Tez Danışmanlığı Nasıl Alınır?

gbay
25-12-2023, 12:18   |  #1  
gbay avatarı
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
3 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2016

Tez Danışmanlığı?
En Başarılı Tez Danışmanlık Firmaları?Akademik çalışmalar,
herkesin yapabileceği nitelikte sıradan bilimsel araştırmalar olarak
değerlendirilemez. Yazı yazmanın gerektirdikleri bir yana, bilimsel
araştırma yöntemleri de devreye girdiği için ortalama deneme
yazılarından zordur. Bunun neticesinde öğrenciler tarafından en başarılı
tez danışmanlık firmaları arayışı ile karşılaşmak son derece olağandır.
Yukarıda ifade edildiği üzere, öğrenciler için iki kategorik zorluk söz
konusudur ve bunlardan herhangi birisinin noksanlığı tez ya da dönem
projesi hazırlama aşamasını ciddi manada etkilemektedir. Düşünün ki siz
bunların her ikisiyle alakalı olarak problem yaşıyorsunuz ve bu durumda
bilimsel araştırma meydana getirmek ne denli zor olacaktır. Ki çok
normal bir durumdur ve pek çoğumuz farklı yatkınlıklara sahibiz. Bir
insan için günlük rutin olan herhangi bir konu, başkası için adeta
zorluklarla mücadele olabilir. Kısacası olması gereken üstün nitelikli
iş yapılması değil, ortalama olarak talepleri karşılayacak nitelikteki
bir çalıştayın meydana getirilmesidir. Başta yüksek lisans olmak üzere
tüm akademik seviyelerde öğrencilerden beklenen özgünlüğü
sağlamalarıdır. Geriye kalan ise danışman kontrolünde bir şekilde
tamamlanacaktır. Bu makale ile akademik çalışmalarla alakalı çeşitli
bilgileri sizinle paylaşacağız. Devamında ise tez yazım süreciyle
alakalı bazı mühim detaylar ve öğrencilerin sorunları sizlerle
paylaşılacaktır.


               
       


İçindekiler?

En Başarılı Tez Danışmanlık Firmaları…………………………………………………………. 1

İçindekiler……………………………………………………………………………………………………. 2    1. Akademik Çalışma Hazırlama Prensipleri……………………………………………….. 2
    1. Tez Nasıl Yazılır?…………………………………………………………………………………. 4


2.1. Konu ve Araştırma Yöntemi Belirleme…………………………………………… 4

2.2. Yazma Aşaması ve Verilerin Toplanması……………………………………….. 4

2.3. Verilerin Analizi ve Bulguların Oluşturulması…………………………………. 5

2.4. Tartışma, Sonuç ve Özet Yazılması………………………………………………… 6

2.5. Tez Dizgi ve Teslim……………………………………………………………………… 6    1. Tez Yazım Sürecinde Danışmanlık Destek………………………………………………. 7


SONUÇ………………………………………………………………………………………………………… 8

1. Akademik Çalışma Hazırlama Prensipleri?Bu haber ile
öğrencilerin bazı sorunlarına dikkat çekmek ve akademik açıdan gerekli
temel prensipleri sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. İlk olarak akademik
çalışma hazırlama prensipleri hususunda bilgi verelim. Temel olarak
dikkat edeceğiniz en mühim husus kesinlikle ama kesinlikle başkalarının
eserlerini kopyalayıp kendi eserimiz gibi göstermemektedir. Eğer bunu
sağlarsanız, şundan emin olunuz ki ciddi manada problem yaşamanız söz
konusu bile olmaz. Söz gelimi tüm bilimsel araştırmanız kopya olsa bize
her kısmı tamamen birebir alıntı ile bitirseniz yine de önemli bir sorun
yaşamazsınız. Elbette referansları eksiksiz olarak verdiyseniz. Çünkü
kimse size neden fazla alıntı yaptın diyemez. Tabii ki tezlerde ya da
yüksek lisans dönem projelerinde bununla alakalı sınırlandırmalar söz
konusudur ancak suç teşkil edecek bir durum değildir. O halde buna
dikkat ettiğiniz takdirde devam eden aşamada tamamlayıcı hususlar sizler
için belirleyicidir.

Diğer taraftan tabii ki yürütülmekte olan bilimsel çalışmanın hangi
maksatla kullanılacağı ve söz konusu kullanım amacına göre yazım
kuralları ikinci belirleyici olacaktır. Örnek vermek gerekirse hakemli
dergi için yayın hazırlanıyorsa ilgili dergi yazım kuralları dikkate
alınmalıdır. Ancak yüksek lisans tezi yazılıyor ise ilgili enstitü yazım
kılavuzu ve size üniversitede atanmış danışman baz alınmak suretiyle
işlem yapılmak durumundadır. O halde bu işlemler için temel
belirleyicilerden birisinin ilgili bilimsel çalışmanın kullanım amacı
olduğunu anlıyoruz. Eğer profesyonel destek alıyor ve en başarılı tez
danışmanlık firmaları ile çalışmak istiyorsanız yukarıdaki kriterleri
sağlayacak birisi ile işlemleri başlatmak en doğru yaklaşım olacaktır.
Ayrıca aşağıdaki süreci kabaca öğrenirseniz hizmet almayı planladığınız
kurumdan beklentilerinizi açıklamanız daha kolay olacaktır.


