sql server

glck
28-05-2011, 14:44   |  #1  
OP Üye
Teşekkür Sayısı: 0
77 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

merhaba sql server ile bir otomasyon yapıyorum.Bir trigerde hata yapıyorum.
ben Personel tablosuna ekleme yapıldığında direk bana yaptığım değişiklikleri gösteren bir triger yazmam lazım.personel tanlomda pıd,pad,psoyad,pmaaş,pozisyonıd ve vardiya ıd varFakat yapamıyorum.Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler.

Katılımcı
07-06-2011, 21:21   |  #2  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
22 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2011

Insert veya Delete yapan değil Update Yapan bir trigger yazmalısın ben örnek bir tane yazıyım sn kendine göre uyarla.
 
Create Trigger trgSatisGuncelle
on dbo.[Order Details]
for update
as
Declare @id int
declare @eskimiktar smallint
declare @yenimiktar smallint
Select @eskimiktar = Quantity from deleted
Select @yenimiktar = Quantity,@id = ProductId from inserted
Update Products
set UnitsInStock = UnitsInStock + (@eskimiktar - @yenimiktar )
where ProductId = @id
 
bu trigger tek bir kolonu kontrol ediyor. if update şartıyla if update columns diye bir olay var onu bir incele bu toplu olarak kolonları kontrol eder. Kolay gelsin