web tabanlı muhasebe programı

lila yazilim
19-11-2013, 10:13   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2013

Değişim her alanda yaşanıyor. Doğal olarak ticaret de bundan etkileniyor. Eski ticari uygulama ve alışkanlıklarla ayakta kalmak imkânsız hale geldi.  Rekabet artıyor,  karlılık düşüyor. Para kazanmak gittikçe zorlaşıyor. Mevcut Müşteri portföyünü korumak ve yeni müşteri kazanmak, daha çok çaba gerektiriyor. Ticaretimizin birer halkasını oluşturan tedarikçilere, çalışanlarımıza, müşterilere yaklaşım tarzımızı gözden geçirip bunlara birer iş ortaklığı anlayışıyla yaklaşmamız kaçınılmaz.

Tedarikçilerden, daha çok destek alıp bunu müşteriye yansıtmadan, müşteriyi, firmaya bağlamak ve sadık müşteri haline getirmek imkânsız.

Diğer taraftan hangi ürünlere ne kadar sermaye bağlanacağı, yani ne kadar stokla çalışılacağı firma için hayati bir konu. Teknolojinin sürekli değiştiği, fiyatların genelde düşüş eğiliminde olduğu bir ortamda çok stok, ciddi zararlara neden olabilir. Diğer taraftan da yetersiz stok,  ihtiyacına cevap veremediğimizden, müşteriyi kaçırmamıza neden olur.

Firma için diğer hayati bir konu; borç, alacak meselesidir. Ticarette arzu edilmese de vadeli alış-satışlar ticaretin doğasında vardır. Tedarikçi ve müşterilerimize olan borç ve alacaklarımızın kaydı ve sağlıklı takibi önemlidir. Çok iyi Finans yönetimini firmalar için artık zorunluluktur.

Stok yönetimi, cari borç- alacak takibi, müşteri analizi,  firmanın karlılık durumu vb. ticari faaliyetlerinizle ilgili sayısız işlem ve hareketleri takip ve yönetmenizde Lila Ticari, önemli rol oynayacak ve büyük bir fonksiyon icra edecektir.

http://www.lilayazilim.com

Cari kart tipi ve cari ile çalışılacak para cinsi tanımlama

Cari için birden fazla fatura adresi tanımlayabilme

Açık hesap riski, satış veya alış fiyat listesini tanımlayabilme

Tahsilât vade ve günü tanımlama

Müşteri temsilcisi atama, uygulanacak iskonto oranını tanımlama

Cari bakiye listesini, cari kart tipi ve müşteri temsilcisi bazında alma

İstenilen para cinsinden cari ekstre  ve hareketleri alma, yazdırma

Cari için istenilen sayıda irsaliye ve fatura adresleri tanımlayabilme ve satış ve salım yaparken bu adresleri seçebilme

Gün için yapılan bütün stok, cari, kasa, banka, çek-senet v.b hareketleri faaliyet raporundan

görebilme

Stok kartına barkod girme, istenilen sayıda seri tanımlama, seri uzunluğu girebilme, ürünün KDV, ÖTV oranını tanımlayabilme, maksimum ve minimum miktarını girebilme

Ürünleri gruplara ve alt gruplara ayırabilme

Gruplara özellik girme; ürünü ebat, hacim, renk vb. özellikleri göre tanımlayabilme

Birim dönüşümü yapabilme, dönüşümü yapılan ürünleri tekrar ana birime dönüştürme

Stok devirleri ya da stok düzenleme için stok giriş ve çıkışları yapabilme

İstenilen tarihe göre stoktaki ürün listesini ve değerini toplu halde ya da ürün, depo bazında alabilme

Stok hareketlerini cari, ürün, tarih ve işlem türüne göre izleyebilme

Seri bazında stoka giren ürünlerin, kimden alınıp kime satıldığını ve tarihleriyle izleyebilme

Toplu barkod verme ve barkod yazdırma

Banka hesabına para yatırma ve para çekme işlemleri

Gelen ve giden havale ve EFT işlemlerini girebilme

Kredi kartı ile ödeme ve tahsilâtları girebilme

Banka virman ve banka devir işlemleri yapabilme

Banka ekstresini alma, banka hareketlerini toplu ya da işlem bazında raporlayabilme

