Provider error '80020005'

razor57
01-02-2011, 16:21   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2011

Merhabalar,

  Değerli arkadaşlar hostuma asp script kurdum fakat admin panelinde haber eklerken Provider error '80020005' hatası alıyorum. hatanın içerini ve belirtilen dosyanın kodlarını aşağıda vereceğim yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim...


Hata Kodu Aşağıdaki ____________________________

Provider error '80020005'

Type mismatch.

/admin/haberli.asp, line

Belirtilen Dosya İçindeki Kodlar _____________________

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1254"%>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<!--#include file="inc/kontrol.asp"-->
<!--#include file="inc/connect.asp"-->
<!-- #INCLUDE file="fckeditor/fckeditor.asp" -->
<%
sayfa="haberli.asp"
tablo="haberler"
aaa="Haber"
islem="" & request("islem")
%>

<%
'tüm listenin görüntülenmesi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tüm listenin görüntülenmesi

if islem="" then
%>

<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Fiyat Listesi</title>
<LINK rel="stylesheet" href="images/main2.css" >
<LINK rel="stylesheet" href="images/style2.css" >

<STYLE TYPE="text/css">
BODY
{
        scrollbar-face-color: #EAEAEA;
        scrollbar-shadow-color: #EAEAEA;
        scrollbar-highlight-color: #EAEAEA;
        scrollbar-3dlight-color: #EAEAEA;
        scrollbar-darkshadow-color: #697074;
        scrollbar-track-color: #DFDFDF;
        scrollbar-arrow-color: #666666;
}
.style1 {color: #000000}
</STYLE>

</head>

<body>

<form method="POST" action="<%= sayfa %>?islem=tumguncel">
<div align="center"></div>
<table width="80%" height="20" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" Id="table1">
        <tr>
                <td>
<fieldset style="padding: 2;">
<legend>
<p align="center">
<font face="Trebuchet MS" style="font-size: 9pt; font-weight: 700" color="#CC0000">
<img border="0" src="images/urun.gif" width="32" height="32" align=absmiddle>
<%=aaa%> Düzeltme/Ekleme/Silme</font></p>
</legend>
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" Id="table1">
        <tr>
                <td>
               
        
        <%
yol=sayfa & "?islem=ekle"
%>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" Id="table2" width="100%" style="border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width:0px">
        <tr>
                <td width="18" align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23">                 </td>
                <td align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23" colspan="5">
                <p align="left">
                <span style="font-size: 5px;"><a href="<%=yol%>">
                <font color="#000000">
                <img border="0" src="images/ekle.gif" width="12" height="12" align=absmiddle>Yeni
                <%=aaa%> Eklemek İçin Tıklayın...</font></a></span></td>
        </tr>
        <tr>
                <td width="18" align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23">                 </td>
                <td width="35" background="images/td.gif" align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23">
                <p align="center">
                <font color="#FFFFFF">
                <span style="font-size: 9pt; text-decoration: underline"><b>NO</b></span></font></td>
                <td background="images/td.gif" align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23" width="300">
                <p align="center">
                <font color="#FFFFFF">
                <span style="font-size: 9pt; text-decoration: underline"><b><%=aaa%> Başlığı</b></span></font></td>
                <td width="132" background="images/td.gif" align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23">
                <p align="center">
                <span style="text-decoration: underline"><font color="#FFFFFF">
                <span style="font-size: 9pt"><b><%=aaa%> Tarihi</b></span></font></span></td>
                <td width="132" background="images/td.gif" align="center" style="border-style: none; border-width: medium"><font color="#FFFFFF"><b>Sıra</b></font></td>
                <td width="139" background="images/td.gif" align="center" style="border-style: none; border-width: medium" height="23">
                <p align="center">
                <font color="#FFFFFF">
                <span style="font-size: 9pt; text-decoration: underline"><b>İşlem</b></span></font></td>
        </tr>
<%
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
sql="select * from " & tablo & " order by sira asc"
rs.open sql,db,1,3
for i=1 to rs.recordcount
rs.absoluteposition=i
textname1="id" & i
textname2="baslik" & i
textname3="tarih" & i
textname4="sira" & i
sil=sayfa & "?islem=sil&Id=" & rs(0)
duzelt=sayfa & "?islem=ekle&Id=" & rs(0)
%>
       
