vb.net 2010 database sorunu

erhan zeynel
28-09-2017, 19:04   |  #1  
erhan zeynel avatarı
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2017

Merhabalar arkadaşlar.

Visual basic 6.0 da benzer bir kod yazıp başarıyla çalıştırmama rağmen vs 201 için işler aynı durumda değil. Kod şu şekilde:

Imports System.Data.OleDb

Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim baglanti_metni1, baglanti_metni2 As String

        baglanti_metni1 = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=|DataDirectory|\vt1.accdb; Persist Security Info=False;"
        baglanti_metni2 = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=db.mdb; Persist Security Info=False;"
        'Bu bağlantı metinlerinden birisi kullanılacaktır.
        'MS.ACE.OLEDB motoru 64 bit işletim sistemlerinde sorun çıkarabiliyor.
        'Bu durumda MS.Jet.OLEDB motorunun ve mdb formatının kullanılması tavsiye edilir.

        Dim baglanti1 As New Data.OleDb.OleDbConnection(baglanti_metni2)
        baglanti1.Open()
        'Bağlantı metni kullanılarak yeni bir bağlantı tanımlanıyor ve açılıyor.

        Dim sql1 As String
        'sql1 = "select * from user where kullaniciadi = '" & TextBox1.Text & "' and sifre = '" & TextBox2.Text & "'"
        'Formdaki alanların değerleri kullanılarak veri seçme işlevine sahip bir SQL cümlesi oluşturuluyor.


        sql1 = "select * from user where kullaniciadi = '" & TextBox1.Text & "' and sifre = '" & TextBox2.Text & "'"
        '--------------------------test için---------------
        MsgBox(sql1)
        '---------------------------------------------------

        Dim komut1 As New System.Data.OleDb.OleDbCommand(sql1, baglanti1)
        'Bağlantı ve SQL cümlesi kullanılarak yeni bir veritabanı komutu tanımlanıyor.

        Dim veri_okuyucu1 As Data.OleDb.OleDbDataReader
        veri_okuyucu1 = komut1.ExecuteReader
        'Tanımlanan veritabanı komutu üzerinden bir veri okuyucusu tanımlanıyor ve çalıştırılıyor.

        If veri_okuyucu1.HasRows = True Then 'Eğer veri okuyucusunda veri varsa
            veri_okuyucu1.Read()
            MsgBox("Merhaba " & veri_okuyucu1("gercekadi") & " " & veri_okuyucu1("gerceksoyadi") & ". MATRIX'e hoşgeldin...") 'Veri okuyucusu kullanılarak istenilen alana ulaşmak mümkün.
        Else
            MsgBox("Kullanıcı kayıtlı değil.")
        End If
        baglanti1.Close()
    End Sub
End Class


Bu koddan "from yan tümcesinde söz dizimi hatası" almaktayım. Hatanın nerede olduğunu bulamadım. Yardım edebilirmisiniz?