DOS komutları(detaylı\açıklamalı)

viking20
09-07-2008, 10:52   |  #1  
viking20 avatarı
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 141
7,681 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2006

Detaylı DOS Komutları ve Anlamları
Ö - 1 - Bulundugumuz dizindeki yedekler isimli dizini siliniz.
Ç - 1 - rd yedekler
Ç - 2 - c:\ konumunda ilken d:\müzik dizinini siliniz.
Ö - 2 -rd d:\müzik
Not : rd komutu içerigi bos olan (içerisinde baska bir dizin veya dosya bulundurmayan) dizinleri silebilir.
Del (Delete) Bulundugumuz yada belirttigimiz konumdaki, belirttigimiz dosyalari silmek için kullanilir. Komut biçimi;
del <konum><dosya adi> <parametreler>
*konum : Silinecek dosya yada dosyalarin konumlarini belirtir
*dosya adi : Silinecek dosya yada dosyalarin adini ve uzantisini belirtir. Burada * ve ? anahtar elemanlari kullanilabilir.
*parametreler : Silinecek dosya veya dosyalarin silinme özelliklerini belirtir.
/p : Silinecek dosya veya dosyalari silmeden önce onaylanmasini ister. Her dosya için "silinsin mi?" diye sorar.
Ö - 1 -Bulundugunuz dizindeki tüm dosyalari siliniz.
Ç - 1 - Del *.*
Ö - 2 - Bulundugunuz dizindeki bütün a harfi ile baslayip uzantisi exe olan dosyalari siliniz.
Ç - 2 - del a*.exe
Ö - 3 - c:\ konumunda bulunurken d:\ konumundaki tüm uzantisi bat olan dosyalari silinmek istenip istenmedigini sorgulatarak siliniz.
Ç - 3 - del d:\*.bat /p
Ren (Rename) Bulundugumuz yada belirttigimiz konumdaki dosya veya dizin adini degistirmek için kullanilir. Komut biçimi;
ren <dosya - dizin adi><yeni dosya - dizin adi>
*dosya - dizin adi : Degistirilecek dosya veya dizinin adi ve uzantisini belirtir.
*yeni dosya - dizin adi : Degistirilecek dosya veya dizinin alacagi yeni isim ve uzantisini belirtir.
Ö - 1 - Bulundugunuz dizindeki a.txt dosyasinin adini deneme.txt olarak degistiriniz.
Ç - 1 - ren a.txt deneme.txt
Ö - 2 - Bulundugunuz dizindeki yedekler isimli dizinin adini dosyalar olarak degistiriniz.
Ç - 2 - ren yedekler dosyalar
Ö - 3 - c:\ konumunda iken d:\yedek.zip dosyasinin adini dosya.xxx olarak degistiriniz.
Ç - 3 - ren d:\yedek.zip dosya.xxx
Copy Bulundugunuz yada belirttiginiz konumdaki dosya yada dizinleri belirttiginiz diger bir konuma, ayni yada farkli isimle kaydetmenizi saglar. Komut biçimi;
copy <kaynak dosya - dizin adlari> <hedef dosya yada dizin adlari> <parametreler>
*kaynak dosya - dizin adlari : Kopyalanacak dosya yada dizinlerin adlarini ve uzantilarini belirtir.
*hedef dosya - dizin adlari : Kopyalanacak dosya yada dizin adlarinin yeni konum ve adlarini belirtir.
*parametreler : Kopyalanacak dosya yada dizinlerin kopyalanma özelliklerini belirtir.
/Y : Kopyalnacak dosya yada dizinlerin ayni isim ve uzantilisindan hedef konumda da bulunmasi durumunda üstüne yazilmasi için onaylama sorulmamasini saglar.
Ö - 1 : c:\ iken c altindaki tüm dosyalar d:\ konumundaki deneme dizinine kopyalayiniz
Ç - 1 : copy *.* d:\
Ö - 2 : c:\windows altinda iken c:\ konumundaki tüm bat uzantili dosyalari d:\sil altina kopyalayiniz.
Ç - 2 : copy c:\*.bat d:\silÖ - 3 : c:\ konumunda iken d:\ konumundaki tüm dosyalari a:\ diskette ayni dosyalardan vardsa üzerine yazilacak sekilde kopyalayiniz.
Ç -3 : copy d:\*.* a:\ /y Move Bulundugunuz yada belirttiginiz konumdaki, dosya yada dizinlerin yerini degistirmeye yarar. Komut biçimi;
move <kaynak dosya - dizin adlari> <hedef dosya - dizin adlari> <parametreler>
*kaynak dosya - dizin adi : Yeri degistirilecek dosya yada dizinlerin adi ve uzantisini belirtir.
*hedef dosya - dizin adlari : Yeri degistirilecek dosya yada dizinlerin adi ve uzantisini belirtir.
*parametreler : Yeri degistirilecek dosya yada dizinlerin yer degistirme özelliklerini belirtir.
/Y : Yeri degistirilecek kaynak dosya yada dizinlerin hedefde de bulunmasi durumunda "üstüne yazilsin mi" sorusunun sorulmamasini engeller.
