comü--- c# örnekleri

damla kaya
11-01-2009, 21:21   |  #1  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
24 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

1)bilgisayarın ürettiği rasgele büyük  harfin en fazla 10 denemede tahmin edilebilme oyunu bulan program

not: büyük harflerin yaratılabilmesi için 65 ile 90 arasında girilmesi gerekir

2) girilen pozitif bir tam sayının iki sayının kareleri toplamı şeklinde yazılıp yazılamayacağını bulan program

3)klavyeden girilen bir tam sayıyı en yakın 5'in katına  yuvarlayan program

4)7'den büyük tam sayılar 3 ve 5'in katlarının toplamı şeklinde yazılabilirler.girilen bir tamsayı için a ve b kat sayılarını bulan program

5)kendi hanelerine tam bölünen 10-99 arasındaki tam sayıları veren program

mesela 12

12:1=12

12:2=6 gibi

6)tüm kenarları tam sayı ve dik kenarları 1-33 arasındaki mümkün olan bütün abc kenarlarını bulunuz

7)klavyeden girilen b tam sayısına göre a küp - a kare=b şartını sağlayan tam sayısını bulan program (0<a<100)

8)hanelerinin toplamı hane sayısına eşit olan 100-999 arasındaki tam sayıları bulan program

9)ilk n hanesindeki rakamların toplamı , son n hanesindeki rakamların toplamına eşit olan 2n haneli sayılar elde edilmeye çalışılmaktadır.10 000- 9 999 arasında üretilmeye çalışıcaktır. bunu bulan program.

10)Fibonocci serisi sayıları aşağıdaki gibidir

1 1 2 3 5 8 ....

buna göre klavyeden girilen n sayısına göre, n'e kadar olan sayıların toplamını bulan program.

(5 verilirse ilk 5 terimi bulucak.bu 5 terimin toplamı yapılıcak)

11)klavyeden girilen terim sayısına göre aşağıdaki serinin elemanlarını yazdıran program.

1 2  3 5 11 26 81 367

12)0 ile 999 arasındaki mükemmel sayıları bulan program

13)1-99 arasında hanelerin toplamı tek olan sayıları yazdıran program

14)klavyeden 3 kenarı girilen bir üçgenin eş kenar veya ikiz kenar olup olmadığını kontrol eden bir program

15)kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir.0 ile 999 arasındaki sayıları bulan program.

28=1,2,4,7,14 e tam bulunur  ve bunların toplamı 28dir bunun gibi tüm sayıları listelicek.

16)herhangi bir zaman aralığında akrep ve yelkovan arası açıyı hesaplayan program

zarkan
12-01-2009, 20:44   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
4 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2008

0 ile 10000 arasındaki mükemmel sayılar. Sadece 4 tane olduğunu göreceksin.
Not: 5. mükemmel sayıyı bulmak için sakın bilgisayarını zorlama...


int toplam;           
            for (int sayi = 1; sayi < 10000; sayi++)
            {
                toplam = 0;
                for (int bolen = sayi - 1; bolen > 0; bolen--)
                {
                    if (sayi % bolen == 0)
                    {
                        toplam += bolen;
                    }                    
                }
                if (sayi == toplam)
                {
                    listBox1.Items.Add(sayi);
                }            
            }

Kapalı Hesap (79876)
13-01-2009, 13:44   |  #3  
Kapalı Hesap
Teşekkür Sayısı: 0
1,252 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

1)bilgisayarın ürettiği rasgele büyük  harfin en fazla 10 denemede tahmin edilebilme oyunu bulan program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int a, x = 0;
            char ch, ch1;
            Random b = new Random();
            a = b.Next(65, 90);
            ch = Convert.ToChar(a);
            Console.WriteLine(a + "==>" + ch);
            for (int i = 1; i <= 10; i++)
            {
                Console.WriteLine("bir harf giriniz ");
                ch1 = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
                if (ch == ch1)
                {
                    Console.WriteLine(i + ".seferinde bildiniz");
                    x = 1;
                    break;
                }
            }
            if (x == 0)
                Console.WriteLine("bilemediniz");
            Console.ReadLine();

        }
    }
}
------------------------------------------------------------

2) girilen pozitif bir tam sayının iki sayının kareleri toplamı şeklinde yazılıp yazılamayacağını bulan program

float x,n,i;
Console.Write("SayıGir==>"); n=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for (i=0;i<=n/2;i++)
{
x=n-i; if((Math.Floor(Math.Sqrt(x))==Math.Sqrt(x))&(Math.Floor(Math.Sqrt(i))==Math.Sqrt(i)))
{
Console.WriteLine(x+" ve "+i);
}
}

Çıktı
Girilen sayı : 25
0 ve 25
9 ve 16

Sayılardan birisini azaltırken ötekini yükseltiyoruz. ikisininde karekökü olan yerde ekrana yazdırıyoruz. Yalnız "9ve25" bulduktan sonra 25ve9 da bulmamak için sayının yarısına kadar(n/2 ile) gidiyoruz.
Karekökünü yuvarlayarak (Floor ile) Karekökünün gerçek değerine eşitse karekökü vardır diyoruz.
0'ın olmasını istemiyorsan i yi 1 den başlat.
--------------------------------------------------


3)klavyeden girilen bir tam sayıyı en yakın 5'in katına yuvarlayan program

static void Main()
{ int n;
Console.Write("SayıGir==>"); n=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if ((n % 5)>2 | (n<3)) n = n + (5 - (n % 5));
else n = n -(n % 5);
Console.WriteLine("Sayı şimdi: "+n);
}

O kadar Daha kısa, daha fazla puan
Sayı 5ten küçükse "| (n<3)" ifadesiyle otomatik 5e yuvarlıyoruz.
Sayının 5e bölümünden kalan 2den büyükse sayıya 5e bölümünden kalanının 5ten farkını ekliyoruz(n = n +(5 - (n % 5));)
Sayının 5e bölümünden kalan 2den küçükse sayıdan
5e bölümünden kalanı çıkarıyoruz.


4)7'den büyük tam sayılar 3 ve 5'in katlarının toplamı şeklinde yazılabilirler.girilen bir tamsayı için a ve b kat sayılarını bulan program

int a,b,x;
Console.WriteLine("5a+3b=x denklemi için x=>"); x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
for(a=0;a<=x/5;a++)
for(b=0;b<=x/3;b++)
if ((5*a+3*b)==x) Console.WriteLine("a="+a+" b="+b);

soru laf kalabalığından ibaret; Girilen x değeri için 5a+3b=x denklemindeki a ve b alabileceği değerler.
Teknik gayet basit "brute force" yani Her ihtimali denemek.Göz kırpma5)kendi hanelerine tam bölünen 10-99 arasındaki tam sayıları veren program
mesela 12
12:1=12
12:2=6 gibi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication12
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int birler, onlar;
            for (int i = 10; i < 100; i++)
            {
                birler = i % 10;
                onlar = (i - (i % 10)) / 10;
                if (birler != 0)
                {
                    if (i % birler == 0)
                    {
                        if (i % onlar == 0)
                        {
                            Console.WriteLine(i);
                        }
                    }
                }

            }
            Console.ReadLine();


        }
    }
}
-----------------------------------------------------------------

6)tüm kenarları tam sayı ve dik kenarları 1-33 arasındaki mümkün olan bütün abc kenarlarını bulunuz.

int c,a,b; float x,n,i;

for(c=5;c<=66;c++)
{ n=c*c;
for (i=1;i<=n-1;i++)
{
x=n-i;
if((Math.Floor(Math.Sqrt(x))==Math.Sqrt(x))&(Math.Floor(Math.Sqrt(i))==Math.Sqrt(i)))
{ a=Convert.ToInt32(Math.Sqrt(x));
b=Convert.ToInt32(Math.Sqrt(i));
if ((a<=33)&(b<=33)) Console.WriteLine("A="+a+" B="+b+" C="+c);
}
}
}

a ve b yi yani dik kenarları döngüye sokarak çıkmıyor. Hipotenüs daha uygun. 2.soruyu hatırla iki karenin toplamı biçimde yazılabilmeyi sormuş. Hipotenüs iki karenin toplamı olduğuna göre

