Prof. Dr. A. Bülent Aytaç Gazi Üniv Rektör Adayı

wolverinenet
09-02-2016, 23:58   |  #1  
wolverinenet avatarı
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
8 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2016

Prof. Dr. A. Bülent Aytaç

ÖZGEÇMİŞİ;

Lisans    1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisans

    1979 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalına ilk olarak alınan asistan olarak görevine başladı. 1984 yılında uzmanlık eğitimimi başarıyla tamamlayarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalının ilk genel cerrahi uzmanlarından biri oldu.

İş Deneyimi

    1986-1989 yılları arasında S.B. Ankara Hastanesi’nde mecburi hizmetini yaptı. 1990 yılında Doçent oldu. 1992-2003 yılları arasında T.C.D.D. Ankara Hastanesi Başhekimliği yapan Dr. Aytaç 2003 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’na Profesör olarak atandı.

Doğum Yeri    Muş-1957

Yabancı Diller    İngilizce

İlgi Alanları

    KOLOREKTAL HASTALIKLAR a. Anal Apse b. Perianal Fistül c. Anal fissür d. Hemoroidal Hastalık (Basur) e. Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) f. Ülseratif Kolit g. Crohn Hastalığı h. Kolon Kanseri i. Rektum Kanseri j. Rektosel

Kaynak: http://bulentaytac.com/

Rektör Adayı

Prof. Dr. A. Bülent AYTAÇ Gazi Üniversitesi Rektör Adayı

Değerli Öğretim Üyeleri,

Bu mesajı, uzun seneler yapmış olduğum idareciliğin, bürokrasi ve üniversitedeki deneyimim, ilgili mevzuatlara alışkanlığımın verdiği güven ve üniversitemizin çok kıymetli mensuplarının destek ve teşvikleriyle üniversitemizin gündeminde olan rektörlük seçimi/ataması çerçevesinde adaylık kararımı sizlerle paylaşmak amacıyla iletiyorum.

Söz konusu seçimde, sadece üniversitemizi dört yıl yönetecek olan Rektörü seçmeyecek; öteden beri üniversitemizin ve üniversite çalışanlarının yaşadığı problemlere çözüm getirebilecek ve işleyişte yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırabilecek yeni bir vizyon ve demokratik yönetim anlayışını tesis edebileceğimiz yeni bir döneme kapı aralayacağız.

gazi üniversitesi rektör adayı

Arzuladığımız bu yeni dönem, gelinen noktada bir tercih olmaktan ziyade bir zorunluluk halini almıştır. Üzülerek şahit olmaktayız ki, Türkiye’mizin en eski üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi, olması gerektiği bilimsel saygınlık ve başarı düzeyini yakalayabilmiş değildir. Akademisyenlerimizin üstün çabaları ve üniversitemizin köklü geçmişine rağmen, arzulanan seviyede olamayışımızın başlıca nedeni; Gazi Üniversitesi’nin büyüklüğüne ve bir bilim yuvasına yakışmayacak düzeyde yaşanan talihsiz yönetim deneyimleridir.

Öte yandan üniversitemiz mensuplarının, Gazi Üniversitesi’nin geleceğine ilişkin karamsarlık ve ümitsizlik içerisine düşmüş bulunmaları da yaşanan diğer tüm problemlerden daha vahim ve öncelikli bir sıkıntı olarak önümüzde durmaktadır. İşte bundan dolayı yeni dönem, üniversite mensuplarımızın azim, şevk ve gelecek ümitlerinin yeniden yeşertilmesine vesile olmalıdır. Bunun için öncelikli yapılması gereken, Gazi Üniversitesi’nin her bir mensubu ile üniversite yönetimi arasında güven ve saygıya dayalı bir ilişkinin tesis edilmesidir. Üniversitenin, akademik saygınlığının yükseltilmesi, bilimsel performansı ve başarısının artırılması ancak adalet ilkelerine göre yönetilen bir üniversite zemininin oluşturulmasıyla mümkün olabilecektir. Aslolan unsur, Gazi Üniversitesi’nin günümüz ekonomik, siyasi ve akademik koşulları genelinde mevcut kazanımlarını korumak, akademik üretimi arttırmak, eğitimi geliştirmek ve çalışanlarının bu doğrultuda koşullarını en üst düzeye getirmektir. Üniversitemiz rektörlüğüne talip olma irademin temelini işte bu arzu ve hedef teşkil etmektedir.

Üniversitemizde yaşanan sorunların altında, kurumsallaşamamanın ortaya çıkardığı keyfiliklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Üniversite gibi ciddi bir kurumun, yöneticilerin keyfi iradeleriyle değil; başta 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu olmak üzere, mevzuatın belirlemiş olduğu çerçevede yönetilmesi esas olmalıdır. Yönetimin her kademesinde sorumluluk üstlenenler, mevzuatın kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde hareket etmelidir. Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Akademik Kurul ve benzeri kurullarda görev alan arkadaşlarımız, yüklenmiş oldukları sorumluluklarını yerine getirirken mevzuattan aldıkları tüm yetkilerini eksiksiz kullanabilmelidirler. Bugün üniversitemizde kurumsallaşmanın sağlanamamış olmasının başlıca nedeni, sorumluluk yüklenen makamların yetkilerinin gasp edilerek; tavassut, adam kayırma ve keyfilik esasına dayalı uygulamaların yöntem olarak kabul edilmiş olmasıdır. Bu durum, akademisyenlerimiz ve idari görevlerde sorumluluk üstlenmiş meslektaşlarımızın en temel haklarını dahi kullanamaz hale getirmiştir.

Bülent Aytaç gazi üniversitesi rektör adayı

Şu konuda bütün arkadaşlarımı temin ederim ki; ”her seçim sürecinde adalet ve liyakat esaslarına uyulacağı, akademik performans ve bilimsel kriterlerin esas alınacağı” söylemlerinin seçimden sonra unutulmasına ve sadece temennide kalan sloganlar olarak kalmasına müsaade etmeyeceğim. Akademik zeminde rekabet ve ödüllendirme sisteminin geliştirilmesi kapsamında başkaca hiçbir unsurun tercih, kadrolaşma ya da kutuplaşmaya neden olmasına ve esas sürecin yavaşlamasına veya körelmesine izin vermeyeceğim.

Gazi Üniversitesi’nin bir mensubu olarak bütün meslektaşlarımın his ve düşüncelerine tercüman olmak ve siz değerli arkadaşlarımın kanaatlerini tam bir demokrasi ruhuyla yönetim anlayışına yansıtabilmek için; üniversitemiz rektörlüğüne aday olduğumu ifade etmek istiyorum.

En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her aşamada bana iletmek istediğiniz her konu için irtibatta olmaktan mutluluk duyacağım. Asıl olan ilmi artırmaya yönelik ve huzur dolu bir ortamda Üniversitemizin ve ülkenin kazanmasıdır.

Saygılarımla.

gazi üniversitesi rektör adayı

Son Düzenleme: wolverinenet ~ 28 Şubat 2016 01:38 Neden: