Genel Klavye Kisayollari

ultra-durable
26-08-2009, 10:50   |  #1  
ultra-durable avatarı
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
292 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2009

Genel Klavye Kisayollari

• CTRL+C (Kopyala)
• CTRL+X (Kes)
• CTRL+V (Yapistir)
• CTRL+Z (Geri Al)
• DELETE (Sil)
• ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öðeyi Geri Dönüsüm Kutusu’na atmadan kalici olarak sil)
• Bir ögeyi sürüklerken CTRL (Seçili ögeyi kopyala)
• Bir ögeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili ögeye kisayol olustur)
• F2 tusu (Seçili ögeyi yeniden adlandir)
• CTRL+SAG OK (Ekleme noktasini sonraki sözcügün basina götür)
• CTRL+SOL OK (Ekleme noktasini önceki sözcügün basina götür )
• CTRL+ASAGI OK (Ekleme noktasini sonraki paragrafin basina götür)
• CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasiniönceki paragrafin basina götür )
• Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin blogu vurgula)
• Ok tuslarinin herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öge seç veya bir belgede metin seç)
• CTRL+A (Tümünü seç)
• F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
• ALT+ENTER (Seçili öðenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+F4 (Etkin ögeyi kapat veya etkin programdan çik)
• ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kisayol menüsünü aç)
• CTRL+F4 (Ayni anda birden çok belge açmayi saglayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
• ALT+SEKME (Açik ögeler arasinda geçis yap)
• ALT+ESC (Ögeler arasinda açilma siralarina göre dön)
• F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran ögeleri arasinda dolas)
• F4 tusu (Bilgisayarim veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubugu listesini görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öge için kisayol menüsünü görüntüle)
• ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
• CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
• ALT+Bir menü adýndaki alti çizili harf (Karsilik gelen menüyü görüntüle)
• Açik bir menüdeki bir komut adindaki alti çizili harf (Karsilik gelen komutu gerçeklestirir)
• F10 tusu (Etkin programda menü çubugunu etkinlestirir)
• SAG OK (Sagdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
• SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
• F5 tuþu (Etkin pencereyi güncelestir)
• GERI AL (Bilgisayarim ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
• ESC (Geçerli görevi iptal et)
• CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktiginizda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatilmasini önle)
__________________________________________________ _______

Iletisim Kutusu Klavye Kisayollar

• CTRL+SEKME (Sekmeler arasýnda gezin)
• CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasýnda geriye dogru git)
• SEKME (Seçenekler arasinda ileriye dogru git)
• ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasinda geriye doðru git)
• ALT+Alti Çizili harf (ilgili komutu gerçekleþtir veya ilgili seçeneði seç)
• ENTER (Etkin seçeneðin veya düðmenin komutunu gerçeklestir)
• ARA ÇUBUÐU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
• Ok tuslari (Etkin seçenek seçenek düðmeleri grubuysa bir dügme seç)
• F1 tusu (Yardým görüntüle)
• F4 tusu (Etkin listedeki öðeleri görüntüle)
• GERI (Kaydet veya Aç iletiþim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

__________________________________________________

Microsoft Dogal Klavye Kisayollari

• Windows Logosu (Baþlat menüsünü göster veya gizle)
• Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletiþim kutusunu görüntüle)
• Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
• Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
• Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüþ pencereleri geri yükle)
• Windows Logosu+E (Bilgisayarým’ý aç)
• Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
• CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
• Windows Logosu+F1 (Windows Yardýmý’ný görüntüle)
• Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
• Windows Logosu+R (Çalýþtýr iletiþim kutusunu aç)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

_______________________________________________

Erisebilirlik kalvye kisayollari

• Sekiz saniye boyunca Sað ÜSTKRKT (Filtre tuslarini aç veya kapat)
• Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karþýtlýk’ý aç veya kapat)
• Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuþlarý’ný aç veya kapat)
• Bes kez ÜSTKRKT (Yapiskan Tuslari aç veya kapat)
• Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçiþ Tuþlarý’ný aç veya kapat)
• Windows Logosu+U (Hizmet Programý Yöneticisi’ni aç)

_________________________________________________

Windows gezgini klavye kisayollari

• END (Etkin pencerenin sonunu göster)
• HOME (Etkin pencerenin basinigöster)
• NUM LOCK+Yildiz isareti(*) (Seçili klasörün altýndaki tüm alt klasörleri göster)
• NUM LOCK+Arti isareti (+) (Seçili klasörün içeriðini göster)
• NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
• SOL OK (Geçerli seçim genisletilmiþse daralt veya üst klasörü seç)
• SAÐ OK (Geçerli seçimi daraltilmissa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

