hdd id no değiştirme

erenkarakas
21-09-2007, 17:23   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2007

Merhaba arkadaşlar araştırdığım konuya göre pc hdd serial number olarak geçen ve her formatta değişen örnek olaram (c diskime ait machine id no 3D5E-1100)bu numaranın değiştirilebildiğini duydum bu numarayı forumlarda aradım alma şeklini buldum fakat değiştirmek için bir kod bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.
bulmak için kullandığım kodda aşşagıda
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Memo1: TMemo;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);

      
private
    { Private declarations }
public
    { Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
VolumeSerialNumber : DWORD;
MaximumComponentLength : DWORD;
FileSystemFlags : DWORD;
SerialNumber : string;
begin
     GetVolumeInformation('C:\\',nil,0,@VolumeSerialNumber,MaximumComponentLength,FileSystemFlags,nil,0);
     SerialNumber := IntToHex(HiWord(VolumeSerialNumber), 4) + '-' +IntToHex(LoWord(VolumeSerialNumber), 4);
     Memo1.Lines.Add(SerialNumber);
end;
end.