               
       


2. Tez Nasıl Yazılır??Bilimsel araştırmaların hepsi aynı
sistemle meydana getirilir. Yani tez nasıl yazılır? Denildiğinde aslında
yüksek lisans dönem projesi için de aynı yanıt verilecektir. Benzer
şekilde birkaç sayfalık ödev hazırlama olsa bile yanıt değişmez. O halde
temel mantığı oturtursak emin olunuz tüm bilimsel araştırmaları
ortalama düzeyde emek harcamak suretiyle meydana getirebiliriz.
Günümüzde imkanlar artmış olsa bile belirli düzeyde emek harcanmadan bu
işte başarılı olmanız pek olası değildir. Sözgelimi Chat GPT gibi yapay
zeka uygulamaları çıkmış olsa bile akademik çalışmalarla alakalı aynı
biçimde emek vermeniz icap eder. Bu tür programlardan yararlanılarak
meydana getirilen çalışmalar tespit edilebilmektedir. Şimdi ana hatları
ile beş (5) başlık halinde tez nasıl yazılır? Sorusuna birlikte yanıt
arayalım. Bu kriterler ana hatları ile en başarılı tez danışmanlık
firmaları tarafından izlene temel yolu göstermektedir.

2.1. Konu ve Araştırma Yöntemi Belirleme?Dilerseniz en başarılı
tez danışmanlık firmalarından destek alın dilerseniz de kendiniz yazın
sonuç değişmez! İlk adım olarak yapılması gereken konu ve araştırma
yöntemi belirleme olmalıdır. Bunun için her ikisinin aynı anda yerine
getirilmesi icap etmekte olup birbirini tamamlayıcı olarak görülür. Eğer
ki tamamlamıyorsa diğerinde revizeye geçilir. Örneğin geçerliliği ve
güvenilirliği hazır olan ölçek yoksa konu değiştirilir.

2.2. Yazma Aşaması ve Verilerin Toplanması?İkinci aşamaya
gelindiğinde ise literatürün taranması, ulaşılan kaynakların okunması
süreci başlar. Bunları yaparken yavaş yavaş yazma aşaması ve verilerin
toplanması sürecine geçilir. Bu aşamanın en önemli noktası kontrol
mekanizması olan danışmanla sürekli görüşülür ve ona göre revize
talepleri dikkate alır. Böylece süreç sonucunda acı sürprizler söz
konusu olmaz.


               
       


2.3. Verilerin Analizi ve Bulguların Oluşturulması?Araştırmanın
yöntemi kısmına gelindiğinde elde edilen verilerin analizi ve
bulguların oluşturulması icap eder. Eğer anket ya da bunun gibi sayısal
veriler varsa SPSS veri analizi yapılması icap eder. Sonrasında ise
bunların tablolar haline getirilmesi ve Word ortamına aktarılması
gerekir. Bu işlem tek başına yeterli olmaz çünkü tezdeki tabloların ne
anlama geldiğini yorumlamak ve açıklamak icap eder. Genellikle insanlar
anket veri analizi noktasında bilgi sahibi olmadıklarından dolayı en
başarılı tez danışmanlık firmaları aracılığı ile SPSS işlemlerini
yaptırır. Bunlardan birisi de yıllardır sektörde faaliyet gösteren www.kalemtezhazirlama.com
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli bilimsel araştırmalar, istatistik
veri analizi ve literatür tarama gibi konularla alakalı profesyonel
destek alabilirsiniz.

2.4. Tartışma, Sonuç ve Özet Yazılması?Ortalama düzeyde yüksek
lisans tezi yazıldığında insanların çok azı literatür kısmına odaklanır.
Çünkü bilimsel çalışmalarda ayırt edici kısımlar genellikle tartışma,
sonuç ve özet yazılması olduğundan dolayı odak noktası da her daim bu
kısımlar olacaktır. Sonuçta literatürde var olan bilgiler internet
üzerinde, kitaplarda, süreli yayınlarda ve pek çok mecrada insanların
rahatça ulaşabileceği biçimde yayınlanmaktadır.

2.5. Tez Dizgi ve Teslim?Öğrencilerin en çok zorlandıkları ve
destek aldıkları kısımlardan birisi de tez formatı düzenleme işlemidir.
Bu aşama yerine getirilirken ilgili talebeler tez dizgi ve teslim işlemi
yaparlar. Devamında ise artık savunma süreci ve mezuniyet aşamaları
başlayacaktır. Eğer tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim
görüyorsanız yüksek lisans dönem projesi yazmanız icap eder. Teslim
sonrası süreçler üniversiteler ve enstitüler arasında değişkenlik
gösterebildiğinden dolayı eğitim gördüğünüz eğitim kurumundan bilgi
almanız en doğru yöntem olacaktır.

haber kaynak: https://www.tezhaber.com.tr/2023 ... ismanlik-firmalari/