__________________________________________________ _

Karakter Eslem klavye kisayollari

Karakter kýlavuzunda bir karakteri çift tiklatirsaniz, kilavuz üzerinde klavye kisayollarini kullanarak hareket edebilirsiniz:

• SAG OK (Saga veya sonraki satirin basina git)
• SOL OK (Sola veya önceki satirin basina git)
• YUKARI OK (Bir satir yukari git)
• ASAGI OK (Bir satir asagi git)
• PAGE UP (Bir defada bir ekran yukari git)
• PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asagi git)
• HOME (Satirin basina git)
• END (Satirin sonuna git)
• CTRL+HOME (Ilk karaktere git)
• CTRL+END (Son karaktere git)
• ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiðinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasinda geçis yap)

__________________________________________________

Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere KlavyeKisayollari

• CTRL+O (Kaydedilmiþ bir konsolu aç)
• CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
• CTRL+S (Açýk konsolu kaydet)
• CTRL+M (Bir konsol ögesi ekle veya kaldýr)
• CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
• F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncellestir)
• ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
• ALT+F4 (Konsolu kapat)
• ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
• ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
• ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
• ALT+O (Sik Kullanilanlar menüsünü görüntüle)

_______________________________________________

MMC Konsol Penceresi Klavye Kisayollari

• CTRL+P (Geçerli sayfayý veya etkin bölmeyi yazdýr)
• ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
• ÜSTKRKT+F10 (Seçili öðe için Eylem kýsayol menüsünü görüntüle)
• F1 tusu (Seçili öðe için varsa Yardým baþlýðýný aç)
• F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriðini güncelleþtir)
• CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
• CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
• ALT+ENTER (Seçili öðe için varsa Özellikler iletiþim kutusunu aç)
• F2 tusu (Seçili öðeyi yeniden adlandýr)
• CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kýsayol konsolu kapatir)

__________________________________________________

Uzak Masaüstü BabaglantisiGezintisi

• CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletiþim kutusunu aç)
• ALT+PAGE UP (Programlar arasý soldan saða geçiþ yap)
• ALT+PAGE DOWN (Programlar arasý saðdan sola geçiþ yap)
• ALT+INSERT (Programlar arasýnda en sýk kullanýlma sýrasýna göre dön)
• ALT+HOME (Baþlat menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+BREAK (Ýstemci bilgisayarýný bir pencere ve tam ekran arasýnda geçiþ yap)
• ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
• CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlýk görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)
• CTRL+ALT+Arti iþareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamýnýn anlýk görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleþtir ve ayný iþlevselliði yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak saðlayýn.)

________________________________________________

Microsoft Internet Explorer Gezintisi

• CTRL+B (Sýk Kullanýlanlarý Düzenle iletiþim kutusunu aç)
• CTRL+E (Arama çubuðunu aç)
• CTRL+F (Bul yardimc, programini baslat)
• CTRL+H (Geçmiþ çubuðunu aç)
• CTRL+I (sýk kullanýlanlar çubuðunu aç)
• CTRL+L (Aç iletiþim kutusunu aç)
• CTRL+N (Ayni Web adresiyle tarayicinin baska bir örnegini aç)
• CTRL+O (Aç iletiþim kutusunu aç, CTRL+L ile ayný
• CTRL+P (Yazdýr iletiþim kutusunu aç)
• CTRL+R (Geçerli Web sayfasýný güncelleþtir)
• CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

__________________________________________

Çalistir komutlari

Bir çok kiþinin Bu komutlarý aradýgýný biliyorum Ve faydasý olacagýný düþündügüm için ekliyorum...

compmgmt.msc - Bilgisyar Yöneticisi
devmgmt.msc - Aygýt Yöneticisi
diskmgmt.msc - Disk Yöneticisi
dfrg.msc - Disk birlestirme
eventvwr.msc - Olay Görüntülüyicisi
fsmgmt.msc - Paylasilan Dosyalar
gpedit.msc - Grup Poliçeleri
lusrmgr.msc - Yerel Kullanicilar ve Gruplar
perfmon.msc - Performans Monitörü
rsop.msc - Poliçe Sonuçarini Ortaya koymak
secpol.msc - Yerel Güvenlik Ayarlari
services.msc - Çesitli Servisler
msconfig - Sytem Bilgisi Hizmetleri
regedit - - Kayit Defteri Editörü
msinfo32 - Sistem bilgisi
sysedit - Sistem sekli Editörü
win.ini - Windows Yükleme Bilgisi
winver - su anki Windows Sürümünü Görüntüle
mailto: - Varsayilan E-mail alicisi Görüntüle
cmd - Komut satirini çalistir