                       
        <tr>
                <td width="18" align="center" bordercolor="#000000" style="border-style:none; border-width:medium; "> </td>
                <td width="35" align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px"><span style="font-size: 9pt"><b><%=i%></b></span></td>
                <td align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px" width="300">
                <input type="hidden" name=<%=textname1%> value=<%=rs(0)%>>
       
                <input type="text" name=<%=textname2%> size="50" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 9pt; font-weight: bold; " value="<% = rs("baslik") %>"></td>
                <td width="132" align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px">
                <input type="text" name=<%=textname3%> size="22" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 9pt; font-weight: bold; " value="<% = (rs("tarih")) %>"></td>
                <td width="132" align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px"><input name=<%=textname4%> type="text" id="<%=textname4%>" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 9pt; font-weight: bold; " value="<% = (rs("sira")) %>" size="22"></td>
                <td width="139" align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-top-style:none; border-top-width:medium; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px">
<a href="<%=duzelt%>"><font color="#000000"><img border="0" src="images/duzelt.gif" width="16" height="16" align=absmiddle><span class="style1">incele»</span></a> <a href="<%=sil%>"><font color="#000000"><img border="0" src="images/sil.gif" width="16" height="16" align=absmiddle>sil»</font></a>                </td>
        </tr>

               
<%
next

%>
<input type="hidden" name="adet" value=<%=rs.recordcount%>>
<%rs.close%>
<tr><td width="18" align="center" bordercolor="#000000" style="border-style:none; border-width:medium; "> </td>
                <td align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" colspan="5"></td>
</tr>
<td width="18" align="center" bordercolor="#000000" style="border-style:none; border-width:medium; "> </td>
                <td align="center" bordercolor="#000000" style="border-left-style:none; border-left-width:medium; border-right-style:none; border-right-width:medium; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" colspan="5">
                <input type="submit" value="Değişiklikleri Güncelle" name="B1" class="buton2"></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>
<%
'tüm listenin görüntülenmesi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tüm listenin görüntülenmesi
end if %>


<%
'tüm listenin güncellenmesi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tüm listenin güncellenmesi

if islem="tumguncel" then
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
adet=request.Form("adet")
kategori=request.Form("kategori")

for i=1 to adet
sql=""
textname1="id" & i
textname2="baslik" & i
textname3="tarih" & i
textname4="sira" & i
Id="0" & request.form(textname1)
baslik=request.form(textname2)
tarih=request.form(textname3)
sira=request.form(textname4)
Id=int(id)
'sql="UPDATE products SET product_name='" & urunad & "',product_currency='" & urunkod & "' WHERE (urun_Id=" & urunid & ")"
sql="select * from " & tablo & " WHERE (Id=" & id & ")"

rs.open sql,db,1,3
rs("baslik")=baslik
rs("tarih")=tarih
rs("sira")=sira

rs.update
'response.Write(sql)
'response.Write("<br>")
'db.Execute(sql)
rs.close
next
%>

<html><head><title>Güncelle</title>
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=<%=sayfa%>">
</head>
<body> <p> </p>
<p> </p>
<p><br><br>
</p>
<center>
<font face="Verdana" size="1"><b>Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. şimdi bir önceki sayfaya yönlendiriliyorsunuz.
<br>eğer uzun süre bu sayfada kalırsanız
<a href="<%=sayfa%>">burayı</a> tıklayınız.</b></font>
</center>
</bady>
</html>
<% end if
'tüm listenin güncellenmesi--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tüm listenin güncellenmesi
%>

<%
'yeni ürün eklenmesi-düzeltilmesi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------yeni ürün eklenmesi-düzeltilmesi

if islem="ekle" then
%>

<%

Id=request.QueryString("id")
Id=int(id)

if id>0 then
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
sql="select * from " & tablo & " where Id=" & id
rs.open SQL,db,1,3
radet = rs.recordcount
baslik=rs("baslik")
aciklama=rs("aciklama")
Icerik=rs("Icerik")
tarih=rs("tarih")
resim=rs("Resim")

else
baslik=""
aciklama=""
Icerik=""
tarih=(date)

end if
%>
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<title>Urün Kaydetme - Güncelleme</title>
<LINK rel="stylesheet" href="images/main2.css" >
<LINK rel="stylesheet" href="images/style2.css" >
<script language="Javascript1.2">
       
