POWERPOİNT NOTLARI

sgungul
30-05-2007, 15:14   |  #1  
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
215 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007


PowerPoint çalışma alanının ortasında Powerpoint iletişim kutusu görünür. Bu iletişim kutusu yeni bir sunu oluşturma veya varolan bir sunuyu açma seçeneği verir.Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz?

·        Akıllı içerik sihirbazı

·        Tasarım şablonu

·        Boş sunu

·        Varolan sunuyu aç


Yeni bir sunu oluşturmak için ;

·        Dosya / Yeni seçeneği

·        Ctrl+O kısayol tuşu kullanılabilir.

·        Standart ararç çubuğundan  sembolü

Bu işlemlerden biri yapıldığında ekrana yeni sunu sihirbazı gelir.


Varolan bir sunuyu açmak için ;

·        Dosya / Aç

·        Standart araç çubuğundan  sembolü

·        Ctrl+ O kısayol tuşları kullanılabilir.

Bir Sunuyu Kaydetmek için;

·        Dosya / kaydet

·        Standart araç çubuğundan sembolü

·        Ctrl+S kısayol tuşu

Kullanılır.

Sunuları kaydetmek için dosya biçimleri
KAYIT TÜRÜ
UZANTI
KULLANIM AMACI

Sunu
.ppt
Tipik bir PowerPoint sunusu kaydetme

Windows Meta Dosyası
.wmf
Slaydı grafik olarak kaydetme

GIF Graphics Interchange Format
.gif
Slaydı Web sayfaları üzerinde kullanılacak bir grafik olarak kaydetme

JPEG File Interchange Format
.jpg
Slaydı Web sayfaları üzerinde kullanılacak bir grafik olarak kaydetme

PNG Taşınabilir Ağ Grafikleri Format
.png
Slaydı Web sayfaları üzerinde kullanılacak bir grafik olarak kaydetme

Anahat/RTF
.rtf
Sunu anahattını anahat olarak kaydetme

Tasarım Şablonu
.pot
Sunuyu bir şablon olarak kaydetme

PowerPoint Gösterisi
.pps
Her zaman bir slayt gösterisi olarak açılacak bir slayt kaydetme

Web Sayfası
.htm
Bir Web tarayıcıda açılacak olan bir sunu kaydetme

Slayda CD ses kaydı ekleme
Not   Bu yordam için, CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirmeniz gerekmez.
CD ses kaydı eklemek istediğiniz slaydı görüntüleyin.
Ekle menüsünde, Film ve Sesler'i işaret edin ve CD Ses Kaydı Çal'ı tıklatın.
İstediğiniz ses kaydı ve zamanlama seçeneklerini seçin ve Tamam'ı tıklatın.
Slayt üzerinde bir CD simgesi görünür.

Bir ileti görüntülenir. Slayda geçtiğinizde CD'nin otomatik olarak çalınmasını isterseniz, Evet'i tıklatın; CD'nin yalnızca slayt gösterisi sırasında CD simgesini tıklattığınızda çalınmasını isterseniz, Hayır'ı tıklatın.
Müziği normal görünümde önizlemek için, CD simgesini çift tıklatın.
Slayda müzik veya ses ekleme
Müzik veya ses eklemek istediğiniz slaydı görüntüleyin.
Ekle menüsünde, Film ve Sesler'i işaret edin.
Aşağıdakilerden birisini yapın:
Klip Galerisi'nden ses eklemek için, Galeriden Ses'i tıklatın ve sonra istediğiniz sesi bulun ve ekleyin.

Başka bir yerden ses eklemek için, Dosyadan Ses'i tıklatın, sesi içeren klasörü bulun ve istediğiniz sesi çift tıklatın.

Slayt üzerinde bir ses simgesi görünür.

Bir ileti görüntülenir. Slayda geçtiğinizde sesin otomatik olarak çalınmasını isterseniz, Evet'i tıklatın; sesin slayt gösterisi sırasında yalnızca ses simgesini tıklattığınızda çalınmasını isterseniz, Hayır'ı tıklatın.
Sesi normal görünümde önizlemek için, ses simgesini çift tıklatın.

Slayda video ekleme
Video görüntüsü eklemek istediğiniz slaydı görüntüleyin.
Ekle menüsünde, Film ve Ses'i işaret edin.
Aşağıdakilerden birisini yapın:
Klip Galerisi'nden video eklemek için, Galeriden Film seçeneğini tıklatın ve istediğiniz videoyu bulun ve ekleyin.

Başka bir yerden video eklemek için, Dosyadan Film'i tıklatın, videoyu içeren klasörü bulun ve istediğiniz videoyu çift tıklatın.

Bir ileti görüntülenir. Slayda geçtiğinizde filmin otomatik olarak çalışmasını isterseniz, Evet'i tıklatın; filmin yalnızca slayt gösterisi sırasında filmi tıklattığınızda çalışmasını isterseniz, Hayır'ı tıklatın.
Filmi normal görünümde önizlemek için, filmi çift tıklatın.

Powerpointte hazırlanan belgenin tamamına SUNU, sunuyu oluşturan her bir sayfaya ise slayt denir.

Hazırlanan bir sunuyu görüntülemek için;

1-     F5 tuşu

2-      sembolü

3-     Slayt gösterisi/ gösteriyi görüntüle komutları

4-     Görünüm / Slayt Gösterisi komutları

Yöntemlerinden biri kullanılır.

POWERPOINT MENÜLERİ

Dosya: Yeni dosyalar yaratmak için, kaydetmek ve yazdırmak için, sayfaları düzenlemek için komutlar sağlar.

Düzen: Nesneleri kopyalamak, kesmek ve yapıştırmak için, Geri Al işlemleri yapmak için, köprüler oluşturmak için slaytları iptal etmek için, sözcük ve deyimleri bulmak ve değiştirmek için size komutlar sağlar.

Görünüm: Farklı PowerPoint görünümlerini seçmenizi sağlar. Normal, slayt sıralayıcısı, not sayfası yada slayt gösterisi veya asıl görünümlerini seçili sayfa tipleri için seçerek yinelenen artalan öğelerini ekleyebilirsiniz. Ayrıca araç çubukları cetveller yada kılavuzlar gibi ekran öğelerinin de görüntülenmesini denetleyebilirsiniz. Ekran boyutunu da değiştirebilirsinizi.

  Normal Görünüm

                   Anahat Görünümü

               Slayt Görünümü

        Slayt sıralayıcı görünüm

        Slayt gösterisi

Ekle: slayt sunucularınıza birçok öğeler eklemenizi sağlar. Özellikle yeni bir slayt, tarih, zaman yada sayfa numarası başka bir dosyadan slaytlar, küçük resim nesnesi, grafikler, tablolar, çizgiler yada bir ses veya video klipi ekleyebilirsiniz. Diğer bir sununun tümü kendi sununuza eklenebilir.

Biçim: Yazıtipi, hizalama, satır aralıları, renk, gölge, biçimler gibi öğeleri ve yerleşim, artalan ve renk gibi temel sunu özelliklerini denetler. Yeni sunu tasarımını değiştirebilir ve yazı tipleri ekleyebilirsiniz.

Araçlar: Etkili sunular yaratmanıza yardımcı olacak ek öğeler sağlar. Bunlar arasında bir yazım denetimi aracı, otomatik düzelt ve geçiş seçenekleri ve özeli etkiler bulunmaktadır. Yeni toplantı defteri özelliği ile bir sunu sırasında notlar alabilir yada bir sunu konferansı oluşturabilirsiniz. Gönder, Microsoft Word de kullanılmak üzere notlar ve slaytlar hazırlamanızı sağlar. Ek olarak araçlar menüsündeki komutlarla görüntülenen araç çubuğunu özelleştirebilir, düzenleme ve genel  görüntüleme,seçeneklerini denetleyebilirsiniz.

Slayt Gösterisi: Slayt gösterisi menüsünde bulunan komutlar bir gösteriyi görüntülemekle ilişkilidir. Slayt gösterisi başlatmayı, gösterinin zamanlamasını prova etmeyi, canlandırmalar yaratmayı ve hazırlamayı geçişler seçmeyi, özel gösteriler yaratmayı ve daha birçok seçeneği kullanabilirsiniz. Powerpointte sunular üzerinde yapılacak pek çok işleme ilişkin komutlar bu menüde yer alır. Bunlar;

Gösteriyi görüntüle

Zamanlama Provası

Konuşma kaydet

Çevrimiçi yayın

Gösteri ayarla

Eylem düğmeleri

Eylem ayarları

Önceden belirlenmiş animasyon

Özel animasyon

Animasyon önizleme

Slayt geçişi

Slayt gizle

Özel gösteriler

Pencere: Ekranınızın görünümünü denetler. Yeni pencere seçeneği çalışmanız için bir yeni sunu penceresi görüntüler. Tümünü yerleştir slaytları ekrana döşer. Sayfaya sığdır, üst üste binmeksizin her seferinde bir pencere görüntüler. Basamakla pencereleri üst bindirerek görüntüler. Ek olarak bu menü size açık olan tüm sunu dosyalarının adlarını gösterir.