Hipotenüsün karesi iki sayının toplamı biçimde yazılabiliyorsa bu iki sayı üçgenin dik köşelerini oluşturur.
Hipotenüs tamsayı olacak biçimde minimum 5 yazılabiliyor. Döngüyü 5 den başlattım.
Döngü içinde c'yi karesini alıp 2.sorudaki gibi iki karenin toplamı biçimde yazılabiliyor mu kontrol ettirdim.
Yazılabiliyorsa bu bir dik üçgendir. Zaten bütün özel üçgenler çıktı. Sen daha iyi kontrol edersin. Bir de sen dene.

Programın çıktısı:
A=4 B=3 C=5
A=3 B=4 C=5
A=8 B=6 C=10
A=6 B=8 C=10
A=12 B=5 C=13
A=5 B=12 C=13
A=12 B=9 C=15
A=9 B=12 C=15
A=15 B=8 C=17
A=8 B=15 C=17
A=16 B=12 C=20
A=12 B=16 C=20
A=24 B=7 C=25
A=20 B=15 C=25
A=15 B=20 C=25
A=7 B=24 C=25
A=24 B=10 C=26
A=10 B=24 C=26
A=21 B=20 C=29
A=20 B=21 C=29
A=24 B=18 C=30
A=18 B=24 C=30
A=30 B=16 C=34
A=16 B=30 C=34
A=28 B=21 C=35
A=21 B=28 C=35
A=32 B=24 C=40
A=24 B=32 C=40
Ne bakıyon daha yok Kahkaha
-----------------------------------------------------------


7)klavyeden girilen b tam sayısına göre a küp - a kare=b şartını sağlayan tam sayısını bulan program (0<a<100)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication12
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double b, kup, kare, fark; int varmi = 0;
            Console.WriteLine("sayısı giriniz");
            b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            for (int c = 0; c < 100; c++)
            {
                kup = Math.Pow(c, 3);
                kare = Math.Pow(c, 2);
                fark = kup - kare;
                if (fark == b)
                {
                    varmi++;
                    Console.WriteLine(c);
                }

            }
            if (varmi == 0) Console.WriteLine("hata! " + b + " ile Denklem Çözülemiyor.");
            Console.ReadLine();

        }
    }
}
----------------------------------------------------------------


8)hanelerinin toplamı hane sayısına eşit olan 100-999 arasındaki tam sayıları bulan program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication12
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double hane1, hane2, hane3, hanetop;
            for (int i = 100; i < 999; i++)
            {
                hane1 = (i % 10);
                hane2 = ((i - hane1) % 100) / 10;
                hane3 = (i - ((hane2 * 10) + hane1)) / 100;
                hanetop = hane1 + hane2 + hane3;
                if (hanetop == 3)
                {
                    Console.WriteLine(i);
                }


            }
            Console.ReadLine();


        }
    }
}
-----------------------------------------------------------------

9)ilk n hanesindeki rakamların toplamı , son n hanesindeki rakamların toplamına eşit olan 2n haneli sayılar elde edilmeye çalışılmaktadır.10 000- 9 999 arasında üretilmeye çalışıcaktır. bunu bulan program.