________________________________________

Denetim Masasi Ögeleri için Çalistir komutlari

Program Ekle Kaldir / control appwiz.cpl
Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
Ekran özellikleri / control desk.cpl
Hizli bul / control findfast.cpl
Fontlar / control fonts
Internet Özellikleri /control inetcpl.cpl
Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
Mouse Özellikleri / control main.cpl
Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
Ag Özellikleri / control netcpl.cpl
Þifre özellikleri / control password.cpl
Printer /control printers
Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl

_____________________________________

Windows XP Shortcuts

ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
ALT+ESC / en son acilan sistem leri gecis saglar
ALT+F4 / aktif pencereleri kapatir
ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menusu
ALT+TAB / menuler arasinda geçis
BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçis
CTRL+A / hepsini seç
CTRL+B / kalin yazi
CTRL+C / kopyala
CTRL+I / italik
CTRL+O / dosya açma
CTRL+U / alt cizgi
CTRL+V / yapistir
CTRL+X / kes
CTRL+Z / geri tusu
CTRL+F4 / dökümanlari kapatir
CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kisayol olusturur
SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
ESC / islemleri durdurur
F1 / help
F2 / seçili ögenin ismini degiþtirme
F3 / arama dosya ve klasörlerde
F4 / adres çubugunu açar
F5 / yenileme
F6 / adres çubuguna gider
F10 / active sayfalarda çubuga gider “dosya eklemek araçlar
SHIFT+F10 / sað tikladiginizda açilan menu
CTRL+ESC / start menusu
SHIFT+CTRL+ESC / görev yöneticisi
WIN / start menüsü
WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
WIN+E / bilgisayarimi açar
WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
WIN+F+CTRL / bilgisayarimda arama
WIN+L / kullanici degistirme kapatmadan
WIN+M / küçültme veya restore etme sayfalari
WIN+R / çalistiri açar
WIN+TAB / açik olan sayfalarda geçis

__________________________________________________ _

Windows Explorer Shortcuts

ALT+SPACEBAR / aktif sayfanýn menüsü
CTRL+ESC / windows menusu
ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olaylarý kapatýr
CTRL+A / bütün parçalarý seçer
CTRL+X / seçili kismi keser
CTRL+C / seçili kismi kopyalar
CTRL+V / seçili kismi yapistirir
CTRL+Z / geri döner son yapilana
CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru siralar
TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
SHIFT+DELETE / direk silme
BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime islemi
ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
F10 / aktif sayfanýn menusu
F6 / adress bara gider /
F5 / sayfayi yeniler
F3 / arama ögesi
F2 / ismini degistirme seçili ögenin

________________________________________________

Internet Explorer Shortcuts

CTRL+A / bütün sayfanin seçimi
CTRL+D / favorite ekler
CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
CTRL+F / sayfada bulma
CTRL+H / geçmis sayfasini açar
CTRL+I / favorite sayfalarinin oldugu kismi açar
CTRL+N / yeni pencere açar
CTRL+O / yeni lokasyonlar gider
CTRL+P / printer menusu
CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
CTRL+W / aktif sayfayi kapatir
CTRL+ENTER/ basina www ve sonuna .com koymayi yapar
SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
ALT+HOME / anasayfaya gider
HOME / sayfanin baþina gider
TAB / Itemler arasýnda atlamayi saglar
END / sayfanýn sonuna gider
ESC / açilan sayfayý sonlandýrýr
F11 / tam ekran yapar sayfayý
F5 / sayfayý yeniler
F4 / adress barý açar
F6 / adress bara gider
ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür
SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
SHIFT+F10 / sað tus olayý
SHIFT+TAB / geri tab olayý
CTRL+C / kopyalama
CTRL+V / yapýþtýrma
ENTER / aktif etmek /
F1 / internet explorer help

