Karakter sanatı: İnternette ASCII sanatı

CHIP Online
15-02-2009, 00:15   |  #1  
CHIP Online avatarı
OP www.chip.com.tr
Teşekkür Sayısı: 26
36,771 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2004

ASCII karakterlerinden oluşan sanat eserlerini görmek ister misiniz? Galerimize buyurun...

Okumak için: https://www.chip.com.tr/konu/Kara ... I-sanati_10182.html

Resimlerle: ASCII-Sanatı - Standart karakterlerin sanatı

Basit karakterlerden ve harflerden oluşan bir resim: İşte bu ASCII sanatı. Kısaltmanın açılımı "American Standard Code for Information Interchange" ve 33 tıklanamayan karakterin yanında 95 tıklanabilir karakteri kapsıyor. Sanatçılar bilgisayarlar çıkmadan önce daktilo yardımıyla bu tip eserleri yapıyordu. Daha sonradan PC'lerin baskın hale gelmesiyle ASCII sanatı o zamanların e-posta kutularını doldurdu. Bugün de forum imzalarında bu sanat türü kullanılıyor. CHIP Online, resim köşesiyle sizi karakter ve harflerin dünyasına götürüyor.

Tüm konu: Karakter sanatı: İnternette ASCII sanatı

Resimlerle: ASCII-Sanatı - Standart karakterlerin sanatı

Kaynak: www.chip.com.tr

Tartışıyoruz: ASCII sanat eserlerini beğendiniz mi?

Fattur
15-02-2009, 15:47   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
5,768 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

Bunlar ölmedi bence ölmezde..

Ozan Can
15-02-2009, 21:10   |  #3  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
913 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2008