[ Tüm kodu seç ] [ Yeni Pencerede Göster ]
int n,i,a,sayi,top1,top2; string s; int[] basamak = new int[6]; for(sayi=1000;sayi<=999999;sayi++) { s=Convert.ToString(sayi); if (s.Length%2==0) { top1=0; top2=0; for(i=0;i<=s.Length-1;i++) basamak[i]=Convert.ToInt32(s[i]); for(i=0;i<=(s.Length-1)/2;i++) { top1=top1+basamak[i]; top2=top2+basamak[s.Length-1-i]; } if (top1==top2) Console.WriteLine(sayi); } else sayi=sayi*10-1; }
herşey açık. Ama Sayıyı ona bölmek felan baya uzun sürerdi. Bir string bir dizi ile olay tamam.
Program gayet opsiyonel oldu basamak sayısını isdediğimiz gibi değiştirebiliriz. ben 1000-999999 seçtim. Birde "sayı" değişkenin çift rakamlı olmadığı durumlarda döngü boşuna dönmemesi için. "sayi=sayi*10-1;" yaptım hemen çift rakamlı oluyor.
-------------------------------------------------------------------


10)Fibonocci serisi sayıları aşağıdaki gibidir
1 1 2 3 5 8 ....
buna göre klavyeden girilen n sayısına göre, n'e kadar olan sayıların toplamını bulan program.
(5 verilirse ilk 5 terimi bulucak.bu 5 terimin toplamı yapılıcak)

using System;
class huzur
{
    static void Main()
    {
        int n, a1, a2;
        Console.WriteLine("n'inci elemanı giriniz:");

        n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        a1 = 0; a2 = 1; int i;
        for (; a2 < n; )
        {
            i = a2;
            a2 = a1 + a2;
            a1 = i;
            Console.WriteLine("\n" + a2);
        }
    }
}
----------------------------------------------------11)klavyeden girilen terim sayısına göre aşağıdaki serinin elemanlarını yazdıran program.
1 2 3 5 11 26 81 367

int x,i ;
Console.WriteLine("Terimsayısı=>"); x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int[] terim = new int[x+1];
terim[1]=1; terim[2]=2; terim[3]=3;
for(i=4;i<=x;i++)
terim=terim[i-1]+terim[i-2]*terim[i-3];

Console.WriteLine(x+".Terim= "+terim[x]);
------------------------------------------------------------------


12)0 ile 999 arasındaki mükemmel sayıları bulan program

15)kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir.0 ile 999 arasındaki sayıları bulan program.

int sayi,topl;
for(sayi=1;sayi<=9999;sayi++)
{ topl=0;
for (int i = 1; i <= sayi / 2; i++)
if (sayi % i == 0) topl = topl +i;
if (topl == sayi)
Console.WriteLine(sayi+" Mükemmel Sayı");
}

Çıktı:

6 Mükemmel Sayı
28 Mükemmel Sayı
496 Mükemmel Sayı
8128 Mükemmel Sayı

1-9999 arası 4 tancik varmış.
Ömrünüz teterse belki 5. yi görürsünüzKahkaha
---------------------------------------------------------------------


13)1-99 arasında hanelerin toplamı tek olan sayıları yazdıran program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication13
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double hane1, hane2, hanetop;
            for (int i = 1; i < 100; i++)
            {
                hane1 = i % 10;
                hane2 = (i - hane1) / 10;
                hanetop = hane1 + hane2;
                if (hanetop % 2 == 1)
                {
                    Console.WriteLine(i);
                }
            }
            Console.ReadLine();

         
        }
    }
}
-----------------------------------------------------------------------

14)klavyeden 3 kenarı girilen bir üçgenin eş kenar veya ikiz kenar olup olmadığını kontrol eden bir program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication13
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double a, b, c, uckenmi = 1;
            Console.WriteLine("a kenarını giriniz");
            a = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("b kenarını giriniz");
            b = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("c kenarını giriniz");
            c = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            if (a + b < c)
            {
                Console.WriteLine("üçgen değil");
                uckenmi = 0;
            }
            if (uckenmi == 1)
            {
                if (a - b > c)
                {
                    Console.WriteLine("üçgen değil");
                    uckenmi = 0;
                }
                if (a + c < b)
                {
                    Console.WriteLine("üçgen değil");
                    uckenmi = 0;
                }
            }
            if (uckenmi == 1)
            {
                if (a - c > b)
                {
                    Console.WriteLine("üçgen değil");
                    uckenmi = 0;
                }
                if (c + b < a)
                {
                    Console.WriteLine("üçgen değil");
                    uckenmi = 0;
                }
                if (c - b > a)
                {
                    Console.WriteLine("üçgen değil");
                    uckenmi = 0;
                }
            }
            if (uckenmi == 1)
            {
                if (a == b)
                {
                    if (a == c) { Console.WriteLine("eşkenar üçgen"); }
                    if (a != c)
                    {
                        Console.WriteLine("ikiz kenar üçgen a=b");
                    }
                }
                if (a == c)
                {
                    if (a != b) { Console.WriteLine("ikiz kenar üçgen a=c"); }
                }
                if (b == c)
                {
                    if (b != a) { Console.WriteLine("ikiz kenar üçgen b=c"); }
                }
                if (a != b)
                {
                    if (a != c)
                    {
                        if (b != c)
                        {
                            Console.WriteLine("çeşit kenar üçgen");
                        }
                    }
                }


