pascal da dosya olusturmak

HPQ-User
15-05-2010, 23:40   |  #1  
OP CHIP Online
Teşekkür Sayısı: 29
30,996 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

Ali Bey sormuş:
ben pascalda dosya dizin işlemleri yaparken dosyı olusturuorum ve işlemleri hallettikden sonra çıkıyorum .bir daha girdiğimde ise dosyayı bulamaıyorum .dosya işlemlerini yapıp çıkdıkdan sonra tekrar açıp üzerine bilgi eklemek için ne yapmalıyım.ve ayrıca dosyada arama yapabilmek ve silmek için gereklli bilgileri yazarsanız sevinirim.teşekkürler.
işte pascal da yazdıgım dosyada aldıgım hata file not found.
dosya bulunamadı diyor.aşagıdada var yazdıgım pascal.buna arama , silme nasıl eklenir.


uses crt;
var
   ad,soyad:string;
   i,not1,not2:integer;
   dd:text;
   tus:char;
procedure kayit;
begin
     assiGN(dd,'sinav.dat');
     append(dd);
     tus:='e';
     repeat
     clrscr;
           gotoxy(10,10);write('™GRENCiNiN ADI    : ');readln(ad);
           gotoxy(10,12);write('™GRENCiNiN SOYADI : ');readln(soyad);
           gotoxy(10,14);write('1. Sinav Notu     : ');readln(not1);
           gotoxy(10,16);write('2. Sinav Notu     : ');readln(not2);
           writeln(dd,ad);
           writeln(dd,soyad);
           writeln(dd,not1:4,not2:4);

           gotoxy(10,18);write('Devam Etmek iStiyormusunuz(e/h)?');
           tus:=readkey;
           until tus in['h','H'];
           close(dd);
end;
procedure listeleme;
begin
     assign(dd,'sinav.dat');
     reset(dd);
     clrscr;
     writeln;writeln;
     writeln('       ADI     SOYADI    1.SINAV   2.SINAV');
     while not eof(dd) do
     begin
     readln(dd,ad);
     readln(dd,soyad);
     readln(dd,not1,not2);
     writeln(ad:10,soyad:10,not1:8,not2:8);
     end;
     close(dd);
     readln;
     end;
     procedure cerceve;
begin
     textcolor(yellow);
     gotoxy(10,10);write(#201);
     gotoxy(40,10);write(#187);
     gotoxy(10,40);write(#200);
     gotoxy(40,40);write(#188);
     for i:=11 to 39 do
         begin
             gotoxy(i,10);write(#205);
             gotoxy(i,40);write(#205);
             gotoxy(10,i);write(#186);
             gotoxy(40,i);write(#186);
         end;
end;

     begin
     repeat
     CLRSCR;
     textcolor(yellow);
     cerceve;
     gotoxy(15,15);write('KAYIT        F1');
     gotoxy(15,17);write('LiSTELEME    F2');
     gotoxy(15,19);write('CIKIS        ESC');
     tus:=readkey;
     case ord(tus) of
     59 :kayit;
     60 :listeleme;
     27:exit;
     end;
     until 1=2;
     end.


Soru Türü: Yazılım
İşletim Sistemi: Windows XP
Sistem Özellikleri:
windows xp sp3
amd athlon (tm) dual core 3600+ 2.00 ghz
1 gb ram 533 mhz , 512 mb nvidia akrankartı
160 gb harddisk

İnternet Tarayıcı: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 1.1.4322)