webcam

fundagunay
16-02-2005, 16:36   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
14 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2005

webcam alıcam fakat ne tür bir şey almalıyım hiçfikrim yok. iyi birşey olmasnı istiyorum birde CDD sensör CMOS sensör arasındaki farkı merak ediyorum.yardımcı olursanız seviniirim.

Eyüp Korkusuz
16-02-2005, 17:51   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,077 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2004

KAMERALAR

  

5.1.Dogrusallık   

Fiziksel giriş sinyali ile fiziksel çıkış sinyali arsındaki bağıntının genellikle doğrusal olması arzu edilir. Biçimsel olarak bunun anlamı eğer biz isimleri a ve b olan iki resme ve w1 ve w2  olan iki komplex sabit ve bir doğrusal kamera cevabına sahipsek bu durumda aşağıdaki formülde  

   

Burada  R{*} kamera cevabı ve c kamera çıkışıdır. Örnekte a girişi ve c çıkışı arasındaki ilişki sık sık                           eşitliği ile verilir.Burada   kayıt ortamının gamasıdır. Tam bir kayıt sistemi için  = 1 olmalı ve offset = 0 olmalıdır. Ne yazık ki offset çoğu zaman sıfır olamaz ve bu yüzden eğer biz yoğunluk ölçümü için karar vermişsek bunu karşılamalıyız

  

5.2 Duyarlılık

  

Bir kameranın duyarlılığını tanımlamanın iki yolu vardır. Birinci olarak alınan  fotoelektronların minimum sayısını belirleyebiliriz. Bu mutlak duyarlılık olarak adlandırılabilir.İkinci olarak parlak olmayan dijital bi yüzeyden diğerine değişim için gerekli fotoelektronların sayısını belirlemeliyiz. Bunu kısaca analog olan bir görüntüyü dijital bir görüntüye çevirmek olarak nitelendirebiliriz. Buna ise ilişkili(göreli) duyarlılık deriz.

  

      5.2.1Mutlak duyarlılık

  

Mutlak duyarlılığı belirlemek için kameranın gürültü süresinin içinde bir karakteristiğe ihtiyacımız vardır. Eğer () gürültü 100 fotoelektrona sahipse işaretin alınabilmesini kesinleştirebilmek  için  3 ‘ minimum alınabilen işaret 300 fotoelektron olmalıdır   

Foton gürültüsünü istisnaları ile önemsiz boyutlara indirebiliriz, bunun anlamı modern teknoloji ile mutlak duyarlılık 10 fotoelektrondan daha az gürültülü hale getirilebilir.

  

5.2.2 Göreli duyarlılık

  

Göreli duyarlılığın tanımı aşağıda verilen S’ i lineer durumda bir olan   ile birleştirmek olarak tanımlanabilir.   

   

Duyarlılık veya kazancın ölçümü iki farklı yol ile yapılabilir.   

Eğer aşağıdaki eşitlikte giriş sinyali olan ‘a’ shutter time ve intensity tarafından tam olarak kontrol edilebilirse, kazanç doğrusal çizginin eğimlenmesinin sonucunun eğimi olarak tahmin edilebilir. Bunu istenilen birimlere çevirmek için bilinen fotonların sayısını kamera kamera sensörü üzerine gönderen standart bir kaynakla birlikte sensörün quantum verimi olan  bilinmelidir.

Quantum verimi verilen dalga boyunda her fotona ortalama kaç fotoelektron üretildiğini göstermek için kullanılır.   

Genel olarak  0 <= () <= 1. arasındadır.  

Eğer kameranın sınırlayıcı etkisi sadece foton gürültüsünden oluşuyor ise bu olumsuzluğu gidermenin başlıca yolu, duyarlılığı hesaplayacak bazı alternatif teknikler mevcuttur. Verilen bir c görüntüsünde duyarlılık analizi için aşağıdaki formul istenilen bir offset adresi için kompanse edilebilir.  

   

Denklemdeki  mc ve sc  ayrıca tanımlanır.

Beş modern CCD kamera konfigürasyonları için ölçülmüş datalar tablo9’ verilmiştir.   

Tablo9  

Modern  CCD kameraların en göze çarpan olumluluğu data’dan bağımsız olmasıdır.Bilimsel bir sınıf içinde olan  C-1 özelliğinde olan kamera dijital bir görüntü için,gri iki yüzey arasında sadece 8 fotoelektron ayrıştırabilir.

  

5.3  SNR(Sound Noise Representive)   

Bölüm 6’da tanımlandığı gibi gürültü modern kamera sistemlerinde aşağıdaki kıstaslar uyarınca açıklanır.  