---------------------------------------------------------------------------
Tojtl??«\»<}²º}¯°÷¹¡^--¸¸¸····¬¶¸²rN¶§åuå§ê¸^¸¸¸¸-^~¡~~¹÷_²×{²<ª»?==itï2LöF
¤Cï+"ªª«{>²°²÷÷°÷,-~¸^~¸·¸¸.¡ÉÆÅÆÆÑÆÑÑÑÆÑÆv®®åË}¸¸¸~,,-^÷¹°°¦²²/²»==l+ïoxuu
Cti¢³»)}}°÷÷¦÷÷--~^¸·¸¸'..\ÆÆÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÆÆÑÑÑÑÆÆY~¸¸¸¸-¸÷~¹°°×{}²<»³=+¢ícîZ
l¢?*³>}¦¯°°÷÷¡!~~¸¸·.¸.··®ÑÑÆÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑ®#·¸¸¸¸¸¸~¡¹÷÷¯²²²/¬="=]¢ï2
==?»²}º¯÷°¡~,¸¸¸.¸..·.··ÆÆÆÆÑÑÑÑÆÑÑÑÑÆÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÆÆƸ·¸¸·~~,~¡÷÷÷÷°{²\?="+[r
=*>²²º°°¡÷-¸¸¸¸·¸.··..¨ÑÆÆÑÑÆÑ®ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑ®ÆÑ·'·..¸·¸~!÷¹÷¹¦}{/¬³="l]
=)<}}¯÷¹÷^!¸¸¸¸.·.·´··¸EÑÑÑÆÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÆÑÑѶÆÑ·..·.¸¸¸^~¡÷÷¦°º{««³"=[
¬»>²¯°÷÷÷¸¸·¸..·'·.··´¹ÆÑÑÑÆÑÑÑÆÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑѶÆÆѨ·´·'¸¸¸~^-÷¹÷¦¯×²»³?=+
«;º²°¹~-¸~¸¸¸'¸'..·..´´ÑÑÑÑÆÑÆÑѶÑÑÑ®ÆÑÑÑÑÆ®§?ÙhùcÑÆ´¨.´.'·¸¸¸~-¡÷÷_°{<¬?="
)>;_¦÷÷-,¸¸¸¸.·'·´¨¨¨´~ÑÑÑÑÑ®åÊÉ.ÈWëÙçáRàKÙûuì=¯¯/=ƨ··´´''·¸¸^-÷¹¹°¯{²²???
>{צ÷÷÷,¸^¸¸¸.·´·¨·´´´.ÆÑÑÑÑñÿkdeurocr2cjxojr¢ª}÷¹>K...´'.'·¸¸^--÷¹÷°}>/»==
²}{¹÷¹÷,¸~¸··'·´´¨·¨···ËÑÑÆÉdZøexìil====t7C¢i=³{°×{=`´¨.·.·.·¸¸~-^¡¹¯¯×<>¬?
{{°÷°÷^,^^¸..·'·.´´¨¨·¨'ÑÑѶêYZò4uuo]+³==¢¢³»²{¯×¦×=´.···'´´¸¸¸~^^÷¹÷:²²²³?
²²¯°°¡÷-~¸¸¸·'.'·¨··´¨`.ÆÑÑ®äüüAPeurl=«(?²ª<ײ°°×²{=D}·´.''.·¸¸¸-~¡¹°¯{²<?=
;²}¯°÷¹~~~~·¸'··....´¨·¨´ÆÑæûÖúnenuci?\}²</?¢lryÅƶñìë'·´'···¸¸^-÷~°÷׺²>³ª
{²²°¯÷÷-¸¸~¸¸'´´´.¨·´¨´· OÑ?û9üZõaaPóòóT¤ì7$®ÑÅÅãgrK´¶·.'..·¸¸¸,~¡¹°¯º²»³?
>ײ°°¡÷~-¸¸¸.···...··` YFdÑæn?Ê®N¶ÑÑÑÆåËBULx?®ÑÆyPhÿu°¸y.··.¸¸¸÷÷÷¹÷²;)²ª?=
²}×:°¹÷¡~¸~·.'··´··´·¨¨¶å©¾®öàÊNÆÆÑÆÑN®®å5÷<ãÙ©.Wx:-´`¸·.·.¸¸¸¸¡÷¯÷_×{</*ª"
>º²×÷÷~--~¸¸..··.¸'..·.··Ë§DåhÂûö¼ãÈãqä¼D墸~÷?"?²°÷¸ ´·.'.¸¸¸-¡÷÷¹°{//??"=
<{¯¦÷°¹-÷-~¸¸.·.·.·.´´ÅÆÑ®æñêhv¤uúPúúuu6hkt÷.¸×,^¡¸-?´··.'¸¸¸¸~¡¹÷÷ײ{»???=
>²²¯°°°~÷¸~-÷Æ®ÆÆÑÑÑÑÑÑÑÑÆdYyñXöu1ti===?h$¢¦'.!C=?>\í..¸.·¸~¸÷¡÷°×¦²²}«³"==
?>/{²º¯¯¹÷×ÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑHüêÑæêùorì¢+z?l³¢{-·¸°²©ç<ºÆÑ·¸^~^~~÷÷÷¦º²//?³=++
ª?«/{ײ÷÷åÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆTÆÑÅæbdöøÙâÛÿ?üul+?ueÈ=}³÷ÆÑÑѧ~!~¡÷¯¯×²/²»³³"=i
???³«²×¬ÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÆÑÑÑÑeqÑƾ¼#M²~,^^÷}o¶Æá=?¹¸¸<ÑÆÆÑÑÑÑÑ®¯÷²²};²??ª==l[
i==³"³=ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑѧóÆÆM¶¦¹¡¸¸¸´·´·¨´·¸¸¸¸¸;ÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑ×<>»?t³³¢lj
+==¢tÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÆÑÑÑnÙÉ®¾~¡~¸·'¸.·.¨´´·´··¸¸PÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ?³³ª=¢+tíj
+l¢LÑÑÑÆÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÆÑÑÑHeS©.-¸·¸¸¸¸.´··´¨`´·´¸.ÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑn"i¢¢tjoo
1j4ÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÅo?²÷-¡-¸'·~·¨¨¨·´´¨``´·ÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑäi¢¢CcJu¤
YüRÑÑÆÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆM÷¸~÷~÷÷,-¸¸·'·.¨.¨ ¨·´÷ÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑríco2xZLu
ÆÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÆÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÆÆr/}²_¹÷÷÷צ~¸¸.·'·¸·¸=¶¶ÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑujYZòó5ôü
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑãçnZr==³=>²º÷¸¸¸~¸-;®Ñ®Y÷ÑÆÑÑÑÑÆÑÑÑÑÆÕùüDYAûa
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÆÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÆ®¶ÊÈÿù¤zuc7l=¬»{´oºï®AïÑõÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÆÑPFAûû?
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ®ÆÆÑM@ñKÛäbD5ng?cîüLo´ÑÆ©ÆÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÛPDaçU
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÆM¶ÆÑÑÊ®Æƶ?Ùàñ³»jl¢§G^ã®ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑöúFûh
ÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑåÃNÅÅÑÑÑÑÑ®MháªDÈx"hùåÊÆÑÑÑÑÑÑÑÆÑÑÑÑÑÑÑúPFûd
---------------------------------------------------------------------------
bu da öyle

GameWorld
28-02-2009, 04:51   |  #4  
Üye
Teşekkür Sayısı: 0
66 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2009

beğenmek ne kelime benim çok hoşuma gidiyor.Hala sms de oluşturup yolluyorum :)bir aralar baya merak sarmıştım.Magic Ascii Studio diye bir program vardı çokta iyiydi.Hazır ascii şekillerde mevcut içinde meraklılara duyrulur (:
bu arada üsteki şekil pek olmamış.Şekli kaymış:D