flash mansette seo sorunu

cevahird
24-01-2009, 18:27   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
12 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2008

Benim sitemde flash manset kullanıyorum sitemi seolu sisteme dönüştürdüm fakat normal linkten seolu sistemi çalıştırırken manset linki kabul etmiyor. kodlar aşağıda
headline_news.asp
<%
dim strConn
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open strConn

dim objRs
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRs.CursorType = 0
objRs.CursorLocation = 2
objRs.LockType = 1

dim strSql
strSql = "SELECT top 10 * FROM Haber order by id desc"
objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001

if Not objRs.EOF then
Response.ContentType = "text/xml"
Response.Write "<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?>"
Response.Write "<haberler>"
do while Not objRs.EOF

Response.Write "<item baslik='" & objRs("id") & "' icerik="""" resim='" & objRs("resim") & "' link='guzelyurt_haberdetay1.asp?id=" & objRs("id") & "' />" & vbNewLine

objRs.MoveNext
loop
Response.Write "</haberler>"
end if

objRs.Close
set objRs = Nothing

objConn.Close
set objConn = Nothing
%>

flash içindeki kodlar ise şöyle


function yukle(haberNo)
{
var _loc2 = this;
var resim = resimler_mc.attachMovie("resim_mc", "resim" + haberNo, haberNo - 20);
resim.resim.loadMovie("resimler/" + HaberXML.firstChild.childNodes[haberNo - 1].attributes.resim);
resim.son_dakika = HaberXML.firstChild.childNodes[haberNo - 1].attributes.newsType;
_loc2.onEnterFrame = function ()
{
var _loc2 = this;
yuklenen = resim.resim.getBytesLoaded();
tamami = resim.resim.getBytesTotal();
if (yuklenen < tamami || tamami < 10)
{
return;
} // end if
_loc2["mc" + haberNo].gotoAndPlay(2);
_loc2["btn" + haberNo]._visible = true;
yukle(i);
if (haberNo == 10)
{
delete _loc2.onEnterFrame;
return;
} // end if
++i;
if (i == 2)
{
degistir(1);
btn11._visible = true;
btn12._visible = true;
} // end if
yukle(i);
};
} // End of the function
function degistir(haber)
{
var _loc2 = this;
var _loc3 = haber;
_loc2["mc" + gecmisHaber].gotoAndPlay(21);
_loc2["mc" + _loc3].gotoAndPlay(11);
_loc2.resimler_mc["resim" + gecmisHaber].moveToFrame(1);
_loc2.resimler_mc["resim" + _loc3].moveToFrame(15);
_loc2.yazilar_mc["yazi" + gecmisHaber].moveToFrame(1);
_loc2.yazilar_mc["yazi" + _loc3].moveToFrame(15);
acikHaberNo = _loc3;
gecmisHaber = _loc3;
ileri_btn._visible = true;
geri_btn._visible = true;
geri._alpha = 100;
ileri._alpha = 100;
if (gecmisHaber <= 1)
{
geri_btn._visible = false;
geri.gotoAndStop(20);
geri._alpha = 50;
} // end if
if (gecmisHaber >= 10)
{
ileri_btn._visible = false;
ileri.gotoAndStop(20);
ileri._alpha = 50;
} // end if
} // End of the function
function goPage()
{
getURL(HaberXML.firstChild.childNodes[acikHaberNo - 1].attributes.link, "_blank");
} // End of the function
System.useCodepage = true;
HaberXML = new XML();
HaberXML.ignoreWhite = true;
HaberXML.onLoad = function ()
{
yukle(1);
};
HaberXML.load("headline_news.asp");
var i = 1;
var gecmisHaber = 1;
var acikHaberNo;
MovieClip.prototype.moveToFrame = function (targetFrameNum)
{
var _loc2 = this;
_loc2.createEmptyMovieClip("moveToFrame_mc", -9999;
_loc2.moveToFrame_mc.targetFrameNum = targetFrameNum;
_loc2.moveToFrame_mc.playHeadDirection = _loc2._currentframe < targetFrameNum ? (1) : (_loc2._currentframe > targetFrameNum ? (-1) : (0));
_loc2.moveToFrame_mc.onEnterFrame = function ()
{
var _loc2 = this;
_loc2._parent.gotoAndStop(_loc2._parent._currentfr ame + _loc2.playHeadDirection);
if (_loc2._parent._currentframe == _loc2.targetFrameNum)
{
delete _loc2.onEnterFrame;
_loc2.allClear();
} // end if
};
};
var btnNo = 0;
while (btnNo < 13)
{
this["btn" + btnNo]._visible = false;
++btnNo;
} // end while

cevahird
13-02-2009, 00:54   |  #2  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
12 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2008

Hallettim arkadaşlar saolun sizde çok yardımcı oldunuz. nasıl hallettiğimi soracak olursanız manşeti aynı görüntü ve çalışma şekli ile java scripte dönüştürdüm habertürkteki gibi yaptım yanibilgi almak isteyen olursa
msn: cevahir@cuzungut.com