1.                 Renkli kameralardaki yükseltici gürültüsü

2.                 Chip sıcaklığı K ve oluşma süresi T ile belirlenen termal gürültü

3.                 Foton oluşma hızı P ve ortaya çıkma zamanı T ile sınırlı foton gürültüsü

  

5.3.1Termal Gürültü

  

Dış soğutma elementlerine dayalı soğutma tekniklerini kullanmak chip sıcaklığının 230 ile 250K derece arasında tutulmasını sağlar. Bu durum termel elektronların daha küçük sıcaklıklarda hareketini sağlar.

Termal gürültü oranında olduğu gibi,Termal elektronların parlak olmayan bir yüzeyden diğer bir yüzeye gitmesi için ikinci derecede gerekli olan termal elektron sayısına bakabiliriz. Bir analog dijital birimde fotoelektronların yokluğu dark current sebebidir.  

Beş kamera için data ölçümü Tablo 10’da tanımlanmıştır.

  

  

Tablo 10 : Termal Gürültü Karakteristikleri  

C-5 video kamerası üzerinde dark current önleyici chip vardır.

  

5.3.2 Foton Gürültüsü(Foton  Noise)

  

Örnektede görüldüğü gibi, resmimizin artan bütünleşme zamanı ve yakalanan daha fazla foton ile SNR’yi arttırmak mümkündür.CCD kameralardaki piksel’ler sonlu iyi bir kapasiteye sahiptir. Bu sonlu kapasite olan ‘C’  aşağıdaki formül üzerinden bulunur.  

Sınırlı foton gürültüsü kapasitesi     ile verilir..  

Teorikte olduğu gibi beş kamera için tanımlanmış data ölçümleri aşağıda Tablo 11 ‘verilmiştir.  

   

Tablo 11. Foton Gürültü Karakteristikleri  

Unutulmamalıdır ki bazı kameralar için teorik ölçülmüş SNR başarıları foton ve kaynak kapasitesi ile sınırlıdır. Dahası SNR eğimi, (T) bütünleşme zamanına karşı denklemler ile tutarlıdır.

  

5.4  Gölgeleme (Shading)

  

Hemen hemen her görüntüleme sistemi gölgeleme yapar. Bununla birlikte anlayabiliriz ki eğer fiziksel giriş görüntüsü a(x,y) sabitse, görüntünün dijital versiyonu sabit olmayacaktır.  

Gölgenin kaynağı kameranın kendi içinde olabildiği gibi kamera dışında da olabilir.  

Gölgeleme için model:  

  ile verilir.  

Burada  a[m,n]  kaydedilmiş olan dijital görüntü, eğer görüntü içinde gölgeleme yoksa

a[m,n]  sabittir.

  

5.5  Piksel Formlar

  

Şekil 1’deki pikseller aşağıdaki şekilde kapalı ve kare şeklindeyse verilen kamera sistemindeki geometriyi bilmek önemlidir. Şekil 18’de kamera ve digitizer ile alakalı olabilecek parametreleri, piksellerde olabilecek etkileri gösterdik.  

Figür 18: Piksel Form Parametreleri  

Xo  ve Yo   parametreleri piksel merkezleri arasındaki boşluklardır ve eşitlikteki örnekleme uzaklığını gösterir. Xa  ve Ya  parametreleri kameranın ışığa duyarlı parçalarının boyutlarıdır. Bölüm 2.3’de anlatıldığı gibi farklı video digitizer’leri(frame yakalayıcı) sabit bir  Yo  değerine karşılık farklı  değerler alabilir.

  

5.5.1        Kare pikseller(Square pixels)

  

Bölüm 5’de görüldüğü gibi.kare örnekleri  Xo = Yo     alternatif olarak  Xo / Yo = 1’ dir. Frame yakalayıcılarını bulmak için Xo / Yo = 1.1 veya Xo / Yo = 4/3 karelerini kullanmakta sık kullanılan bir durumdur.

Kare olmayan pikselleri kullanmaktaki risk bize filtreleme sonucunda non-isotropic(elips) bir sonuç çıkarabilir.bu şekil 19’da gösterilmiştir.

  

  

Şekil 19: Kare Olmayan Piksellerin Etkileri

  

Xo / Yo  oranı herhangi özel bir kamera sistemi için  bilinen yatay ve dikey uzaklıklar ile ayar test tablosu kullanılarak hesaplanabilir. Bunlar modern lazer yazıcılar yapmak için kullanılabilir. Test tablosu örnekleme uzaklıkları hesaplandıktan sonra oluşturulabilir.

