaşta şu an kötü gözle bakılan bölücü, etnik grplar, mezheğler savaşmştır ya da öyle iddia etmekteler. Türk soluna göre %2 filan da o mesele değil.

Bu savaş bir zarafet savaşıdır. Tarihe centilmenler savaşı olarak geçmiştir., geçrekten de öyle. Arasıra ateşkeş olur ya, birbirleriyle bayağı yardımlaşmışlar i konuşmuşlar, değiş tokuş filan... Onlar terkederken bizimkiler ateş açmamış, onlar reçel filan bırakmış...

İki tarafın da yazdığı mmektuplar gerçekten çok acıklı. Hepsi duygulandırıyor.

Tarih böyle bir savaş görmemiştir. Metrekareye 6000 mermi düşmüştür, altı bin.. Onlar sonlara doğru bitirebilirlerdi Osmanlı ordusunu yani yenebilirlerdi ama gittiler işte.

Ve malumdur ki bazı dinci irticai kesimlerce bu savaşta gökten cisimler gelmiş, ytoz bulutu oluşmuş, 4444 filan gibi şeyler iddia edilmekte, hatta çizgir filmler yapılmaktadır. Bunların gerçekliği zaten bellidir. Savaşın gerçek gücünü göstermemee isteğidir ya da başka şeylere mal etme isteği

Savaşın iyisi kötüsü olmaz ama mnüthiş bir savaş. Ölü arkadaşının bacağında uyuyan askerler, aç yatan askerler, soğukta ölenler, kuyuları sinek pire basmış ordular...

Hava şartları da çok etkili oldu. Kışın gelmesi çok etkiledi

Bir sürü şey var da söyleyebileceğim. Son olarak Sarıkamış Yemen Galiçya savaşçılarımızı da ölenleri de anıyorum.

Emperyalizmin ayağına çelme takılan ve ilerde bir çok devlete cesaret veren bir savaş, bir başşlangıç....

Yamay
18-03-2009, 16:50   |  #22  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
170 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

Allah tüm şehitlerimize rahmet-kalanlarına ise sabır ihsan eylesin...
-----------------------------------------------------------
Onların torunları olmaktan gurur duyuyorum.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!