mdb tarayıcı yapımı?

islamiccoder
04-12-2011, 02:36   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2011

Merhaba Arkadaşlar forumda yeniyim vb.net de websitesindeki mdb uzantılı dosyaları bulmak için bir scanner yapıyorum fakat
web sitesini kontrol ettirmek için olan uygulamayı bir türlü geliştiremedim Programın çalışma prensibini
anlatmak istiyorum yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Textbox1 e girilen websitesini buton1 e tıklayınca listbox1 de linkler halinde gösteriyor sonradan listbox 1 e mouse ile tıklanınca
tıklanan link textbox 2 de çıkıyor  CheckBox1 işaretlenip buton2 ye tıklandıktan sonra listbox2 deki *.mdb uzantılı dosyaları
textbox2deki linkin sonuna tek tek ekliyecek eğer websitesinde *.mdb uzantılı dosya varsa download etmeden listbox3 eklicek
ve listbox2 deki mdblere sonuna kadar bu işlemi yapacak ben burada websitesinde mdb uzantılı dosya varmı diye kontrolü bir türlü
beceremedim ayrıca texbox2 nin sonuna tek tek listbox2 deki dosyaları eklemeyi başaramadım.
Yazmış olduğum kod aşağıdadır.

Imports System.IO
Imports System.Text
Imports System.Net
Public Class Form1
    Dim i As Integer = 0
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        WebBrowser1.Navigate(TextBox1.Text)

    End Sub
    Sub linkget()
        Dim link As HtmlElement
        Dim links As HtmlElementCollection = WebBrowser1.Document.Links
        For Each link In links
            ListBox1.Items.Add(link.GetAttribute("href"))
        Next
        ListBox1.Sorted = True
        ListBox1.Refresh()
        Dim indeks As Integer = 0
        Dim sayi = ListBox1.Items.Count - 1  'listboxtaki itemleri sayıyor ve sayi değişkenine atıyor
        If sayi > 1 Then                     'eğer sayı değişkeni 1 den büyükse
            Dim sonitem = ListBox1.Items(sayi - 1).ToString ' sayı değişkeninden 1 çıkarıyor yani 40 sa  itemi 39 yapıyor sonitem değişkenine ekliyor
            For indeks = sayi - 2 To 0 Step -1 '39-2=37 den sıfıra kadar -1 sayı azaltarak say demek

                If ListBox1.Items(indeks).ToString = sonitem Then
                    ListBox1.Items.RemoveAt(indeks)
                Else
                    sonitem = ListBox1.Items(indeks).ToString
                End If
            Next
        End If
    End Sub
    Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
        linkget()

    End Sub

    Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
        If CheckBox1.Checked = True Then
            CheckBox3.Enabled = False
            CheckBox5.Enabled = False
            Dim file As String
            Dim tmp As String
            file = "D://vb.net/PROJELERİM/projelerim/data bulucu/mdbbulucu.txt"
            Dim fs As FileStream = New FileStream(file, FileMode.Open)
            Dim r As StreamReader = New StreamReader(fs)
            Do
                tmp = r.ReadLine
                ListBox2.Items.Add(tmp & Microsoft.VisualBasic.ControlChars.CrLf)

            Loop Until tmp Is Nothing
            r.Close()
            fs.Close()
        ElseIf CheckBox1.Checked = False Then
            CheckBox3.Enabled = True
            CheckBox5.Enabled = True
            ListBox2.Items.Clear()
        End If


    End Sub

    Private Sub CheckBox3_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox3.CheckedChanged
        If CheckBox3.Checked = True Then
            CheckBox1.Enabled = False
            CheckBox5.Enabled = False
            Dim file As String
            Dim tmp As String
            file = "D://vb.net/PROJELERİM/projelerim/data bulucu/aspadmin.txt"
            Dim fs As FileStream = New FileStream(file, FileMode.Open)
            Dim r As StreamReader = New StreamReader(fs)
            Do
                tmp = r.ReadLine
                ListBox2.Items.Add(tmp & Microsoft.VisualBasic.ControlChars.CrLf)

            Loop Until tmp Is Nothing
            r.Close()
            fs.Close()
        ElseIf CheckBox3.Checked = False Then
            CheckBox1.Enabled = True
            CheckBox5.Enabled = True
            ListBox2.Items.Clear()
        End If

    End Sub

    Private Sub CheckBox5_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox5.CheckedChanged
        If CheckBox5.Checked = True Then
            CheckBox1.Enabled = False
            CheckBox3.Enabled = False
            Dim file As String
            Dim tmp As String
            file = "D://vb.net/PROJELERİM/projelerim/data bulucu/phpadmin.txt"
            Dim fs As FileStream = New FileStream(file, FileMode.Open)
            Dim r As StreamReader = New StreamReader(fs)
            Do
                tmp = r.ReadLine
                ListBox2.Items.Add(tmp & Microsoft.VisualBasic.ControlChars.CrLf)

            Loop Until tmp Is Nothing
            r.Close()
            fs.Close()
        ElseIf CheckBox5.Checked = False Then
            CheckBox1.Enabled = True
            CheckBox3.Enabled = True
            ListBox2.Items.Clear()
        End If

    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
        Dim kelime() As String
        Dim http As String = "http://"
        Dim bul As String = TextBox2.Text
        bul = (ListBox1.SelectedItem)
        kelime = Split(bul, "/" & "", 4)
        TextBox2.Text = kelime(2)
        If CheckBox1.Checked = True Then
            TextBox2.Text = http & TextBox2.Text & ListBox2.Items(i.ToString)
            Try
                Dim url As String = TextBox2.Text
                Dim web_response As HttpWebResponse
                Try

                    Dim web_request As HttpWebRequest = HttpWebRequest.Create(url)
                    web_response = DirectCast(web_request.GetResponse(), HttpWebResponse)
                    ListBox3.Items.Add(TextBox2.Text)
                Catch ex As Exception
                    MsgBox("nok")
                Finally
                    If Not (web_response Is Nothing) Then

                        web_response.Close()
                    End If
                End Try


            Catch ex As Exception
            End Try
        End If
    End Sub


End Class