  

5.5.2        Doldurma Faktörü(Fill Factor)

  

Modern CCD kameralar içinde kamera yüzeyinin bir parçası ışığa duyarlı değildir ve onu CCD elektronikler veya gelişim önleyici için kullanmak mümkündür. CCD kaynağı doldurulduğu zaman ve ek fotoelektronlar bitişik olan CCD kaynakları üstüne döküldüğü zaman gelişme meydana gelir. Anti gelişim bölgeleri aktif CCD alanları arsında bunu önlemekte kullanılabilir. Bunun anlamı gelmekte olan fotonların bir kısmının CCD chip’inin duyarlı olamayan parçasına çarptığı zaman kaybolacağıdır. Yüzeyin bir bölümü fill factor olarak adlandırılan ışığa duyarlı bir kısımdır ve aşağıdaki eşitlikle verilir.  

   

Daha büyük doldurma faktörü chip ile % 100’ün üstünde ışığı tutabilir Bu yardımlar SNR’yi geliştirir.

  

5.6 Tayfla İlgili Duyarlılık(Spectral Sensitivity)

  

Sensörler, Kamera ve filmler içinde bulunanlar gibi ışığın bütün dalgaboylarına aynı derecede duyarlı değildir.

CCD sensörler için tayfla ilgili duyarlılık şekil 20’de verilmiştir.  

  

Şekil 20: Silikonun tayfla ilgili duyarlılığı . UV:Ultrabiyole, IR: Kızıl ötesi  

Kızıl ötesi içinde silikonun yüksek duyarlılığının anlamı, uygulamalar için bir CCD kamera dijital görüntü işleme ve analizler için görüntülerin bir kaynağı gibi kullanılır.

  

5.7 Shutter Speeds(İntegration Time)

  

·                   Video Kameralar

·                   Bilimsel Kameralar

  

Zamanın uzunluğu, bir görüntü ortaya çıkarılarak, fotonlar birleştirilerek bazı kameralar veya video formatları temelleri üzerine çeşitlendirilebilir. Sebepler için resim parametreleri ile bu ortaya çıkma zamanına her ne kadar integration time daha uygun olsada genellikle shutter speed adı verilir.

  

5.7.1        Video Kameralar

  

Birleşme zamanı değerleri 500 ns kadar düşük ticari olan CCD video kameralar mevcut olmakla beraber daha çok videolar için hızlar 33.37 ms(NTSC) ve 40.0 ms(PAL,SECAM) dır.

  

5.7.2        Bilimsel Kameralar

  

Değerlerin 500 ns altında olmasına rağmen dış soğutma veya likid nitrojen soğutma teknikleri ile bütünleşme zamanı bir saatten fazla bir zaman içinde kolayca başarılabilir.

  

5.8 Readout Rate

  

Datanın sensör chip’inden okunma oranı readout rate olarak adlandırılır.

Standart video için readout rate

  

    ile verilir.

Readout rate’i tanımlamak için uygun birim, piksel/saniye olmalı.,

Format
lines / sec
pixels / line
R (Mz.)

NTSC
15,750
(4/3)*525
~11.0

PAL / SECAM
15,625
(4/3)*625
~13.0


Tablo 12: Video Kamera Readout Rate

  

Unutulmamalıdır ki Tablo 12’deki değerler hemen hemen doğru ama tam değildir. Kare piksel sistemler için doğru değerler, her bir video hattının uzaktaki video digitizer örneklerinin doğru bilgilerini gerektirir.

  

Readout rate’ler sık sık video kameralar içinde kullanılırlar. Bunun anlamı > max ile tanımlanan elektronik gürültü, gürültü spektrumu bölgesinde meydana gelir. Yani gürültü kaynağı artan frekansla artar.

6.      DİSPLAY ETME

  

6.1  Yenileme oranı

Yenileme oranı saniyede ekrana yazılan tamamlanmış görüntülerin sayısı olarak tanımlanır. Standart videolarda yenileme oranı 29.97 veya 25 image/s’dir.

  

6.2  İnterlacing

60 images/s altındaki yenileme oranında görsel titreşimin ortaya çıkmasını engellemek için display bölüm 2.3’de tanımlandığı gibi interlaced edilebilir. Video sistemleri için standart interlace 2:1 ‘dir.

  

6.3  Çözünürlük

Pikseller orijinal görünüm içinde sonlu alanların bölgelerinden elde edilmesine karşın bilgisayarın hafızası içinde depo edilir. Fiziksel uzunluğa sahip olmayan matematiksel noktalar gibi düşünülmüş olabilir. Display edildiği zaman noktalar arasındaki boşluk doldurulmuş olmalı. Bu genellikle bir katod ışın tüpünün sonlu spot boyutunun bir sonucu gibi olur.

