IIS7 asp ile url 404.asp sayfası sorunu (acil)

Giudice1
06-04-2014, 01:18   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2014

Arkadaşlar Merhabalar,

Bu konuya yardımcı olursanız çok sevinirim yaklaşık olarak 3 gündür bu konuyla ilgi madur durumdayım ve sitem kapalı
Daha önce almış olduğum host da IIS 6 çalışmaktaydı ve hosting firması sunucusu yükletip IIS 7 olarak yaptığından dolayı
404.asp çalışmamaktadır. Firmayla görüştüm tekrar kodlamanız gerekmektedir deniyor. Kodları aşağıda veriyorum nasıl düzenlemem gerektiği konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim. zor durumdayım şu an...

<!--#include file="includes/dbConn.asp"--><%
Session.CodePage=1254
Session.LCID = 1055
Session.Timeout = 20

Response.CodePage = 1254
Response.CharSet = "iso-8859-9"
Response.Buffer = True
Response.Expires = -1
Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2
Response.AddHeader "pragma","no-cache"
Response.AddHeader "cache-control","private"
Response.CacheControl = "No-Store"

SiteAdres = "404;http://www.siteadi.com.tr:80/"

TumAdres = Replace(Request.QueryString,SiteAdres,"")
TumAdres = Replace(TumAdres,"404;http://88.**.**.**:80/","")
TumAdres = Replace(TumAdres,"404;http://siteadi.com.tr:80/","")

Function BasitTemizle(Degercik)
BasitTemizle = Replace(Replace(Replace(Replace(Degercik,"<","<"),">",">"),"""","""),"'","`")
End Function

Adres = Split(TumAdres,"/")

AdresSayi = UBound(Adres)
Sayfa = Adres(AdresSayi)
If Not Len(Sayfa) > 0 Then AdresSayi = AdresSayi - 1

Sub Say
Response.Write AdresSayi
Response.End
End Sub

If Not Right(Sayfa,5) = ".html" Then

If AdresSayi > 0 Then
If Adres(AdresSayi-1) = "sayfa" Then

If IsNumeric(Adres(AdresSayi)) Then
SEOSayfa = True
SEOSayfaSayi = Int(Adres(AdresSayi))
AdresSayi = AdresSayi-2
Kategori404 = BasitTemizle(Replace(Replace(TumAdres&"#","sayfa/"&SEOSayfaSayi&"/#",""),"sayfa/"&SEOSayfaSayi&"#",""))
else
Response.End
End If
Else
Kategori404 = BasitTemizle(TumAdres)
End If
Else
Kategori404 = BasitTemizle(TumAdres)
End If

If Kategori404 = "mektuplar/" Then
Server.Execute("mektuplar.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "hakkimda/" Then
Server.Execute("hakkimda.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "iletisim/" Then
Server.Execute("iletisim.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "sik-sorulanlar/" Then
Server.Execute("sik-sorulanlar.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "ozlu-sozler/" Then
Server.Execute("ozlu-sozler.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "tv/" Then
Server.Execute("tv.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "galeri/" Then

SEO404 = True

If SEOSayfa = True Then FotografID = SEOSayfaSayi

%><!--#include file="galeri_detay.asp"--><%
Response.End

ElseIf Kategori404 = "kunye/" Then
Server.Execute("kunye.asp")
Response.End
ElseIf Kategori404 = "bize-ulasin/" Then
Server.Execute("bizeulasin.asp")
Response.End
Else
Set rsKategori404 = dbConn.Execute("Select Top 1 KategoriID from tblKategoriler Where SEOURL = '"&Kategori404&"'")
If rsKategori404.Eof Then Response.Redirect("/default.asp")
SEO404 = True
KategoriID = rsKategori404("KategoriID")

Set SonYazi = dbconn.execute("select top 1 * from tblyazilar where KategoriID="&KategoriID&" And Durum=1 order by Tarih desc")
if not sonyazi.eof then
response.redirect("/"&Kategori404&AdresDuzenle(SonYazi("baslik"),SonYazi("YaziID")))
end if
sonyazi.close

Response.End
End If

Else

SayfaBol = Split(Sayfa,"-")
SayfaBolSayi = Ubound(SayfaBol)

If SayfaBolSayi < 1 Then Response.Redirect("/default.asp")
If Not Right(SayfaBol(SayfaBolSayi),5) = ".html" Then Response.Redirect("/default.asp")
If Not Len(Replace(SayfaBol(SayfaBolSayi),".html","")) > 0 Then Response.Redirect("/default.asp")

VeriID = Replace(SayfaBol(SayfaBolSayi),".html","")
VeriID = Replace(VeriID,"a","1")
VeriID = Replace(VeriID,"b","2")
VeriID = Replace(VeriID,"c","3")
VeriID = Replace(VeriID,"d","4")
VeriID = Replace(VeriID,"e","5")
VeriID = Replace(VeriID,"f","6")
VeriID = Replace(VeriID,"g","7")
VeriID = Replace(VeriID,"h","8")
VeriID = Replace(VeriID,"i","9")
VeriID = Replace(VeriID,"j","0")

If Not IsNumeric(VeriID) Or Not Len(VeriID) > 0 Then Response.Redirect("/default.asp")
VeriID = Int(VeriID)

TumAdres = Replace(TumAdres&"#",Sayfa&"#","")

SEO404 = True

Kategori404 = BasitTemizle(TumAdres)
If Kategori404 = "kitaplar/" Then
YaziID= VeriID
%><!--#include file="kitap.asp"--><%
Response.End
Else
Set rsKategori404 = dbConn.Execute("Select Top 1 KategoriID from tblKategoriler Where SEOURL = '"&Kategori404&"'")
If Not rsKategori404.Eof Then
SEO404 = True
YaziID = VeriID
%><!--#include file="post.asp"--><%
Response.End
End If
End If

Response.End
End If


%>