Sistemim epey yavaşlamaya başladı

SchenooL
26-08-2008, 16:56   |  #1  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
40 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2006

Öncelikle tüm forum üyelerine iyi günler. Son zamanlarda bilhassa sp3 yüklemesini yaptıktan sonra bilgisayarım internet kullanırken yavaşlamaya başladı. Explorer ve mozilla kullanıyorum ikisinde de anlık yavaşlamalar oluyor. Hjackthis kullanarak çalışan programların listesini aldım. Sistemimde gereksiz çalışan ve ayrıca varsa zararlıları tespit etmemde yardımcı olabilirmisiniz? Saygılar, teşekkürler.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 16:41:31, on 26.08.2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\Program Files\Faronics\Deep Freeze\Install C-0\DF5Serv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
C:\Program Files\CA\SharedComponents\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe
C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SAService.exe
c:\program files\idt\intelxpv_v83\wdm\STacSV.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Faronics\Deep Freeze\Install C-0\_$Df\FrzState2k.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe
C:\WINDOWS\vsnp2std.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\CAPPActiveProtection.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\PPCtlPriv.exe
C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\HJTInstall.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Bağlantılar
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O2 - BHO: IE7Pro BHO - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll
O2 - BHO: FGCatchUrl - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll (file missing)
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Oturum Açma Yardım Aracı - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll
O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SiteAdvisor] "C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [tsnp2std] C:\WINDOWS\tsnp2std.exe
O4 - HKLM\..\Run: [snp2std] C:\WINDOWS\vsnp2std.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IntelAudioStudio] "C:\Program Files\Intel Audio Studio\IntelAudioStudio.exe" TRAY
O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ROAD ITCH AMOK PING] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Long slow road itch\Delete Win.exe
O4 - HKLM\..\Run: [cctray] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\cctray\cctray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CAVRID] "C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\CAVRID.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Ping curb] C:\DOCUME~1\SENOLF~1\APPLIC~1\GRIMPR~1\LocksStyle.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Microsoft Excel'e Gö&nder - res://C:\PROGRA~1\MI1933~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - C:\Program Files\IEPro\iepro.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Bunu Web Günlüğüne Al - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Live Writer içinde &Bunu Web Günlüğüne Al - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0FC8B38E-9293-424C-9D0E-CE60775679CF} (SubClassEditCtrlContainer Class) - https://sube.garanti.com.tr/lib/JaguarEditControl.CAB
O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://schenool.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.co ... s/flash/swflash.cab
O20 - Winlogon Notify: DfLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LogonDll.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CaCCProvSP - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\ccprovsp.exe
O23 - Service: CAISafe - Computer Associates International, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\ISafe.exe
O23 - Service: DF5Serv - Faronics Corporation - C:\Program Files\Faronics\Deep Freeze\Install C-0\DF5Serv.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: CA Pest Patrol Realtime Protection Service (ITMRTSVC) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\SharedComponents\PPRT\bin\ITMRTSVC.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: PPCtlPriv - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Spyware\PPCtlPriv.exe
O23 - Service: SiteAdvisor Hizmeti (SiteAdvisor Service) - Unknown owner - C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SAService.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - c:\program files\idt\intelxpv_v83\wdm\STacSV.exe
O23 - Service: VET Message Service (VETMSGNT) - CA, Inc. - C:\Program Files\CA\CA Internet Security Suite\CA Anti-Virus\VetMsg.exe

--
End of file - 10751 bytes

dgkncoder
26-08-2008, 17:35   |  #2  
Üye
Teşekkür Sayısı: 0
76 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2008

Size gerekli olan programları tahmin edemem ancak Advanced Windows Care ile bakım-onarım yaptıktan sonra iyi bir anti-virüs programını güncelleyerek virüs taraması yapmanızı tavsiye edebilirim.

inNteAcoME
26-08-2008, 18:51   |  #3  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
677 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

walla benimkide yavaş ama eboostr hızlandı https://www.chip.com.tr/forum/gon ... D=70035&FORUM_ID=53 zuhaha

tardigrad
27-08-2008, 15:45   |  #4  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
30 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2008

Startup ını temizlemediğin sürece bunları işlemlerden sonlandırman pek bi işine yaramaz ama ben sana gözüme çarpanları yaziyim.. sen bunları "startup"tan kapatmayı unutma ama..

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\vsnp2std.exe
(kameranın tasbarda görünen işaretidir yok olunca korkma, telaşlanma)

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

gözüme bunlar çarpıyo pek te yardımcı olamadım ama dediğim gibi "startup"ı ayarlamaya özen göster.

SchenooL
27-08-2008, 18:37   |  #5  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
40 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2006

teşekkür ederim

XxXDaRKoXxX
27-08-2008, 19:09   |  #6  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
3,720 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2007

Önemli olan anlık çalışan programlar.Sana önerim eğer kısmak istiyorsan bazı şeyleri.

1) Adobe, Nero, Toolbar, güvenlik duvarı olmayan antispyware gibi programları açılıştan kaldır.

2) Gereksiz registry kayıtlarını CCleaner ile sil.

3) Virüs taraması yap.

4) Firefox kullanıyorsan "Firefox Ultimate Optimizer v1.1" indir. https://www.chip.com.tr/forum/Fir ... er-v1.1_t69395.html
Direk link::

m.fırat
28-08-2008, 22:57   |  #7  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
115 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2005

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

        O2 - BHO: FGCatchUrl - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll (file missing)

        O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [ROAD ITCH AMOK PING] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Long slow road itch\Delete Win.exe

        O4 - HKCU\..\Run: [Ping curb] C:\DOCUME~1\SENOLF~1\APPLIC~1\GRIMPR~1\LocksStyle.exe

        O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe (file missing)

        O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe (file missing)

Bunları kontrol et ,yüklü değilse silebilirsin özellikle yahoo ve bonjour la başlayanı