_________________________________

Ms-dos komutlari

ASSOC / Dosya ortakliklarini görüntüle.
AT / Programlari ve komutlarý uygulamak için zamaný ayarla.
ATMADM / Windows ATM saðrý yöneticinin gördüðü adresleri ve baðlantýlarý listele
BREAK / CTRL + C'i Etkinleþtir / devre dýþý býrak
CACLS / ACL dosyalarý göster ve deðiþtir
CALL / Grup dosyasýný diðer grup dosyasýndan çaðýr.
CD / Rehberi deðiþtir.
CHCP / Uluslar arasý klavye ve karakter bilgilerini ilave et
CHDIR / Adresi deðiþtir.
CHKDSK /FAT diskdeki hatalari tara.
CHKNTFS / NTFS disk'deki hatalari tara
CLS / Ekraný temizle.
CMD / Komut satirini calistir.
COLOR / Ön plan resmini deðiþtir.
COMP / Dosyayi sikistir.
COMPACT / Dosyayi sikistir,aç,.
CONTROL / Ms-dos da denetim masasi simgelerini aç
CONVERT / FAT'i NTFS'e dönüþtür
COPY / Bir yada daha fazla dosyayý öteki konuma kopyala
CTTY / Bilgisayarýn giriþ çýkýþ aygýtlarýný deðiþtir
DATE / Sistem tarihini görüntüle,deðiþtir
DISKCOMP/ Disk'i diðer bir disk ile karþýlaþtýr
DRIVPARM / Asýl aygýt sürücülerinde yeniden yazmayi
ECHO / Mesajlarý göster ,etkinleþtir ve devre disi birak
EDIT / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
EDLIN / Dosyayý görüntüle ve deðiþtir.
EMM386 / Geniþletilmiþ hafýza yöneticisini görüntüle
ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleþtirme ve devre
SCANDISK / disk taramayi calistir.
QBASIC / Qbasic i ac.
RENAME / yeniden adlandir.
RMDIR /bos klasoru sil.
SHUTDOWN/ bilgisayarý kapat
SMARTDRV / geleneksel ve geniþletilmiþ hafýza için disk
SORT / kisa giris ve cikislari goster
SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldýr.
SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
TIME / sistem saatini goster,ayarla.
TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
TREE / Disk'in yuzeysel agacini goster
TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
UNLOCK /Disk'in klitini ac.
VER / Versiyon bilgisini goster.
VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir ]
VOL / cilt bilgisini goster
XCOPY / Baþka bilgisayarlardan çoklu dosyalarý kopyala
TRUENAME/ dizinde var olan kiþileri gösterir
TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamalarý kapat
SETVER - ms-dos version unu degistir.
SHARE - dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak.
SCANREG - kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
ROUTE - windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
RUNAS - baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
PRINT - dosyayada resmi print et
PROMPT - ms-dos u goster ve degistir
PING - test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
POPD - agdaki rehberi degistir.
NET - ag ayarlarini guncelle ve onar
NETSH - degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
NETSTAT - TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntule.
NLSFUNC - ulkeye ozgu bilgileri goster
NSLOOKUP - agdaki yada alandaki ip adresini goster
PATH - bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
PATHPING - ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren
MOVE - dosyanin yerini degistir.
MSAV - ilk microsoft virus hizmeti.
MSD - Tanimlama hizmeti.
IFSHLP.SYS - 32-bit dosya yoneticisi.
IPCONFIG - ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
KEYB - klavyenin planini degistir.
LABEL - disk surucusunun etiketini degistir.
LH - Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
LISTSVC - servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
LOADFIX - 64k'nin uzerindeki programlari yukle
LOADHIGH - yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
LOCK - hard disk surucusunu kitle.
LOGON - kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi.
MAP - surucudeki aygit ismini goster
MEM - Sistemdeki hazfýzayý göster.
MKDIR - yeni, rehber komutu yarat.
MODE - port ve gotuntu ayarlarini degistir.
GRAFTABL - Grafik modundaki geniþletilmiþ karakterleri göster. .
HELP - komutlari kisaca acikla
EXTRACT - dosyalari windows dizininden cikart
FASTHELP - ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
FC - dosyalari karsilastir.
FDISK - disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
FIND - dosya icindeki yaziyi ara.
FINDSTR - dosya icindeki dizini ara.
FIXBOOT - yeni cizim bolgesi yaz
FIXMBR - disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
FORMAT - disk surucusunu bicimlendir.
FTP - FTP * a baglan
FTYPE - dosya turunu goster
ERASE - dosyayi sil
DISKCOPY - diski diger bir disk'e kopyala.
DEFRAG - yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
DEL - bi veya daha fazla dosyayi sil.
DELETE - silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
DELTREE - bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
DIR - klasor icindekileri goster.
DISABLE - windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
CHOICE - dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
BOOTCFG - kurtarma konsolu komutlarýný göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden olustur....

cafercer
07-09-2009, 15:44   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
135 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2009

Güzel bir paylaşım...

