flash içine asp sayfa

salzey
07-08-2009, 12:16   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
10 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

asp de hazırladığım adminden girilecek haberleri gösteren sayfayı flash'ta nasıl çalıştırabilirim.
asp sayfasını include ettim ancak flash asp sayfasındaki bütün satırlara hata verdi.

abarruh
12-08-2009, 11:03   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
3 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2009

flash cs3 yada daha üst bir sürümüyle action script 3.0 kullanarak bir xml sayfa aracılığıyla asp sayfana yol verebilirsin ve sayfan asp çalışır ;)

salzey
14-08-2009, 20:01   |  #3  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
10 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

internetten araştırıp bu kodları buldum ve veri tabanına uyarlayıp verileri çektim. ama bu sayfanın uzantısı asp ve ben flasha xml çağıracam bu sayfayı flashın çekebileceği hale nasıl getirebilirim. bu konuda yardımcı olursanınz çok sevnirim.

salzey
14-08-2009, 20:09   |  #4  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
10 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

<% 


dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("dba/database.mdb")

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 

dim objRs 
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.CursorType = 0
 objRs.CursorLocation = 2
 objRs.LockType = 1

dim strSql 
 strSql = "SELECT * FROM tblReportings"
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001

if Not objRs.EOF then
 Response.ContentType = "text/xml"

 Response.Write "<haberler>" & vbNewLine
do while Not objRs.EOF
 Response.Write "<haber>" & vbNewLine & _
 "<haber_id>" & objRs("ReportID") & "</haber_id>" & vbNewLine & _ 
 "<haber_baslik>" & objRs("StrSubject") & "</haber_baslik>" & vbNewLine & _ 
 "<haber_detay><![CDATA[" & objRs("StrBody") & "]]></haber_detay>" & vbNewLine & _ 
 "<haber_tarih>" & objRs("StrDate") & "</haber_tarih>" & vbNewLine & _  
 "</haber>" & vbNewLine & _ 
 objRs.MoveNext
loop
 Response.Write "</haberler>" & vbNewLine
end if 

 objRs.Close
set objRs = Nothing

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%>

salzey
15-08-2009, 18:44   |  #5  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
10 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

arkadaşlar yukarda yazdığım kodlarda flash'ın bu asp uzantılı sayfayı xml olarak algılamasını engelleyen bir kod hatası varmı? çünkü flashta bir türlü bu sayfadaki verileri çağıramıyorum bilgisi olan lütfen yardım etsin.

alonestreet
19-08-2009, 00:52   |  #6  
alonestreet avatarı
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
30 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2008

Öncelikle localinde asp sayfanı kontrol et bir hata varmı,onun dısında xmli ekrana duzgun yazıyormu onları kontrol et.Bir digeride flash icerisinde xml veriyi parse etmelisin.