sistem yavaşlaması

k3paz3
07-09-2009, 16:54   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2009

sistem recovery'den sonra bilgisayarımda sistem çok yavaş işliyor. Sistem kapanırken - açılırken hata veriyor. Site üzerinde buna benzer açılan konuyu inceledim ;
 
https://www.chip.com.tr/forum/Sis ... basladi_t70022.html
 
konu üzerinde bulunna malwarabyte's anti malware programını indirdim güncelleştirdikten sonra tarattım birkaç trojan buldu sildim. Fakat pek bi değişiklik olmadı sistem hala çok yavaş işliyor.hijack this  raporu incelerseniz ve yardımcı olursanız çok sevinirim ; şimdiden çok teşekkür ederim.
(malwarabyte's anti malware programıyla yeniden taratıyorum raporu bitince yollarım.)
 
Hijackthis
 
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:23:56, on 07.09.2009
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
C:\Program Files\System Control Manager\MSIService.exe
C:\Program Files\SRS Labs\WOWHD and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe
C:\Program Files\USB Disk Security\USBGuard.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\SRS Labs\WOWHD and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
C:\Documents and Settings\Abdurrahim İÇYER\Local Settings\Application Data\Google\Update\1.2.183.7\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
 
 
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://login.live.com/ppsecure/sha1auth.srf?lc=1055
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Bağlantılar
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Bağı Yardımı - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MGSysCtrl] C:\Program Files\System Control Manager\MGSysCtrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\YouCam\2.0"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [cctray] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [USB Antivirus] C:\Program Files\USB Disk Security\USBGuard.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SRSTrayApp] C:\Program Files\SRS Labs\WOWHD and TSXT Driver\SRSTrayApp.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Abdurrahim İÇYER\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe
O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe
O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: Microsoft Excel'e Gö&nder - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Araştır - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Micro Star SCM - Unknown owner - C:\Program Files\System Control Manager\MSIService.exe
O23 - Service: SRS PostInstaller Service (SRS_PostInstaller) - SRS Labs, Inc. - C:\Program Files\SRS Labs\WOWHD and TSXT Driver\SRS_PostInstaller.exe
O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe
--
End of file - 8313 bytes
 
 

k3paz3
07-09-2009, 17:25   |  #2  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2009

anti-malware programının raporu ;
 
Malwarebytes' Anti-Malware 1.40
Veritabanı sürümü: 2750
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
07.09.2009 17:22:22
mbam-log-2009-09-07 (17-22-16).txt
Tarama biçimi: Gelişmiş Tarama (C:\|D:\|)
Taranan öğeler: 204796
Geçen süre: 54 minute(s), 53 second(s)
Etkilenmiş Hafıza İşlemleri: 0
Etkilenmiş Hafıza Modülleri: 0
Etkilenmiş Kayıt Anahtarları: 0
Etkilenmiş Kayıt Değerleri: 0
Etkilenmiş Kayıt Verisi Öğeleri: 3
Etkilenmiş Klasörler: 0
Etkilenmiş Dosyalar: 0
Etkilenmiş Hafıza İşlemleri:
(Herhangi bir tehlikeli öğe bulunmadı)
Etkilenmiş Hafıza Modülleri:
(Herhangi bir tehlikeli öğe bulunmadı)
Etkilenmiş Kayıt Anahtarları:
(Herhangi bir tehlikeli öğe bulunmadı)
Etkilenmiş Kayıt Değerleri:
(Herhangi bir tehlikeli öğe bulunmadı)
Etkilenmiş Kayıt Verisi Öğeleri:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
Etkilenmiş Klasörler:
(Herhangi bir tehlikeli öğe bulunmadı)
Etkilenmiş Dosyalar:
(Herhangi bir tehlikeli öğe bulunmadı)