Yardım: PowerPoint’te sıkıştığınız noktalarda yardımınıza yetişecek konuları içerir bir nesne yada öğe hakkında bilgi edinmek ve sorularınıza anlaşılır yanıtlar ve başvurular alabilmek yada Web’deki Office seçeneğini kullanabilmek için Microsoft Powerpoint yardım sistemini araştırabilir, Office yardımcısını saklayabilir yada görüntüleyebilir yada bu nedir seçeneğini kullanabilirsiniz.

Slayt geçişi için;

Slayt gösterisi / slayt geçişi    komutları verilir. Geçiş için slayta efekt eklenebilir. Slaytlar arasında geçiş işleminde fare tıklamasına bağlı  olarak bir sonraki slayta geçilebileceği gibi belirli bir süre beklendikten sonra bir sonraki slayta geçilebilir.

             Uygula butonu seçilirse sayarlar sadece o slayta uygulanır. Tümüne uygula komutu verilirse yapılan ayarlamalar sunu içindeki tüm slaytlara uygulanmış olur.

Slaytlar arasında geçiş; eylem düğmeleri eklenip bu düğmeler kullanılarak da yapılabilir. Eylem butonu eklemek için;

Slayt Gösterisi  / Eylem düğmeleri komutları verilir.

·        Eklenecek düğme seçilir.

·        Düğmenin ekleneceği alan belirlenir.

Gelen pencereden Fare tıklaması yada fare üstünde seçeneklerinden istenilen seçilir. Köprü kısmından bu işlem gerçekleşmesi durumunda hangi slayta geçileceği belirlenir.Fare tıklaması seçilirse eylem butonu mouse sol tuşu ile seçilirse, fare üstünde sekmesi seçilirse mouse görüntüsü buton üzerine gelince işlem gerçekleştirilir.

Özel Animasyon Ekleme:

Slayt üzerindeki nesnelere özel animasyonlar eklemek için;

Slayt gösterisi / özel animasyon komutları verilir. Özel animasyon penceresi içinde o anki aktif slaytta bulunan nesneler görüntülenir. Nesne seçildikten sonra bu nesneye verilecek sesler, efektler belirlenir. Nesnelerin slayt üzerine geliş sıraları belirlenebilir.

Mevcut slayt düzenini değiştirmek için;

Biçim / Slayt düzeni komutları verilir.

Yandaki pencereden slayta verilecek yeni düzen biçimi seçilir. Yeniden uygula komutu verildiğinde slayta belirtilen slayta uygun format verilmiş olur.

Slayta arkaplan rengi vermek için;
Biçim  / Arka plan komutları verilir.
Slayt / renk düzeni komutları verilerek slayt rengi ayarlanabilir veya istenilen bir desen slayt arkaplan g örüntüsü olarak belirlenebilir.


Sunuyu Powerpointin hazır şablonlarından biri ile biçimlendirmek için;
Biçim / Tasarım şablonu uygula komutları verilir.
Powerpointte hazırlanan slaytlar web sayfası olarak saklanabilir. Bunu için;
Dosya / Web sayfası olarak kaydet komutları verilir. Dosyaların web sayfası olarak önizlemesini yapmak için; Dosya / Web sayfası önizlemesi komutları verilir.
Ekle menüsü kullanılarak;
Slayt eklemek için; Ekle / Yeni slayt komutları veya kısayolu olan Ctrl+M komutları verilir.
Başka bir powerpoint sunusundan bir slayt eklemek için;

Ekle / Dosyadan slayt al komutları verilir.

Mevcut bir slaytın yapısını kullanarak yeni slaytlar oluşturmak için;

Ekle menüsünden Slayt çoğalt komutu verilir. Üzerinde çalışılan slaytın yapısına uygun yeni bir slayt eklenmiş olur

simurgzer
06-06-2007, 15:24   |  #2  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
41 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2004

teşekkürler, aydınlatıcı olmuş

asimileci
07-06-2007, 14:28   |  #3  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1,996 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2006

iyide bunları dosyaya yazıp upload etsen daha güzel olmazmıydı?

ellerine saglık