        function yukle()
        {
        var yol= "resimyukle.asp?w=200&pth=../images/haber/";
        //var resim = showModalDialog(yol, "", "dialogHeight:150px; dialogWidth: 400px; scroll: no; status: no; help: no;");
        var resim=window.open(yol,'win2','resizable=no,width=340,height=120');
        //document.getElementById(id).value=resim;
        }
        function sec(id)
        {
        var yol= "resimliste.asp?pth=../images/haber/";
        //var resim = window.open(yol, "", "dialogHeight:400px; dialogWidth: 680px; scroll: no; status: no; help: no;");
        var resim=window.open(yol,'win2','resizable=no,width=680,height=400');
//        document.getElementById(id).value=resim;
        }


       
</script>

<STYLE TYPE="text/css">
BODY
{
        scrollbar-face-color: #EAEAEA;
        scrollbar-shadow-color: #EAEAEA;
        scrollbar-highlight-color: #EAEAEA;
        scrollbar-3dlight-color: #EAEAEA;
        scrollbar-darkshadow-color: #697074;
        scrollbar-track-color: #DFDFDF;
        scrollbar-arrow-color: #666666;
}
</STYLE>
<body text=#000000 link=#ff0000 alink=#ff0000 vlink=#ff0000 leftmargin=0 topmargin=0 marginwidth=0 marginheight=0  bgcolor="#ffffff">
<center>
<form action="<%= sayfa %>?islem=veritananinaekle" method="post" name="form1">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" >
        <tr>
                <td>
                <center><fieldset style="padding: 2;">
                <legend><img border="0" src="images/extra.gif" width="32" height="32" align=absmiddle><span style="font-size: 9pt">Ekstra
                Bilgiler</span></legend>
               
                <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" Id="table1" width="100%">
                        <tr>
                                <td width="93" align="right" class="normalyazi" style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px">
                                  <div align="left">
                                    <p style="font-size: 9pt"><%=aaa%> Başlığı:</p>
                                  </div></td>
                                <td style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" width="883">
                               
                                <input type="hidden" name="id" value="<%=id%>">
                               
                                <input name="baslik" type="text" Id="baslik" style="font-size: 9pt; font-family: Trebuchet MS" value="<%=baslik%>" size="42"></td>
                                <td style="border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" width="42">
                                <a href="javascript:history.back(1)">
                                <img border="0" src="images/okso1.GIF" width="14" height="14" align=absmiddle><span style="font-size: 9pt"><font color="#000000">Geri</font></span></a></td>
                        </tr>
                        <tr>
                                <td width="93" align="right" class="normalyazi" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px">
                                <p align="left">
                                <span style="font-size: 9pt">Açıklama:</span></td>
                                <td style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" colspan="2">
                                <textarea name="aciklama" cols="88" rows="4" class="normalyazi" Id="aciklama" style="font-family: Arial; font-size: 10px; "><%=aciklama%></textarea>                                </td>
                        </tr>
                        <tr>
                          <td align="left" class="normalyazi" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"><p class="normalyazi">İçerik:</p></td>
                          <td style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" colspan="2">
               
                                                <%
Dim oFCKeditor
Set oFCKeditor = New FCKeditor
oFCKeditor.BasePath = "/fckeditor/"
oFCKeditor.Config("AutoDetectLanguage") = False
oFCKeditor.Config("DefaultLanguage")    = "tr"
oFCKeditor.Height=400
oFCKeditor.Value= Icerik
oFCKeditor.Create "Icerik"
                %>  
                           </td>
                          </tr>
                        <tr>
                                <td width="93" align="left" class="normalyazi" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px">
                                  <p style="font-size: 9pt">Tarih:</p></td>
                                <td style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" colspan="2">
                                <input type="text" Id="tarih" name="tarih" size="42" style="font-size: 9pt; font-family: Trebuchet MS" value="<%=tarih%>"></td>
                        </tr>
                        <tr>
              <td align="left" style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"><span style="font-size: 9pt">Resim:</span></td>
                          <td style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" colspan="2"><input type="text" id="resim" name="resim" size="42" style="font-size: 9pt; font-family: Trebuchet MS" value="<%=resim%>">
                                 <img border="0" src="images/ok.gif" width="13" height="9" alt="Resim Seç" onClick="sec('resim')">     <img border="0" src="images/photos2.png" width="24" height="24" onClick="yukle() " alt="Resim Yükle" align="baseline"> <font size="1">Resim Yükle</font></td>
                          </tr>
                        <tr>
                                <td style="border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style:none; border-bottom-width:medium" colspan="3">                                 </td>
                        </tr>
                        <tr>
                                <td style="border-top-style: none; border-top-width: medium" colspan="3">
                                <p align="center">
                                <input type="submit" value="Değişiklikleri Kaydet" name="B1" style="font-family: Trebuchet MS; font-size: 9pt" class="buton1"></td>
                        </tr>
                </table>
               