Para cinsine göre raporlayabilme

Seçilen kasaya tek ekrandan sayısız tahsilât veya ödeme girebilme

Kasalar arası virman imkânı

Kasa devir işlemleri

Kasa ekstresini alma ve kasa hareketlerini izleyebilme

Müşteri bazında tahsilâtları, istenilen para cinsinden görebilme

İrsaliyeli veya irsaliyesiz Fatura kesebilme

Faturayı;  sipariş ve irsaliye çağırarak kesebilme

Tevkifat faturası kesebilme

Faturada birden fazla para cinsiyle ürün satışı yapabilme ve cariyi ilgili para biriminden alacaklandırma ya da borçlandırma

Açık veya kapalı fatura imkânı,

Açık faturayı; fatura üzerinden istenilen para cinsinden ve istenilen kredi kartlarıyla kapatabilme

İndirim oranı veya miktarını, tevkifat oranını girebilme

İade faturalarını stok ürünlerinden ya da daha önceki faturalardan çağırıp kesebilme

Fatura bazında taksitlendirme

Alış ve satış fiyat seviyeleri tanımlama, fiyat listeleri oluşturma ve cari ile ilişkilendirme Alış ve satış siparişi oluşturma

Alış ve satış irsaliyesiyle siparişteki veya doğrudan depodan ürünleri çağırarak irsaliyeleştirme

Sipariş ürünlerini kısmi irsaliyeleştirme

İade irsaliyeleri ile gerek stoktan, gerekse önceki irsaliyelerden çağırarak iade irsaliyesi kesebilmeSiparişteki ürünleri kısmi ya da toplu faturalandırma

Alış ve satış siparişi oluşturma

Siparişteki ürünleri kısmi ya da toplu faturalandırma

Hangi fatura ile faturalandığını izleyebilme

Özel vade tarihi girebilme

İndirim oranını veya toplu indirim miktarını, tevkifat oranını girebilme

Teklifleri çağırıp siparişe dönüştürebilmeHangi fatura ile faturalandığını izleyebilme

Alış ve satış irsaliyesiyle siparişteki veya doğrudan depodan ürünleri çağırarak irsaliyeleştirme

Sipariş ürünlerini kısmi irsaliyeleştirme

İade irsaliyeleri ile gerek stoktan, gerekse önceki irsaliyelerden çağırarak iade irsaliyesi kesebilme

Gelir ve gider Kalemlerini tanımlama

Gelir ve gider işlemleri girebilme

Tarih aralığına göre gelir-gider kalemlerini ya da toplu olarak gelir ve gider raporları alma

Seçilen cari hesaba tek ekrandan çok sayıda çek-senet girişi yapabilme

Detaylı çek hareket işlemlerini girebilme ve bunların detaylı raporlarını alabilme

Çekleri cari, çekin durumu, işlem veya vade tarih aralığı, hangi işlemlerden geçtiği, keşideci, son durumu gibi çekler hakkında detaylı rapor alabilme

Protestolu senetleri görebilme

Arıza durum ve nedenleri tanımlayabilme

Ürünün değişim, yükseltme ve onarım durumlarını takip etme ve raporlama

Seri numarasıyla ürünü sorgulama

Arıza formu kesmeÖzel vade tarihi

Potansiyel müşteri, ürün, aktivite ve durum tanımlayabilme

Müşteri ile ilgili yapılan aktiviteleri girme ve bunları izleyebilme

Farklı bir veya birkaç kritere göre rapor alabilme

Basit üretim olarak reçete tanımlama

Üretimi hem montaj hem de demontaj olarak yapabilme

Üretilen ürüne fiyat girebilme

Detaylı hesap planı oluşturabilme

Yevmiye, defteri kebir, muavin defterleri

Kapanış ve açılış fişleri oluşturma

Ön muhasebe ile entegrasyon

E-beyannameler

Bilanço ve mali tablolar

Bs ve Ba Raporları