  

Eyüp Korkusuz
16-02-2005, 17:57   |  #3  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,077 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2004

Yukarıdaki yazı işin teorik yanı yok ben internette öylesine kullanıcam dersen aşağıdaki linke tıkla;


Yok ben biraz daha iyi  bişi takılacam dersen;Dahada kalitelisi sana kalmış... İyi çalışmalar...

theironman
16-02-2005, 19:23   |  #4  
theironman avatarı
Genel Denetmen
Teşekkür Sayısı: 63
8,347 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2004

bak eyüp ne güzel her şeyi anlatmış, sana sadece seçme şansı kalmış, ne rahat değil mi

Eyüp Korkusuz
17-02-2005, 08:49   |  #5  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,077 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2004

Wallahi he ne kadar rahat oku ve seç... KahkahaKahkahaKahkahaKahkaha

fundagunay
17-02-2005, 10:14   |  #6  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
14 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2005

arkadaşlar ben hiçbirşey anlamadım eyüp arkadaşımızn dediklerinde ama tşk ederim:)

Eyüp Korkusuz
17-02-2005, 10:36   |  #7  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,077 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2004

Nasıl yani bişi anlamadın... Yukarıdaki uzun yazı işin teorik yanı ordan istediğin kamera terimlerini öğrenebilirsin.
Bir sonraki yazdığım linklerde de kameralar var ordan tercih yapabilirsin diye yolladım bence çok açık... Sana sadece linklere tıklamak kalıyor...

theironman
17-02-2005, 11:18   |  #8  
theironman avatarı
Genel Denetmen
Teşekkür Sayısı: 63
8,347 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2004

eyüp ün dediğinin neresini anlamadın ben de merak ettim; istersen bir de ayık kafayla oku, ne dersin ;) şaka bir yana eyüp olayı ayrıntısıyla anlatmış, senin bundan faydalanman lazım, şikayet etmen değil.

fundagunay
17-02-2005, 11:33   |  #9  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
14 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Şub 2005

tamam eyüp içinden merak ettiklerimi aldım zaten tşk de ettim yine tşk ederim.aslında benim istediğim tavsiye ettiğiniz bir model ve dikkat etmem gerekn en önemli özellikti sen çok daha fazla detaylı anlattın tşkler.

Eyüp Korkusuz
17-02-2005, 11:40   |  #10  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,077 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2004

En önemli özellik konusunda bişi söyleyemem ama sana yolladığım linke baktıysan orda iki kamera türü var ikincisi daha opsiyonel ama biraz pahalı. İkiside Logitech çünkü benim gördüğüm kadarıyla Logitech webcam olayında baya kaliteli sen yinede araştır aldığın modelden bizi haberdar et...

Eyüp Korkusuz
17-02-2005, 11:42   |  #11  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2,077 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2004

Bak bu yolladığım linktede bütün modelleri görebilir üzerlerine tıklayınca özellikleri ve fiyatlarıda inceleyebilirsin...

altay21
09-09-2006, 10:17   |  #12  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
19 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2006

FUNDA hanım merhaba .Ben SEDAT ilk önce size cmos ve cdd arasındaki farkı anlatayım .CMOS sensör CDD arasında çok büyük fark yoktur cdd dvd kalitesinde görüntü verir.Ama piyasada cdd sensörler çok pahalıya satılıyo.O yüzden bence gerek yok.Yani kaliteli bir CMOS sönsöre sahip bir webcam işinizi görür.Ben SOREMS marka bir webcam kullanıyorum çok memnunum özelliklerini size yazıyım siz karar verin.   www.ucnur.com adında web satış sitesinden aldım
Marka : SOREMS
Ürün : Webcam
Model : SBW_1314
Resim Çözünürlüğü : 1.3 Mega Piksel
Video Çözünürlüğü  : 640x480 VGA
Görüntü Sensörü : CMOS Sensör
Oynatım Hızı : 30 Fps
Algılama : Otomatik Yüz Takibi
Mikrofon : Dahili Mikrofon
Zoom : Dijital Zoom         
Bağlantı  : USB Bağlantılı
İşletim Sistemi : Windows 98/ME/2000/XP
Güç Alımı : USB’den Elektrik Alır
Uyumlu Yazılımlar : Tüm Messenger Servisleriyle Uyumludur
Garanti Süresi       : 2 (yıl)