Ö - 1 : c:\ konumunda iken c:\windows dizinini c:\deneme dizininin altina tasiyiniz.
Ç - 1 : move windows c:\denemeÖ - 2 : d:\yedekler konumunda iken c:\oyunlar dizinini d:\yedekler dizinine tasiyiniz.
Ç - 2 : move c:\oyunlar d:\yedekler
Ö - 3 : c:\windows dizinini d:\windows klasörünün altina hedefde ayni dizin yada dosyadan varsa "üstüne yazilsin mi" sorusunu engelleyerek tasiyiniz.
Ç - 3 : move c:\ windows d:\windows\ /y Deltree Iç içe bir sürü dizininiz var. Siz de bunlari silmek istiyorsunuz. Örnegin C sürücüsündeki Yedekler isimli dizini silmek istiyorsunuz ve içerisinde bir çok dosya - dizin var. Peki ne yapmalisiniz. Simdiye kadar anlatilanlarla bu islemi yapmak günlerinizi alabilir. Sanirim Windows kurup Windows altindan silmek daha kisa sürebilirdi. Bu durumda imdadiniza Deltree komutu yetisiyor. Komut biçimi;
deltree <dizin adi> <parametreler>
*dizinadi :Silinmesi istenen dizinin adini belirtir.
*parametreler : Silinecek dizinin silinme seklii belirtir.
/y : Dizinleri silerken alt dizinlerinde silinmesinin istenip istenmedigi sorusunu kaldirir. Yani sormadan otomatik siler.
Ö - 1 : c:\ konumunda iken c:\windows klasörünü siliniz.
Ç - 1 : deltree windows
Ö -2 : c:\ konumunda iken d:\ konumundaki yedekler dizini içerisinde bulunan resimler dizinini alt dizinleri ile beraber soru sordurtmadan siliniz.
Ç - 2 : deltree d:\yedekler\resimler /y
İÇ DIŞ Komutlar
DIR: Dos un en önemli komutudur.Içinde bulunulan dizindeki tüm dizin ve dosyalari gösterir. Örnek C:\WINDOWS>DIR
DIR/S: Içinde oldugumuz dizinde iç dizinlerde dahil olmak üzere istenilen dosyayi arar C:\>DIR/S OKU.TXT
DIR/P: Içinde oldugumuz dizinde dosya ve dizinleri sayfalar halinde listeler. Istenilen bir sayfaya sigmaz ise bir tusa basilinca devam eder. Öbür sayfaya geçer.
DIR/AH: Içinde oldugumuz dizin içindeki gizli dosyalari ve dizinleri gösterir.
DIR/AD: Içinde oldugumuz dizin içinden sadece dizinleri gösterir
DIR/W: Dizinleri ve dosyalari yatay sekilde gösterir.
DIR/AR: Içinde oldugumuz dizin içindeki okunur dosyalari görüntüler.
DIR/AA: Içinde oldugumuz dizinde arsiv niteligi tasiyan dosyalari görüntüler
DIR/AS: Içinde oldugumuz dizinde sistem dosyalarini gösterir.
DIR/ON: Gösterilen dizin ve dosyalari harflere göre siralar.
DIR/OE: Gösterilen dizin ve dosyalari uzantiya göre siralar.
DIR/OS: Gösterilen dizin ve dosyalari boyutlarina göre küçükten büyüge siralar.
DIR/L: Gösterilen dizin ve dosyalari küçük harfle listeler.
DIR/OD: Gösterilen dizin ve dosyalari olusturulduklari ya da degistirildikleri tarihe göre listeler.
CD: Bu komut içinde oldugumuz dizinden baska bir dizine geçisi saglar
CDIZIN ADI C:\>CD MIRC komutu ile mirc dosyasina gireriz.
CD\: Ana dizine çikisi saglar.Örnek mirc'ten çikar ana dizine döner.
CD.. Bu komut içinde oldugumuz dizinden bir üst dizine geçisi saglar
DEL: Bu komut dosya silmeye yarar.Örnek:C:\>DEL README.TXT
DEL *.*: Içinde oldugumuz dizindeki tüm dosyalari silmeye yarar
UNDELETE: DOS 6,22 ve önceki sürümlerinde kullanilabilir.Silinen bir dosyanin üzerine baska bir kayit yapilmadiysa kurtarir.
COPY: Bir dosyayi bulundugu dizinden baska bir yere kopyalamak için kullanilir.Örnek:C:\>COPY C:\BENIOKU.TXT C:\MIRCXCOPY: :Kullanimi copy komutu ile ayni olmasina ragmen COPY komutundan farkli islevleri vardir.xcopy'de parametre kullanabiliriz.
/S: :Bu parametre belirtilen dizini ve içindeki tüm alt dizinleri hedefe kopyalar.
/H: Bu parametre belirtilen dizini ve içindeki gizli dosyalarida kopyalar.
/P: Bu parametre her kopyalamada onay ister.
/Y: Bu parametreyle kopyalanacak dosya dizinde varsa sormadan dogrudan kopyalar.
COPY CON: Bu komut yeni bir dosya yaratilmasini ve içine yazi yazilmasini saglar.
MD: Yçi bos olan bir dizin yaratyr.ÖrnekC:\>MD BARIS
RD: Yçi bos olan bir dizini siler.ÖrnekC:\>RD BARIS