            }
            Console.ReadLine();

        }
    }
}
----------------------------------------------------------------------15)kendisi dışındaki pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir.0 ile 999 arasındaki sayıları bulan program.
(bakınız 12.soru)

-----------------------------------------------------------------


16)herhangi bir zaman aralığında akrep ve yelkovan arası açıyı hesaplayan program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            float aci, a, saat, dk;
            Console.Write("saatigiriniz:");
            saat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("dkigiriniz:");
            dk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            aci = ((saat * 30) + (30 * (dk / 60))) - (dk * 6);
            Console.WriteLine(Math.Abs(aci));

        }
   }  
}
--------------------------------------------------------------------

17)felluçi serisi aşağıdaki gibidir.
1 1 2 3 5 8 13 21 ...
buna göre klavyeden girilen n sayısına kadar olan sayıları  bulup ekrana yazdıran program.

using System;
class huzur
{
    static void Main()
    {
        int n, a1, a2;
        Console.WriteLine("n'inci elemanı giriniz:");

        n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        a1 = 0; a2 = 1; int i;
        for (; a2 < n; )
        {
            i = a2;
            a2 = a1 + a2;
            a1 = i;
            Console.WriteLine("\n" + a2);
        }
    }
}

eof-
Not: alıntı değlidir.

Son Düzenleme: Kapalı Hesap (103370) ~ 22 Mayıs 2009 22:58
impertore
20-05-2009, 21:48   |  #4  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
5 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2009

int n, i, a, sayi, top1, top2;
            string s;
            int[] basamak = new int[6];
            for (sayi = 1000; sayi <= 999999; sayi++)
            {
                s = Convert.ToString(sayi);
                if (s.Length % 2 == 0)
                {
                    top1 = 0; top2 = 0;
                    for (i = 0; i <= s.Length - 1; i++) basamak = Convert.ToInt32(s);

                    for (i = 0; i <= (s.Length - 1) / 2; i++)
                    {
                        top1 = top1 + basamak;
                        top2 = top2 + basamak[s.Length - 1 - i];
                    }
                    if (top1 == top2) Console.WriteLine(sayi);
                }
                else
                    sayi = sayi * 10 - 1;
            }
// işaretli yerde  hata veriyor !!!

Kapalı Hesap (79876)
22-05-2009, 22:46   |  #5  
Kapalı Hesap
Teşekkür Sayısı: 0
1,252 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

basamak = Convert.ToInt32(s);
olacak Gülümseme

Konuyuda düzeltdim
ler forum kodu olduğu için çıkmamış italik yazı yazmak için. yukardaki gibi doğru

Son Düzenleme: Kapalı Hesap (103370) ~ 22 Mayıs 2009 22:58
impertore
25-05-2009, 13:30   |  #6  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
5 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2009

terşekkurler .. AlkışBeğendim

onur25pek65
28-05-2009, 17:47   |  #7  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
18 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2008

teşekürler

damla kaya
09-06-2009, 19:44   |  #8  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
24 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

teşekkürler

zahideee
24-10-2009, 22:16   |  #9  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2009

arkadaşalr benm de bisorum war üzerinde bişiler yapmaya çalışıorum ama daha çok fikre ihtiyacım war:S
soruyu yazıorum ilgilenen olursa çok ii olur...
saat 12:00:00:00 dan itibaren saat 23:59:59:99 a kadar yelkovan ve akrebin üstüste geldiği anları
saat:dakika:saniye:salise cinsinden hesaplayan ve ekrana yazdıran bir c programı yazınızz...