L-eopar17
08-09-2009, 09:58   |  #3  
Üye
Teşekkür Sayısı: 0
61 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2009

teşekkürler

alloss
08-09-2009, 10:14   |  #4  
alloss avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
628 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2009

Gerçekten işime yarayacak. Teşekkürler...

CharShe
15-09-2009, 13:02   |  #5  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
38 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2009

Muhtemelen biliyorsunuzdur ancak ben de yazayım, belki bilmeyenler olabilir düşüncesi ile :)
Başlat (Start)'ı seçip, Çalıştır (RUN) komutunu seçin.
Karşınıza gelen kısımda şunları yazarsanız, ilgili programları açılır.
excel.........MS Excel uygulaması açılır
winword....MS Word uygulaması açılır
msaccess...MS Access uygulaması açılır
wordpad....Wordpad uygulaması açılır
notepad.....NotePad uygulaması açılır
mspaint.....Paint (Resim Yapma) uygulaması açılır
mstsc........Remote Desktop Connection (Uzaktan Erişim) uygulaması açılır
winzip.......winzip uygulaması açılır
winrar.......winrar uygulaması açılır
outlook......Mesaj ekranı açılır
Kısacası, uygulamaların başlıklarını yazdığınız zaman karşınıza getirir.
Ren/rename…Ayrıca cmd (msdos) ile yapabileceğiniz bir çok işlevi gene ÇALIŞTIR (Run) komutu ile de yapabilirsiniz
İnt7 ve üzeri kullanıyorsanız Ctrl + TAB tuşları ile diğer sekmelerde dolaşabilirisniz.
 
Syg.

Son Düzenleme: CharShe ~ 15 Eylül 2009 13:04
hacici
15-09-2009, 14:03   |  #6  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
9 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2009

Paylaşım İçin Teşekkürler...

CapanQGLU
15-09-2009, 21:05   |  #7  
CapanQGLU avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 2
2,511 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2009

Eline sağlık iyi olmuş.

theyyous
16-09-2009, 09:08   |  #8  
theyyous avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
247 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

bende ctrl ve del tuşları çalışmıyor bu sorunu nasıl çözebilirim?

CharShe
16-09-2009, 13:34   |  #9  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
38 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2009
Alıntı: theyyous  
bende ctrl ve del tuşları çalışmıyor bu sorunu nasıl çözebilirim?
 
Merhaba theyyous,
 
Eğer bu bahsi geçen tuşları tıkladığınızda hiç bir işlev gerçekleşmiyorsa, muhtemelen klavyeden kaynaklanan bir sorun olabilir. (başka bir klavye ile de test yapmanızda fayda var)
Bu tuşların alt kısımlarına toz vb girmiş olabilir (Klavyenizin tuşları diz üstü gibi değil ise), sürekli temiz tutmanızda fayda var. Elektrik süpürgesinin şu uzun uçları çok işe yarıyor, veya saç kurutma makine de işe yarıyor. Hiç tavsiye etmesem de, tuşları çıkarıp temizleyebilir ve yeniden takabilirsiniz (çıkarmadan da yapabilirsiniz. Kürdan veya kibrit çöpüne pamuk sarıp dezenfektana -genelde kolonya :)- bulayarak veya affedersiniz kulak çubukları var ya onları kullanarak temizleyebilirsiniz klavye tuşlarını. Eğer diz üstü kullanıyorsanız, size tavsiyem tuşlara zarar vermemek için bir bilgisayarcıda temizletmeniz. Eğer toz vb yok ise, bağlantılarındaki kablolar kopmuştur. Onu da tam bilmiyorum fakat lehimle hallediyor olabilirler.
 
Eğer tuşlarınız sağlam ise, yani tek tek çalışıyor ancak birlikte çalışmıyor iseler (belki birbirlerinden
hoşlanmıyor olabilirler hehe şaka şaka) bu iki tuşun bir arada çalışmasını gerektiren uygulamalarda, tuşları yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Ctrl tuşuna basılı tutarak DEL tuşuna basarsanız sorun ortadan kalkar. Bir de bu şekilde deneyin. Her iki halde de umarım ki kısa zamanda çözersiniz sorunu.
 
Syg.

theyyous
16-09-2009, 15:07   |  #10  
theyyous avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
247 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

klavyenin içini açıp temizlememe rağmen çalışmıyor napalım artık böyle idare edecez