TYPE: Gösterilen dosyanin içinde ne tür kayitlarin bulundugunu bize gösterir.Örnek:C:\>TYPE README.TXT
PROMPT: Bu komut DOS un C:\> seklinde olan standart promptunu degistirmeye yarar.Örnek:C:\>PROMPT BARIS:
MEM: Bu komut sayesinde DOS un o anda ki bellek durumunu ögrenebilirsiniz.
FORMAT: Bu komut disk veya disket sürücülerinin içindeki tüm kayitlari siler.Yedeklenmemis dosyalrinizi kaybedebilirsiniz.O yüzden dikkatli olun.Örnek:C:\>FORMAT C/PARAMETRE
/S: Bu parametreyi kullanarak diske format attiktan sonra baslangiç dosyalarinin diske tekrar kaydedilmesini saglarsiniz.Bu sayede disk bilgisayari açabilir.
/Q: Quick(hizli) format atar.Normal formattan hizlidir ama disklere zarar verebilir.
/C: Format atilirken bad sector(kötü,bozuk sektör) leri tarar.Bozuk alani kurtarmaya çalisir, yeni bulduklarini ekler.
UNFORMAT: DOS 6,22 ve önceki sürümlerinde kullanilabilir.Güvenilir degildir, dikkatli olun.
REN: Dosyalaryn ve dizinlerin ismini degistirmeye yarar. Örnek: C:\>REN README.TXT BENIOKU.TXT
FDISK: Bu komutla harddiskinizi kaldirabilir veya yeniden olusturabilirsiniz. Ayrica sabitdiskinizi 2 veya 3 parçaya bölebilirsiniz.Kullanimda tüm bilgiler silinir ve diske zarar verebilir.O yüzden uzman biri yapmalidir.
CHECKDSK: Harddisk hakkinda bilgi verir ve checkup yapar.
SCANDISK: Hardiskteki hatalari denetler ve onarir.
DEFRAG: Windostaki defragment ile aynidir.DOS altindan dosyalari birlestirir ve programlarin hizlanmasini saglar.
EDIT: Bu komutla arabirim penceresi açilir ve dosyalar üzerinde degisiklik yapilmasini saglar.
DOSKEY: Bu komut ile DOS a yeni islevler eklenebilir. Bir kere kullanilmasini yeterlidir.
ATTRIB: Dosyalarin özelliklerini degistirmeye yarar.Ya da yeni dosyanin özelligini belirler.Örnek:C:\>ATTRIB DOSYAADI/PARAMETRE
+H: Bu komut dosyayi gizli hale getirir.C:\>ATTRIB BARIS.TXT +H
-H: Bu komut dosyanin gizliligini kaldirir.
+R: Bu komut dosyayi salt okunur hale getirir.
-R: Bu komut dosyanin salt okunur halini degistirir.
+A: Bu komut dosyayi arsiv haline getirir
-A: Bu komut dosyanin arsiv halini kaldirir.
+S: Bu komut dosyayi sistem dosyasi haline getirir.
-S: Bu komut dosyanin sistem dosyasi halini kaldirir.
-----
edit:hazır söz açılmışken,isterseniz bizim eski emektarı da hatırlayalım:
Gülümsemehttps://www.chip.com.tr/forum/kisayollar-ve-komutlar_t18203.html

Son Düzenleme: viking20 ~ 10 Temmuz 2008 08:40
SaGoPa KaJMeR.
09-07-2008, 11:44   |  #2  
SaGoPa KaJMeR. avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,547 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

Verdigin bilgiler icin tekrar tekrar sagol !!!

Kapalı Hesap (53751)
09-07-2008, 12:21   |  #3  
Kapalı Hesap
Teşekkür Sayısı: 0
3,036 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2007

Evet paylaşım için çok teşekkürler bu arada insan içinde kayboluyor:)

07BENER07
09-07-2008, 12:24   |  #4  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1,699 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

paylaşım için çok teşekkürler şu emektar çok işime yaramıştı.. ;)

osmanefe
11-03-2009, 17:30   |  #5  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,693 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

paylaşım süper Kahkaha

OnlyMann
11-03-2009, 17:49   |  #6  
OnlyMann avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 5
2,779 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2009

Çok sağol hocam geçmişi hatırlattın

sefec
19-06-2014, 15:57   |  #7  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2014

Bilgiler için sağol da bu işler bayağı zor KahkahaKahkahaKahkahaKahkahaKahkaha

win
21-06-2014, 20:02   |  #8  
win avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 14
279 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2012

MS-DOS modunda iyi çalışır bu komutlar