delphi 2009 sorun

İndex35
19-11-2011, 19:37   |  #1  
İndex35 avatarı
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 7
176 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2011

delphi 7 ile yazılmış "bilgisayar ne kadar süre acik" diye program indirdim kodlarıda alıp delphi 2009 ile yazıp derledim derlemede hiç sorun vermedi ve program çalıştı ama butona tıklayınca hiç sonuç vermiyor hatada vermiyor sanki hiç basılmamış gibi.sorun nedir ?

[ Tüm kodu seç ] [ Yeni Pencerede Göster ]
unit Unit1; interface uses   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,   Dialogs, StdCtrls; type   TForm1 = class(TForm)     Edit1: TEdit;     Button1: TButton;     procedure Button1Click(Sender: TObject);     procedure FormCreate(Sender: TObject);   private     { Private declarations }   public     { Public declarations }   end; var   Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm}  function Uptime: string;   var     count,     days,     min,     hours,     seconds  : longint;   begin    Count := GetTickCount();    Count := Count div 1000;    Days := Count div (24 * 3600);    if Days > 0 then     Count := Count - (24 * 3600 * Days);     Hours := Count div 3600;    if Hours > 0 then     Count := Count - (3600 * Hours);    Min := Count div 60;    Seconds := Count mod 60;    Result := IntToStr(Days)+' Gün '+IntToStr(Hours)+              ' Saat '+IntToStr(Min)+' Dakika '+              IntToStr(seconds) +' Saniye ';   end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Edit1.Text:=Uptime; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin end; end.