İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Koşusu Kitabı

kontrex
31-07-2014, 10:08   |  #1  
kontrex avatarı
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
31 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2011

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Koşusu Kitabı
İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında kanun ve yönetmeliklerin derlendiği kaynak eser
olan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Koşusu kitabı tanıtım ve satış sitesi.
Tüm Kaynaklar Elinizin Altında
İSG, İGÜ, İs Sağlığı Kaynak eser, Uzmanlık, Kitap
Site: www.standartparametre.com

Künye

Editör : Murat Demir
Basım Tarihi : 2013-11
Sayfa Sayısı: 479
Kapak Türü : Karton
Kağıt Türü : 1. Hamur
Boyut : B4 (25 cm x 35 cm)
Basım Yeri : İstanbul
Basım Evi : Ravza Yayınevi
Yayıncı : StandartParametre.com 
ISBN No : 9786054818235

Genel Bilgiler


 • Derlemeler - Mevzuat
 • Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğler
 • İmtihanların kaynak havuzu
 • Uzmanların referansı
 • Doktorlar, Mühendisler, Teknik öğretmenler
 • Çalışanlar, İşverenler, İşyeri sahipleri
 • Renkli şekiller
 • Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler
 • Farkındalık kültürüne katkı
 • Diğergamlık, Birbirini ve çevreyi gözetme şuuruna destek
 • Önce sağlık ve afiyet
 • Çevreye rağmen değil çevreyle beraber
 • Kazasız - belasız, cezasız ortam bilgisi
 • Yazılsın diye değil, yaşanılsın diye uzmanlık

İçindekiler


 • Önsöz ve İthaf
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 • Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 • Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 • Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 • Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 • İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 • İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 • Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7,5 saat veya Daha az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • Tozla Mücadele Yönetmeliği
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle
 • Çalışma Yönetmeliği
 • Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 • Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
 • Alt İşverenlik Yönetmeliği
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 • Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 • SGK'ya Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 • Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 • Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik
 • Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 • Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
 • Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
 • Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Dair Yönetmelik
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 • İş Kanunu
 • Kabahatler Kanunu
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Türkiye İş Kurumu Kanunu
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • İlkyardım Yönetmeliği
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 • TS EN 1089-3 2012 Çerçevesinde Tüp Renkleri

cangul14
02-03-2015, 18:10   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
6 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2014

iş sağlığıyasalarına uygun hale getirilmeli.

akalican
28-05-2015, 15:08   |  #3  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
4 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2015

İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak “ işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

Son Düzenleme: akalican ~ 28 Mayıs 2015 15:09