enteqre
14-02-2011, 23:25   |  #10  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
4 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2011
Alıntı: KamilYeşil  
basamak = Convert.ToInt32(s);
olacak Gülümseme

Konuyuda düzeltdim
ler forum kodu olduğu için çıkmamış italik yazı yazmak için. yukardaki gibi doğ

mehmet4444
20-10-2011, 17:12   |  #11  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2011

ARKDAŞLAR LÜTFEN YARDIM EDİN 

PROBLEMLER
1-Üç pozitif çift tamsayı arasındaki ilişki.
Elimizde 3 adet pozitif çift tamsayı var. Bu sayıların çarpımlarını, toplamlarına bölünce 7 sayısını elde ediyoruz. Bu sayıları bulan kodu yazınız.
2-Denklem 1/a+1/b=3/23’ün çözümü.
1/a+1/b=3/23 işleminin sonucu veren a ve b tamsayılarını bulan kodu yazınız.
3-Mükemmel sayı.
Kullanıcı tarafından girilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan kodu yazınzı (Mükemmel sayı: Kendisinden farklı pozitif çarpanlarının toplamı yine kendisine eşit olan sayılara denir.Örn. 6 sayısı mükemmeldir, çarpanları 1,2,3'tür. 1+2+3=6).
4-Kare sayılar.
Geçmiş yıllarda yaşayan bir matematikçi x yılında doğmuş, y yıl yaşamış ve z yılında ölmüştür. x,y ve z sayılarının üçüde kare sayılardır. Matematikçinin doğum ve ölüm yılını bulan kodu yazınız. (Olası çözümler içinde günümüze en yakın olanı bulunuz).
5-En çok böleni olan sayı.
1 ile 1000 arasında en çok böleni olan sayıyı bulan kodu yazınız. Örneğin;
20 sayısının, 6 adet böleni vardır. Bunlar 1,2,4,5,10,20.
6- e serisinin hesabı-1.
Aşağıdaki seriyi, kullanıcı tarafından girilen n üst sınırına göre hesaplayan kodu yazınız. e=1/1!+2/2!+3/3!+.......
7-Sayı kaç basamaklı?
Kullanıcı tarafından girilen bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulan kodu yazınız.
8-Sayının basamaklarına ayrılması.
Kullanıcı tarafından girilen bir tamsayıyı (1 ile 10 basamak arasında) basamaklarına ayıran kodu yazınız. Sayı basamaklarını form üzerine yazdırınız.
9-Belli bir değere kadar ki asal sayılar.
Kullanıcı tarafından girilen bir değere kadar olan asal sayıları bulan kodu yazınız.
Açıklama: Örneğin girilen “9” değerine kadar olan asal sayıları bir ListBox bileşenine atacak ve sonuçta bu bileşende “1,2,3,5,7” sayıları yer alacaktır.
10-Toplamı ve çarpımı aynı olan sayılar.
Yusuf marketten 3 çeşit şeker aldı. Kasiyer şeker fiyatlarını toplayacağı yerde çarptı. Bunu gören Yusuf itiraz edince Kasiyer, "ne farkeder toplasamda, çarpsamda borcun 5.70 YTL eder" dedi. Yusuf'un aldığı şekerlerin fiyatlarını bulan kodu yazınız.

zaffhan
24-10-2011, 01:00   |  #12  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
5 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2007

Arkadaşlar bu tür algoritmaların çözümlerini görsel eğitimler ile anlatmışlar. Önce algoritma akış diyagramında anlatıp sonra C# ile programları yazarak detaylı bir anlatımları var. aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.