                </fieldset></center></td>
        </tr>
</table>
</form>
</center>
</body>

</html>
<% end if
'yeni ürün eklenmesi-düzeltilmesi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------yeni ürün eklenmesi-düzeltilmesi

%>


<%
'ürün bilgilerinin VERİTABANINA işlenmesi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ürün bilgilerinin VERİTABANINA işlenmesi

if islem="veritananinaekle" then
%>
<%
Id=request.Form("id")
Id=int(id)
baslik=request.Form("baslik")
aciklama=request.Form("aciklama")
Icerik=request.Form("Icerik")
tarih=request.Form("tarih")
resim=request.Form("resim")

if id>0 then
sql="select * from " & tablo & " WHERE (Id=" & id & ")"
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
rs.open SQL,db,1,3
radet = rs.recordcount
rs("baslik")=baslik
rs("aciklama")=aciklama
rs("Icerik")=Icerik
rs("tarih")=tarih
rs("resim")=resim
rs.update
else
sql="select * from " & tablo
set rs = server.createobject("ADODB.Recordset")
rs.open SQL,db,1,3
radet = rs.recordcount
rs.addnew
rs("baslik")=baslik
rs("aciklama")=aciklama
rs("Icerik")=Icerik
rs("tarih")=tarih
rs("resim")=resim
rs.update

end if

%>

<html><head><title>Güncelle</title>
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=<%=sayfa%>">
</head>
<body> <p> </p>
<p> </p>
<p><br><br>
</p>
<center>
<font face="Verdana" size="1"><b>Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. şimdi bir önceki sayfaya yönlendiriliyorsunuz.
<br>eğer uzun süre bu sayfada kalırsanız
<a href="<%=sayfa%>">burayı</a> tıklayınız.
</center>
</bady>
</html>
<% end if
'ürün bilgilerinin VERİTABANINA işlenmesi-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ürün bilgilerinin VERİTABANINA işlenmesi

%>

<%
'ürün bilgilerinin VERİTABANINDAN silinmesi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ürün bilgilerinin VERİTABANINDAN silinmesi

if islem="sil" then
%>
<%
Id=request.QueryString("id")
Id=int(id)
sql="DELETE FROM " & tablo & " WHERE (Id=" & id & ");"
'response.Write(sql)
'response.Write("<br>")
db.Execute(sql)

yol=sayfa

%>

<html><head><title>Güncelle</title>
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=<%=yol%>">
</head>
<body> <p> </p>
<p> </p>
<p><br><br>
</p>
<center>
<font face="Verdana" size="1"><b>Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. şimdi bir önceki sayfaya yönlendiriliyorsunuz.
<br>eğer uzun süre bu sayfada kalırsanız
<a href="<%=yol%>">burayı</a> tıklayınız.
</center>
</bady>
</html>
<% end if
'ürün bilgilerinin VERİTABANINDAN silinmesi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ürün bilgilerinin VERİTABANINDAN silinmesi

%>  </p>
<p><br><br>
</p>
<center>
<font face="Verdana" size="1"><b>Başarılı bir şekilde giriş yaptınız. şimdi bir önceki sayfaya yönlendiriliyorsunuz.
<br>eğer uzun süre bu sayfada kalırsanız
<a href="<%=yol%>">burayı</a> tıklayınız.
</center>
</bady>
</html>
<% end if
'ürün bilgilerinin VERİTABANINDAN silinmesi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ürün bilgilerinin VERİTABANINDAN silinmesi

%>

cezaf
01-02-2011, 21:03   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
6 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2010

426. satır nereye denk gelio hatayı ona göre daha çabuk bulabiliriz snaırım